cách tính điểm thi đại học

Bộ giáo dục và đào tạo và Đào tạo nên tiếp tục công thức tính điểm xét tuyển chọn Đại học tập của từng kiểu dáng xét tuyển chọn. Ngay sau đây, Prep tiếp tục chỉ dẫn sỹ tử cách tính điểm xét tuyển chọn Đại học theo đòi công thức chuẩn chỉnh nhất 2023. Cùng theo đòi dõi nhằm tự động tính điểm cho bản thân nhé!

Bạn đang xem: cách tính điểm thi đại học

Công thức tính điểm xét tuyển chọn đại học
Hướng dẫn phương pháp tính điểm xét tuyển chọn ĐH 2023

I. Cách tính điểm xét tuyển chọn Đại học tập 2023 

Mỗi kiểu dáng xét tuyển chọn sẽ sở hữu được những phương pháp tính điểm Đại học tập riêng lẻ. Dưới đấy là tổ hợp những phương pháp tính điểm theo đòi từng kiểu dáng, hãy theo đòi dõi nhằm không biến thành lầm lẫn nhé!

1. Cách tính điểm xét tuyển chọn Đại học tập dựa vào sản phẩm ganh đua chất lượng tốt nghiệp THPT

Trong điểm xét chất lượng tốt nghiệp, đem những bộ phận chủ yếu gồm những: điểm những môn ganh đua xét tuyển chọn và điểm ưu tiên. Điểm xét tuyển chọn Đại học tập dựa vào hệ huấn luyện tuy nhiên sỹ tử theo đòi học tập, ví dụ như sau:

1.1. Cách tính điểm xét tuyển chọn chất lượng tốt nghiệp so với dạy dỗ THPT

Công thức phương pháp tính điểm xét tuyển chọn Đại học tập như sau:

ĐIỂM XÉT TỐT NGHIỆP =[ (Tổng điểm 4 bài xích ganh đua + Tổng điểm khuyến nghị nếu như có/4) x 7 + (Điểm tầm cả năm lớp 12)x3] / 10 + Điểm ưu tiên (nếu có)

Trong đó: 

  • 4 bài xích ganh đua là Anh, Toán, Văn và Điểm tầm bài xích ganh đua tổng hợp. 
  • Điểm tầm lớp 12 được xem theo đòi công thức: (Điểm tầm kỳ 1 + Điểm tầm kỳ 2) x2/3
  • Điểm ưu tiên là vấn đề ưu tiên đối tượng người tiêu dùng và ưu tiên chống. 
  • Điểm khuyến nghị là vấn đề dựa vào kết quả những ganh đua sinh nhập cuộc vô những cuộc ganh đua Quốc gia, Tỉnh theo đòi quy ấn định của Sở giáo dục và đào tạo. 

Để tưởng tượng rõ ràng rộng lớn, những bạn cũng có thể xem thêm ví dụ phương pháp tính điểm ganh đua xét tuyển chọn Đại học tập sau: 

Điểm ganh đua chất lượng tốt nghiệp của Lê Thị Hương theo thứ tự như sau:

  • Toán 8
  • Văn 8
  • Anh 9
  • Bài ganh đua tổng hợp xã hội 8
  • Điểm tầm cả năm lớp 12 là 8.5
  • Điểm khuyến nghị 0,5

➡ Vậy, điểm xét chất lượng tốt nghiệp của Hương tiếp tục là: 

Điểm xét chất lượng tốt nghiệp = ((33,5:4)x7+(8,5×3))/10= 8,4125

Cách tính điểm xét tuyển chọn trung học phổ thông chi tiết
Cách tính điểm xét tuyển chọn THPT

1.2. Cách tính điểm xét tuyển chọn chất lượng tốt nghiệp so với GDTX

Đối với hệ giáo dục và đào tạo thông thường xuyên, phương pháp tính điểm xét tuyển chọn Đại học tập theo đòi công thức như sau:

ĐXTN= [{(Tổng điểm 3 bài xích ganh đua / 3 + Tổng điểm khuyến khích(nếu có)/4} x 7 + (Điểm tầm cả năm lớp 12)] x 3 / 10 + Điểm ưu tiên (nếu có)

Các bộ phận tương tự động vô công thức tính điểm hệ trung học phổ thông. Ví dụ: Linh đem điểm ganh đua 3 bài xích là:

  • Toán 6
  • Anh 5
  • Văn 7
  • Điểm tầm lớp 12 là 7

➡ Vậy, điểm xét chất lượng tốt nghiệp của Linh là:

Điểm xét chất lượng tốt nghiệp = [18 / 3 x 7+7 x 3] / 10 = 6,3

1.3. Cách tính tổng điểm xét tuyển chọn Đại học tập so với những ngôi trường đem môn nhân song hệ số 

Công thức phương pháp tính điểm xét tuyển chọn Đại học tập như sau: 

ĐXTN = [(Môn 1 + Môn 2 + Môn 3 (Môn chủ yếu x2))x3] / 4 + Điểm ưu tiên nếu như đem. 

Ví dụ, điểm những môn của sỹ tử theo thứ tự là:

  • Toán 7
  • Văn 6
  • Anh 8
  • Không đem điểm ưu tiên.
  • Điểm giờ đồng hồ Anh x2. 

➡ Vậy điểm xét tuyển chọn tiếp tục là:

Điểm xét chất lượng tốt nghiệp = [7 + 6+ (8×2)] x 3/4 + 0 = 21,75 điểm. 

1.4. Cách tính điểm tổng hợp môn xét tuyển chọn Đại học tập so với ngôi trường ko nhân song hệ số

Công thức phương pháp tính điểm xét tuyển chọn Đại học tập như sau: 

ĐXTN = Môn 1 + Môn 2 + Môn 3 + Điểm ưu tiên (nếu có)

Ví dụ, điểm những môn của sỹ tử theo thứ tự là:

  • Toán 6
  • Lý 9
  • Hóa 10
  • Điểm ưu tiên là 1

Vậy điểm xét tuyển chọn tiếp tục là:

Điểm xét chất lượng tốt nghiệp = 6 +9 + 10 + 1 = 26 điểm. 

Xét tuyển chọn ĐH với những ngôi trường ko nhân song hệ số
Cách tính điểm xét tuyển chọn ĐH so với những ngôi trường ko nhân song hệ số

2. Cách tính điểm học tập bạ xét tuyển chọn Đại học 

Đối với kiểu dáng xét tuyển chọn Đại học tập dựa vào sản phẩm học tập bạ, Công thức phương pháp tính điểm xét tuyển chọn Đại học tập tiếp tục dựa vào đòi hỏi của từng ngôi trường. Dưới đấy là những công thức xét tuyển chọn học tập bạ trung học phổ thông thịnh hành nhất tuy nhiên những bạn cũng có thể xem thêm qua: 

Điều khiếu nại xét tuyển 

Công thức xét tuyển

Xét tuyển chọn học tập bạ dựa vào sản phẩm tiếp thu kiến thức 5 học tập kỳ

Công thức phương pháp tính điểm xét tuyển chọn Đại học tập tiếp tục là vấn đề tầm với những môn học tập của tất cả 3 năm 10, 11 và học tập kỳ 1 lớp 12.

ĐXT = (ĐTB cả năm lớp 10 + ĐTB cả năm lớp 11 + ĐTB HK 1 lớp 12)/3 + Điểm ưu tiên (nếu có).

Xét tuyển chọn học tập bạ dựa vào sản phẩm tiếp thu kiến thức cả 3 năm THPT

Cách tính điểm xét tuyển chọn Đại học tập là:

ĐXT = (ĐTB cả năm lớp 10 + ĐTB cả năm lớp 11 + ĐTB cả năm lớp 12)/3 + Điểm ưu tiên (nếu có).

Xét tuyển chọn học tập bạ dựa vào sản phẩm lớp 12 và tổng hợp 3 môn

Cách tính điểm xét tuyển chọn Đại học tập là:

ĐXT =  (Điểm TB lớp 12 môn 1 + Điểm TB lớp 12 môn 2 + Điểm TB lớp 12 môn 3)/3 + Điểm ưu tiên (nếu có). 

Xét tuyển chọn học tập bạ dựa vào sản phẩm tiếp thu kiến thức 3 học tập kỳ lớp 11 và kỳ 1 lớp 12

Cách tính điểm xét tuyển chọn Đại học tập là:

ĐXT = (Điểm TB cả năm lớp 11 + Điểm TB HK 1 lớp 12)/2 + Điểm ưu tiên (nếu có).

Điều khiếu nại xét tuyển chọn học tập bạ lúc bấy giờ đang được banh rời khỏi nhiều thời cơ mang lại chúng ta, vì vậy, hãy cẩn trọng, sẵn sàng sẵn sàng sách vở tương đương dò xét hiểu kỹ về kiểu dáng xét tuyển chọn này nhé!

3. Tính điểm xét tuyển chọn Đại học tập theo đòi sản phẩm ganh đua Đánh giá chỉ năng lực

Dưới đấy là phương pháp tính điểm xét tuyển chọn Đại học tập dựa vào sản phẩm ganh đua Đánh giá chỉ năng lực ví dụ từng ngôi trường tuy nhiên chúng ta nên biết:

3.1. Cách tính điểm xét tuyển chọn Đại học tập ngôi trường Đại học tập vương quốc TPHCM

Bài ganh đua đem những thắc mắc và trọng số điểm không giống nhau, điểm tối nhiều của từng phần tranh tài vô bài xích thi ĐHQG TPHCM là: ngôn từ – 400 điểm, toán học tập suy nghĩ – 300 điểm và xử lý yếu tố 500 điểm. 

Cách tính điểm xét tuyển chọn Đại học tập như sau: 

Điểm xét tuyển chọn = Tổng điểm 3 phần tranh tài + Điểm ưu tiên nếu như đem. 

Công thức quy về thang 30 tính như sau: 

Điểm quy thay đổi = Điểm ganh đua review năng lượng x 30/1200.

Ví dụ: 

Xem thêm: Tổng hợp 8 cách làm bánh bông lan mặn bằng lò nướng hấp dẫn ai cũng mê

Thí sinh đem tổng điểm 3 phần tranh tài theo thứ tự là: ngôn từ 200 điểm, toán học tập suy nghĩ 200 điểm, xử lý yếu tố 400 điểm. 

Điểm xét tuyển chọn được xem là 200+200+400 = 800 điểm. 

Điểm quy thay đổi là 800×30/1200 = đôi mươi điểm.

3.2. Cách tính điểm xét tuyển chọn Đại học tập Trường Đại học tập vương quốc Hà Nội

Điểm tối nhiều vô bài xích ganh đua đánh giá chỉ năng lượng ngôi trường Đại học tập Quốc gia HN là 150 điểm, vô cơ, phân thành 3 phần, số điểm ứng với số câu vấn đáp đích. Số điểm tối nhiều từng phần gồm những: phần suy nghĩ ấn định lượng – 50 điểm, phần suy nghĩ ấn định tính – 50 điểm, phần Khoa học tập – 50 điểm. 

Cách tính điểm xét tuyển chọn Đại học tập như sau: 

Điểm xét tuyển chọn = điểm ganh đua suy nghĩ ấn định lượng + điểm ganh đua suy nghĩ ấn định tính + điểm ganh đua Khoa học tập. 

Quy thay đổi rời khỏi thang điểm 30 theo đòi công thức sau:

Điểm quy thay đổi = Tổng điểm bài xích ganh đua review năng lượng x 30/150.

Ví dụ: Điểm bài xích ganh đua review năng lượng của sỹ tử theo thứ tự là: điểm bài xích ganh đua ấn định lượng 45, bài xích ganh đua ấn định tính 40, bài xích ganh đua khoa học tập 35. 

Điểm xét tuyển chọn được xem là 45+40+35 = 120.

Điểm quy thay đổi là 120×30/150 = 24.

Cách tính điểm xét tuyển chọn Đại học tập Trường Đại học tập Bách khoa 

Bài ganh đua đánh giá chỉ suy nghĩ của Đại học tập Bách khoa đem kết cấu, điểm số tối nhiều như sau: phần suy nghĩ toán học tập – 40 điểm, phần suy nghĩ hiểu hiểu – đôi mươi điểm, phần suy nghĩ xử lý yếu tố – 40 điểm. 

Cách tính điểm xét tuyển chọn Đại học tập dựa vào tổng điểm bài xích thi: 

Điểm xét tuyển chọn = Điểm suy nghĩ toán học tập + Điểm suy nghĩ hiểu hiểu + Điểm suy nghĩ xử lý yếu tố.

Để quy thay đổi rời khỏi thang điểm 10, chỉ việc lấy sản phẩm của điểm xét tuyển chọn trên/10. Ví dụ điểm của sỹ tử A theo thứ tự là:

  • Điểm suy nghĩ toán học tập 10
  • Điểm suy nghĩ hiểu hiểu 15
  • Điểm suy nghĩ xử lý yếu tố 30

Điểm xét tuyển chọn của sỹ tử A = 10 + 15 + 30 = 55, quy thay đổi thang điểm 10 là 5,5/10. 

Ngoài rời khỏi, những bạn cũng có thể coi cụ thể Cách tính điểm xét tuyển chọn Đại học tập của từng ngôi trường bên trên khối hệ thống thông tin chủ yếu thống của ngôi trường cơ nhé!

Công thức tính điểm xét tuyển chọn review năng lượng ĐH Bách khoa
Cách tính điểm xét tuyển chọn ĐH Bách khoa Hà Nội

Xem thêm:

“Bật mí” cấu tạo đề ganh đua review năng lượng 2023 chủ yếu thức!

4. Cách tính điểm xét tuyển chọn Đại học vô những ngôi trường công an, quân đội 

Đối với cùng một số ngôi trường công an, quân team ganh đua theo đòi đề của Bộ Công An, cấu tạo bài xích ganh đua và thang điểm tiếp tục phân chia thành: điểm ganh đua trắc nghiệm – 60 điểm, điểm tự động luận – 40 điểm. Tổng điểm là 100. 

Cách tính điểm xét tuyển chọn Đại học tập dựa vào điểm bài xích ganh đua review năng lượng 60% và điểm ganh đua chất lượng tốt nghiệp trung học phổ thông lắc 40% bên trên tổng điểm xét tuyển chọn. 

Điểm xét tuyển chọn = Tổng điểm ganh đua review năng lượng x 60% + Tổng điểm ganh đua chất lượng tốt nghiệp trung học phổ thông x 40%. 

Ví dụ, điểm ganh đua review năng lượng của sỹ tử B là 70 điểm, điểm ganh đua chất lượng tốt nghiệp trung học phổ thông là 8 điểm. Vậy, điểm xét tuyển chọn vô những ngôi trường công an, quân team = 70 X 60% + 8 X 40% = 45,2 điểm. 

Mỗi ngôi trường, từng kiểu dáng sẽ sở hữu được những phương pháp tính điểm xét tuyển chọn Đại học tập không giống nhau. Hãy xem xét những bộ phận tính điểm nhằm không biến thành lầm lẫn nhé!

III. Điểm ưu tiên vô Cách tính điểm xét tuyển chọn Đại học

Một bộ phận điểm cần thiết vô công thức tính điểm xét tuyển chọn Đại học tập cơ là vấn đề được ưu tiên theo đòi đối tượng người tiêu dùng, chống. Cụ thể những tình huống, nấc điểm ưu tiên như sau: 

1. Các group đối tượng người tiêu dùng ưu tiên tuyển chọn sinh

Đối tượng ưu tiên tuyển chọn sinh 

Mô mô tả đối tượng người tiêu dùng, điều kiện

Nhóm UT1

01

Công dân VN là kẻ dân tộc bản địa thiểu số đem điểm thông thường trú vô thời hạn học tập trung học phổ thông hoặc trung cấp cho bên trên 18 mon bên trên Khu vực 1.

02

Công nhân thẳng phát triển tiếp tục thao tác liên tiếp 5 năm trở lên trên, vô cơ đem tối thiểu hai năm là đồng chí ganh đua đua được cấp cho tỉnh trở lên trên thừa nhận và cấp cho vì chưng tuyên dương.

03

 • Thương binh, thương bệnh binh, người dân có “Giấy ghi nhận người thừa kế quyết sách như thương binh;
 • Quân nhân; sĩ quan liêu, hạ sĩ quan liêu, đồng chí nhiệm vụ vô Công an quần chúng. # bên trên ngũ được cử đến lớp đem thời hạn đáp ứng kể từ 12 mon trở lên trên bên trên Khu vực 1;
 • Quân nhân; sĩ quan liêu, hạ sĩ quan liêu, đồng chí nhiệm vụ vô Công an quần chúng. # bên trên ngũ được cử đến lớp đem thời hạn đáp ứng kể từ 18 mon trở lên;
 • Quân nhân; sĩ quan liêu, hạ sĩ quan liêu, đồng chí nhiệm vụ vô Công an quần chúng. # tiếp tục xuất ngũ, được thừa nhận hoàn thành xong nhiệm vụ đáp ứng bên trên ngũ theo đòi quy ấn định.

04

 • Thân nhân liệt sĩ;
 • Con thương binh, con cái thương bệnh binh, con cái của những người thừa kế quyết sách như thương binh bị suy rời kĩ năng làm việc kể từ 81% trở lên;
 • Con của những người sinh hoạt kháng chiến bị nhiễm độc hại chất hóa học bị suy rời kĩ năng làm việc 81% trở lên;
 • Con của Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân;
 • Con của Anh hùng Lao động vô thời kỳ kháng chiến;
 • Con của những người sinh hoạt kháng chiến bị kì quái, dị dạng bởi kết quả của độc hại chất hóa học đang được hưởng trọn trợ cấp cho mỗi tháng.

Nhóm UT2

05

 • Thanh niên xung phong triệu tập được cử lên đường học;
 • Quân nhân; sĩ quan liêu, hạ sĩ quan liêu, đồng chí nhiệm vụ vô Công an quần chúng. # bên trên ngũ được cử đến lớp đem thời hạn đáp ứng bên dưới 12 mon ở Khu vực 1 và bên dưới 18 mon ở chống khác;
 • Chỉ huy trưởng, Chỉ huy phó phòng ban lãnh đạo quân sự chiến lược xã, phường, thị trấn;
 • Thôn team trưởng, Trung team trưởng Dân quân tự động vệ cốt cán, Dân quân tự động vệ tiếp tục hoàn thành xong nhiệm vụ nhập cuộc Dân quân tự động vệ cốt cán kể từ 12 mon trở lên trên, tham gia dự thi vô ngành Quân sự hạ tầng. Thời hạn tối nhiều thừa kế ưu tiên là 18 mon Tính từ lúc ngày ký ra quyết định xuất ngũ cho tới ngày ĐKXT.

06

 • Công dân VN là kẻ dân tộc bản địa thiểu số đem điểm thông thường trú ở ngoài chống tiếp tục quy ấn định nằm trong đối tượng người tiêu dùng 01;
 • Con thương binh, con cái thương bệnh binh, con cái của những người thừa kế quyết sách như thương binh bị suy rời kĩ năng làm việc bên dưới 81%;
 • Con của những người sinh hoạt kháng chiến bị nhiễm độc hại chất hóa học đem tỷ trọng suy rời kĩ năng làm việc bên dưới 81%.

07

 • Người tàn tật nặng trĩu đem giấy tờ xác nhận tàn tật của ban ngành đem thẩm quyền cấp cho theo đòi quy ấn định bên trên Thông tư liên tịch 37/2012/TTLT-BLĐTBXH-BYT-BTC-BGDĐT quy ấn định về sự xác lập cường độ tàn tật bởi Hội đồng xác lập cường độ tàn tật thực hiện;
 • Người làm việc xuất sắc ưu tú nằm trong toàn bộ bộ phận tài chính kể từ cấp cho tỉnh, cấp cho cỗ trở lên trên được thừa nhận thương hiệu công nhân xuất sắc, nghệ nhân, được cấp cho vì chưng hoặc huy hiệu Lao động tạo ra của Tổng Liên đoàn Lao động VN hoặc Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh;
 • Giáo viên tiếp tục giảng dạy dỗ đầy đủ 3 năm trở lên trên dự tuyển chọn vô những ngành huấn luyện giáo viên;
 • Y tá, dược tá, hộ lý, y tá, điều chăm sóc viên, hộ SV, chuyên môn viên, người dân có vì chưng trung cấp cho Dược tiếp tục công tác làm việc đầy đủ 3 năm trở lên trên dự tuyển chọn vô đích ngành chất lượng tốt nghiệp nằm trong nghành sức mạnh.

2. Các chống ưu tiên tuyển chọn sinh

Theo Thông tư 08/2022/TT-BGDĐT quy ấn định về phân loại chống tuyển chọn sinh như sau: 

Khu vực ưu tiên tuyển chọn sinh 

Mô mô tả chống và điều kiện

Khu vực 1 (KV1)

 • Các xã chống I, II, III và những xã đem thôn quan trọng trở ngại nằm trong vùng dân tộc bản địa và miền núi;
 • Các xã quan trọng trở ngại vùng kho bãi ngang ven bờ biển và hải đảo;
 • Các xã quan trọng trở ngại, xã biên cương, xã an toàn và đáng tin cậy khu vực vô diện góp vốn đầu tư của Chương trình 135 theo đòi quy ấn định của Thủ tướng tá nhà nước.

Khu vực 2 vùng quê (KV2-NT)

 • Các khu vực ko nằm trong KV1, KV2, KV3;

Khu vực 2 (KV2)

 • Các thị xã, TP. Hồ Chí Minh trực nằm trong tỉnh;
 • Các thị xã, thị xã ngoài thành phố của TP. Hồ Chí Minh trực nằm trong Trung ương (trừ những xã nằm trong KV1).

Khu vực 3 (KV3)

 • Các quận nội thành của thành phố của TP. Hồ Chí Minh trực nằm trong Trung ương.

Để làm rõ rộng lớn về quy ấn định điểm ưu tiên tuyển chọn sinh theo đòi chống, theo đòi đối tượng người tiêu dùng, và phương pháp tính điểm xét tuyển chọn Đại học tập ưu tiên chuẩn chỉnh xác, chúng ta xem thêm cụ thể vô nội dung bài viết “Các chống & đối tượng người tiêu dùng ưu tiên tuyển chọn sinh Đại học tập năm 2023”

Trên đấy là chỉ dẫn cụ thể phương pháp tính điểm xét tuyển chọn Đại học tập tuy nhiên bạn phải nắm vững. Prep chúc chúng ta đạt được sản phẩm ganh đua Đại học tập 2023 chất lượng tốt nhất!

Xem thêm: Tổng hợp 24 cách làm bánh mì bằng nồi chiên không dầu mềm thơm cực ngon