cách tính phần trăm khối lượng

Tải về bạn dạng PDF

Bạn đang xem: cách tính phần trăm khối lượng

Tải về bạn dạng PDF

Phần trăm lượng cho biết thêm tỷ trọng Tỷ Lệ của từng thành phần nhập ăn ý Hóa chất.[1] Muốn dò xét Tỷ Lệ lượng, tao phải ghi nhận lượng mol của những thành phần nhập ăn ý hóa học theo đòi gam/mol hoặc số gam của những hóa học tạo ra trở thành hỗn hợp.[2] Phần trăm lượng được xem vị một công thức giản dị và đơn giản, này là lấy lượng của thành phần (hay hóa học tan) phân tách cho tới lượng của ăn ý hóa học (hay dung dịch).

 1. 1

  Xác tấp tểnh phương trình tính Tỷ Lệ lượng nhập lếu láo ăn ý. Công thức cơ bạn dạng tính Tỷ Lệ lượng nhập lếu láo ăn ý là: Tỷ Lệ lượng = (khối lượng chất/khối lượng lếu láo hợp) x 100. Sau nằm trong chúng ta nên nhân với 100 nhằm thể hiện nay độ quý hiếm Tỷ Lệ.[3]

  • Viết phương trình Khi chính thức giải bài bác toán: phần trăm lượng = (khối lượng chất/khối lượng lếu láo hợp)x 100.
  • Khối lượng hóa học sẽ tiến hành cho tới nhập đề bài bác. Nếu đề bài bác ko hỗ trợ thì chúng ta xem thêm phần tiếp sau đây về kiểu cách dò xét Tỷ Lệ lượng lúc không biết lượng.
  • Khối lượng lếu láo ăn ý vị tổng lượng những hóa học tạo ra lếu láo ăn ý hoặc hỗn hợp cơ.
 2. 2

  Tính lượng lếu láo ăn ý. Khi chúng ta biết lượng của những thành phần hoặc ăn ý hóa học, tao chỉ việc nằm trong bọn chúng lại để sở hữu lượng lếu láo ăn ý hoặc hỗn hợp ở đầu cuối. Đây đó là hình mẫu số nhập công thức tính Tỷ Lệ lượng.[4]

  • Ví dụ 1: Tính Tỷ Lệ lượng của 5g natri hiđroxit Khi hòa tan với 100g nước?
   • Khối lượng lếu láo ăn ý là tổng lượng của natri hiđroxit và nước: 100g + 5g. Vậy lượng lếu láo ăn ý là 105g.
  • Ví dụ 2: Tính lượng của natri clorua và nước cần thiết dùng để làm tạo ra trở thành 175g hỗn hợp với mật độ 15%?
   • Trong ví dụ này, chúng ta hiểu rằng lượng lếu láo ăn ý và Tỷ Lệ lượng, đề bài bác đòi hỏi dò xét lượng hóa học tan thêm nữa. Khối lượng lếu láo ăn ý là 175 g.
 3. 3

  Xác tấp tểnh lượng hóa học cần thiết dò xét Tỷ Lệ lượng. Khi đề bài bác đòi hỏi dò xét "phần trăm khối lượng" của một hóa học, tức thị chúng ta nên dò xét lượng của hóa học cơ theo đòi tỷ trọng Tỷ Lệ với tổng lượng của toàn bộ những bộ phận. Viết rời khỏi lượng của hóa học cần thiết dò xét Tỷ Lệ lượng. Đây đó là tử số nhập công thức tính Tỷ Lệ lượng.[5]

  • Ví dụ 1: Khối lượng natri hiđroxit (chất cần thiết dò xét Tỷ Lệ khối lượng) là 5g.
  • Ví dụ 2: Trong ví dụ này, lượng hóa học cần thiết dò xét Tỷ Lệ lượng chưa chắc chắn, và chúng ta đang di chuyển dò xét nó.
 4. 4

  Thay những biến hóa số nhập phương trình tính Tỷ Lệ lượng. Sau Khi xác lập giá tốt trị của từng biến hóa số, chúng ta chỉ việc thay cho nó vào phương trình.

  • Ví dụ 1: Tỷ Lệ lượng = (khối lượng chất/khối lượng lếu láo hợp) x 100 = (5 g/105 g) x 100.
  • Ví dụ 2: Chúng tao cần thiết trả vế phương trình Tỷ Lệ lượng nhằm tính lượng hóa học ko biết: lượng hóa học = (phần trăm khối lượng*khối lượng lếu láo hợp)/100 = (15*175)/100.
 5. 5

  Tính Tỷ Lệ lượng. Bây giờ phương trình đã và đang được điền ăm ắp, chúng ta chỉ việc tính Tỷ Lệ lượng. Lấy lượng hóa học phân tách cho tới lượng lếu láo ăn ý, rồi nhân với 100. Đây đó là Tỷ Lệ lượng của hóa học cơ nhập lếu láo ăn ý.

  • Ví dụ 1: (5/105) x 100 = 0,04761 x 100 = 4,761%. Do cơ Tỷ Lệ lượng của 5g natri hiđroxit được hòa tan nhập 100g nước là 4,761%.
  • Ví dụ 2: Phương trình sau thời điểm trả vế nhằm tính lượng hóa học là (phần trăm khối lượng*khối lượng lếu láo hợp)/100: (15*175)/100 = (2625)/100 = 26,25 gam natri clorua.
   • Khối lượng nước thêm nữa là lượng lếu láo ăn ý trừ lên đường lượng chất: 175 – 26,25 = 148,75 gam nước.

  Quảng cáo

 1. 1

  Xác tấp tểnh phương trình tính Tỷ Lệ lượng nhập ăn ý hóa học. Công thức cơ bạn dạng tính Tỷ Lệ lượng nhập ăn ý hóa học là: Tỷ Lệ lượng = (khối lượng mol vẹn toàn tố/khối lượng phân tử của ăn ý chất) x 100. Khối lượng mol thành phần là lượng của một mol thành phần trong những khi lượng phân tử là lượng của một mol ăn ý hóa học.[6] Sau nằm trong chúng ta nên nhân với 100 để sở hữu độ quý hiếm Tỷ Lệ.[7]

  • Viết phương trình Khi chính thức giải bài bác toán: phần trăm lượng = (khối lượng mol vẹn toàn tố/khối lượng phân tử của ăn ý chất) x 100.
  • Đơn vị của nhị độ quý hiếm bên trên là gam bên trên mol (g/mol).
  • Khi đề bài bác ko cho tới lượng, chúng ta cũng có thể dùng lượng mol nhằm tính Tỷ Lệ lượng của thành phần.
  • Ví dụ 1: Tính Tỷ Lệ lượng của hiđro nhập một phân tử nước.
  • Ví dụ 2: Tính Tỷ Lệ lượng của cacbon nhập một phân tử glucozơ.
 2. 2

  Xem thêm: Cách làm bánh mì đặc ruột thơm ngon đơn giản bằng nồi chiên không dầu

  Viết công thức hóa học. Nếu đề bài bác ko cho tới công thức chất hóa học của từng ăn ý hóa học, bạn phải ghi chép bọn chúng rời khỏi. Nếu đề bài bác cho tới công thức chất hóa học thì chúng ta bỏ dở công đoạn này và trả cho tới bước "Tìm lượng của từng vẹn toàn tố".

  • Ví dụ 1: Viết công thức chất hóa học của nước, H2O.
  • Ví dụ 2: Viết công thức chất hóa học của glucozơ, C6H12O6.
 3. 3

  Tìm lượng của từng thành phần nhập ăn ý hóa học. Tra trọng lượng phân tử của từng thành phần nhập công thức chất hóa học bên trên bảng tuần trả. Khối lượng thành phần thông thường được ghi chép bên dưới ký hiệu chất hóa học. Viết rời khỏi lượng của từng thành phần nhập ăn ý hóa học.[8]

  • Ví dụ 1: Chúng tao tra được vẹn toàn tử khối của oxi là 15,9994; và vẹn toàn tử khối của hiđro là một,0079.[9]
  • Ví dụ 2: Chúng tao tra được vẹn toàn tử khối của cacbon là 12,0107; oxi là 15,9994; và hiđro là một,0079.
 4. 4

  Nhân vẹn toàn tử khối với tỷ số mol. Xác tấp tểnh số mol (tỷ số mol) của từng thành phần nhập ăn ý Hóa chất. Tỷ số mol được xem vị số lượng nhỏ bên dưới nhập công thức chất hóa học của ăn ý hóa học. Nhân vẹn toàn tử khối của từng thành phần với tỷ số mol.[10]

  • Ví dụ 1: Hiđro với chỉ số bên dưới là nhị trong những khi oxi với chỉ số bên dưới là một. Vì vậy, nhân lượng phân tử của hiđro với 2, 1,00794 X 2 = 2,01588; và lượng phân tử của oxi là 15,9994 (nhân với một).
  • Ví dụ 2: Cacbon với chỉ số bên dưới là 6, hiđro là 12, và oxi là 6. Nhân vẹn toàn tử khối của từng thành phần với chỉ số bên dưới tao được:
   • Cacbon (12,0107*6) = 72,0642
   • Hiđro (1,00794*12) = 12,09528
   • Oxi (15,9994*6) = 95,9964
 5. 5

  Tính lượng tổng của ăn ý hóa học. Cộng lượng của toàn bộ thành phần nhập ăn ý hóa học. quý khách hàng hoàn toàn có thể tính lượng tổng của ăn ý hóa học trải qua những lượng được xem theo đòi tỷ số mol. Con số này được xem là hình mẫu số nhập phương trình Tỷ Lệ lượng.[11]

  • Ví dụ 1: Cộng 2,01588 g/mol (khối lượng của nhị mol vẹn toàn tử hiđro) với 15,9994 g/mol (khối lượng của một mol vẹn toàn tử oxi) tao được 18,01528 g/mol.
  • Ví dụ 2: Cộng toàn bộ lượng với nhau: cacbon + hiđro + oxi = 72,0642 + 12,09528 + 95,9964 = 180,156 g/mol.
 6. 6

  Xác tấp tểnh lượng thành phần cần thiết tính Tỷ Lệ lượng. Khi đề bài bác đòi hỏi dò xét "phần trăm khối lượng", tức thị chúng ta nên dò xét lượng của một thành phần rõ ràng nhập ăn ý hóa học theo đòi tỷ trọng Tỷ Lệ với tổng lượng của toàn bộ những thành phần. Xác tấp tểnh và ghi chép rời khỏi lượng của thành phần cơ. Khối lượng này là lượng được xem theo đòi tỷ số mol. Số này đó là tử số nhập phương trình Tỷ Lệ lượng.[12]

  • Ví dụ 1: Khối lượng của hiđro nhập ăn ý hóa học là 2,01588 g/mol (khối lượng của nhị mol vẹn toàn tử hiđro).
  • Ví dụ 2: Khối lượng của cacbon nhập ăn ý hóa học là 72,0642 g/mol (khối lượng của sáu mol vẹn toàn tử cacbon).
 7. 7

  Thay những biến hóa số nhập phương trình Tỷ Lệ lượng. Sau Khi xác lập giá tốt trị của từng biến hóa số, chúng ta chỉ việc thay cho nó vào phương trình được xác lập nhập những bước đầu tiên tiên: Tỷ Lệ lượng = (khối lượng mol vẹn toàn tố/khối lượng phân tử của ăn ý chất) x 100.

  • Ví dụ 1: Tỷ Lệ lượng = (khối lượng mol vẹn toàn tố/khối lượng phân tử của ăn ý chất) x 100 = (2,1588/18,1528) x 100.
  • Ví dụ 2: Tỷ Lệ lượng = (khối lượng mol vẹn toàn tố/khối lượng phân tử của ăn ý chất) x 100 = (72,0642/180,156) x 100.
 8. 8

  Tính Tỷ Lệ lượng. Bây giờ phương trình đã và đang được điền ăm ắp, chúng ta chỉ việc tính Tỷ Lệ lượng. Lấy lượng của thành phần phân tách cho tới tổng lượng ăn ý hóa học, rồi nhân với 100. Đây đó là Tỷ Lệ lượng của thành phần nhập ăn ý hóa học.

  • Ví dụ 1: Tỷ Lệ lượng = (2,01588/18,01528) x 100 = 0,11189 x 100 = 11,18%. Vì vậy, Tỷ Lệ lượng của vẹn toàn tử hiđro nhập phân tử nước là 11,18%.
  • Ví dụ 2: Tỷ Lệ lượng = (khối lượng mol vẹn toàn tố/khối lượng phân tử của ăn ý chất) x 100 = (72,0642/180,156) x 100 = 0,4000 x 100 = 40,00%. Vì vậy, Tỷ Lệ lượng của vẹn toàn tử cacbon nhập phân tử glucozơ là 40,00%.

  Quảng cáo

Về bài bác wikiHow này

Trang này đã và đang được hiểu 253.423 đợt.

Xem thêm: Cách gói bánh lá dừa Bến Tre đúng chuẩn dẻo thơm chắc tay

Bài ghi chép này đã hỗ trợ ích cho tới bạn?