biên độ dao động cưỡng bức không phụ thuộc vào

Câu hỏi:

18/06/2019 133,488

Bạn đang xem: biên độ dao động cưỡng bức không phụ thuộc vào

A.  Pha ban sơ của nước ngoài lực tuần trả ứng dụng lên vật.

Đáp án chủ yếu xác

B.  Biên phỏng của nước ngoài lực tuần trả ứng dụng lên vật.

C. Tần số của nước ngoài lực tuần trả ứng dụng lên vật.

D. Hệ số lực cản (của ma mãnh sát nhớt) ứng dụng lên vật.

Chọn A

Dao động chống bức: Là giao động Chịu đựng ứng dụng của nước ngoài lực biến đổi thiên tuần trả bám theo thời hạn F = F0cos(wt + j) với F0 là biên phỏng của nước ngoài lực.

  + Ban đầu giao động của hệ là 1 trong những giao động phức tạp tự sự tổ hợp của giao động riêng biệt và giao động chống bức tiếp sau đó giao động riêng biệt tắt dần dần vật tiếp tục giao động ổn định tấp tểnh với tần số của nước ngoài lực.

  + Biên phỏng của giao động chống bức tăng nếu như biên phỏng nước ngoài lực (cường phỏng lực) tăng và ngược lại.

  + Biên phỏng của giao động chống bức tách nếu như lực cản môi trường thiên nhiên tăng và ngược lại.

  + Biên phỏng của giao động chống bức tăng nếu như phỏng chênh chéo thân mật tần số của nước ngoài lực và tần số giao động riêng biệt tách.

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Khi fake một con cái nhấp lên xuống đơn lên rất cao bám theo phương trực tiếp đứng (coi chiều lâu năm của con cái nhấp lên xuống đơn ko đổi) thì tần số giao động điều tiết của chính nó sẽ:

A. giảm vì như thế vận tốc trọng ngôi trường thuyên giảm phỏng cao.

B.  tăng vì như thế chu kì giao động điều tiết của chính nó tách.

C. tăng vì như thế tần số giao động điều tiết của chính nó tỉ trọng nghịch ngợm với vận tốc trọng ngôi trường.

D.   không thay đổi vì như thế chu kì giao động điều tiết của chính nó ko tùy theo vận tốc trọng ngôi trường.

Câu 2:

Con nhấp lên xuống xoắn ốc giao động điều tiết, Khi tăng lượng của vật lên 4 đợt thì tần số giao động của vật:

A. tăng thêm 4 đợt.

B. giảm sút 4 đợt.

C. tăng thêm gấp đôi.

D. giảm sút gấp đôi.

Câu 3:

Một con cái nhấp lên xuống xoắn ốc bao gồm vật sở hữu lượng m và xoắn ốc có tính cứng k ko thay đổi, giao động điều tiết. Nếu lượng m=200g thì chu kì giao động của con cái nhấp lên xuống là 2s. Để chu kì con cái nhấp lên xuống là 1s thì lượng m bằng:

Xem thêm: tính thể tích hình lập phương

A. 200g

B. 100g

C. 50g

D. 800g

Câu 4:

Một vật nhỏ tiến hành giao động điều tiết với phương trình x=10cos(4πt+π2) (cm) với t tính vày giây. Động năng của vật cơ biến đổi thiên với chu kì bằng:

A. 1,00s

B. 1,50s

C. 0,50s

D. 0,25s

Câu 5:

Vật sở hữu lượng m treo nhập xoắn ốc có tính cứng k. Kích mến cho tới vật giao động điều hoà với biên phỏng 3cm, thì chu kì giao động của chính nó là T = 0,3s. Nếu kích ứng cho tới vật giao động với biên phỏng vày 6cm thì chu kì biến đổi thiên của động năng là:

A. 0,15s

B. 0,3s

C. 0,6s

D. 0,423s

Câu 6:

Một con cái nhấp lên xuống đơn sở hữu chiều lâu năm l, trong vòng thời hạn Δt nó thực hiện tại được 6 giao động. Người tao giảm sút phỏng lâu năm của chính nó chuồn 16 centimet, cũng trong vòng thời hạn Δt như lúc trước nó tiến hành được 10 giao động. Chiều lâu năm ban sơ của con cái nhấp lên xuống là:

A. l = 25m.

B. l = 25cm.

C. l = 9m.

D. l = 9cm.