cách tính tiền thai sản

Hướng dẫn cách tính tiền thai sản Lúc sinh con cái năm 2022

Bạn đang xem: cách tính tiền thai sản

Hướng dẫn cách tính tiền thai sản Lúc sinh con cái năm 2023

Về yếu tố này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

1. Ai thừa hưởng cơ chế bầu sản Lúc sinh con?

Theo khoản 1 Điều 31 Luật Báo hiểm xã hội năm trước quy ấn định người làm việc thừa hưởng cơ chế bầu sản Lúc nằm trong một trong những tình huống sau đây:

- Lao động nữ giới đem thai;

- Lao động nữ giới sinh con;

- Lao động nữ giới có bầu hộ và người u nhờ có bầu hộ;

- Người làm việc nhận nuôi con cái nuôi bên dưới 06 mon tuổi;

- Lao động nữ giới bịa đặt vòng rời bầu, người làm việc triển khai giải pháp triệt sản;

- Lao động nam giới đang được đóng góp BHXH đem bà xã sinh con.

Như vậy, đối tượng người sử dụng thừa hưởng cơ chế bầu sản Lúc sinh con cái tiếp tục bao hàm làm việc nữ giới sinh con cái và làm việc nam giới đang được đóng góp BHXH đem bà xã sinh con cái.

2. Điều khiếu nại hưởng trọn cơ chế bầu sản Lúc sinh con

Theo Điều 31 Luật Báo hiểm xã hội năm trước quy ấn định về ĐK hưởng trọn cơ chế bầu sản Lúc sinh con cái như sau:

* Đối với làm việc nữ giới sinh con:

- Lao động nữ giới sinh con cái nên đóng góp BHXH kể từ đầy đủ 06 mon trở lên trên nhập thời hạn 12 mon trước lúc sinh con cái.

- Lao động nữ giới sinh con cái tiếp tục đóng góp BHXH kể từ đầy đủ 12 mon trở lên trên tuy nhiên Lúc có bầu nên nghỉ ngơi việc nhằm chăm sóc bầu theo đuổi hướng dẫn và chỉ định của hạ tầng khám đường căn bệnh, chữa trị căn bệnh đem thẩm quyền thì nên đóng góp BHXH kể từ đầy đủ 03 mon trở lên trên nhập thời hạn 12 mon trước lúc sinh con cái.

- Lao động nữ giới sinh con cái đầy đủ ĐK quy ấn định tuy nhiên kết thúc phù hợp đồng làm việc, phù hợp đồng thao tác hoặc mất việc trước thời gian sinh con cái hoặc nhận con cái nuôi bên dưới 06 mon tuổi hạc thì vẫn thừa hưởng cơ chế bầu sản theo đuổi quy ấn định bên trên những Điều 34, 36, 38 và khoản 1 Điều 39 Luật Báo hiểm xã hội năm trước.

* Đối với làm việc nam giới thì đáp ứng ĐK là nên đang được đóng góp BHXH và đem bà xã sinh con cái.

3. Hướng dẫn cách tính tiền thai sản Lúc sinh con cái năm 2023

3.1. Tiền nghỉ ngơi những ngày đi kiểm tra sức khỏe thai

* Theo Điều 32 Luật Báo hiểm xã hội năm trước quy ấn định về thời hạn hưởng trọn cơ chế Lúc khám đường bầu như sau:

- Trong thời hạn có bầu, làm việc nữ giới được nghỉ ngơi việc nhằm đi kiểm tra sức khỏe bầu 05 lượt, từng lượt 01 ngày; tình huống không ở gần hạ tầng khám đường căn bệnh, chữa trị căn bệnh hoặc người có bầu đem bệnh tình hoặc bầu ko thông thường thì được nghỉ ngơi 02 ngày cho từng lượt khám đường bầu.

- Thời gian lận nghỉ ngơi việc hưởng trọn cơ chế bầu sản quy ấn định bên trên Điều 32 Luật Báo hiểm xã hội năm trước tính theo đuổi ngày thao tác ko kể ngày nghỉ ngơi lễ, nghỉ ngơi Tết, ngày nghỉ ngơi hằng tuần.

* Mức hưởng trọn chi phí nghỉ ngơi những ngày đi kiểm tra sức khỏe bầu được xem theo đuổi khoản 1 Điều 39 Luật Báo hiểm xã hội 2014:

- Mức thừa hưởng 1 mon vị 100% nút trung bình chi phí lương bổng mon đóng góp BHXH của 06 mon trước lúc nghỉ ngơi việc hưởng trọn cơ chế bầu sản. 

Trường phù hợp làm việc nữ giới hưởng trọn cơ chế Lúc khám đường bầu đóng góp BHXH ko đầy đủ 06 mon thì nút hưởng trọn cơ chế bầu sản là nút trung bình chi phí lương bổng mon của những mon tiếp tục đóng góp bảo đảm xã hội;

- Mức thừa hưởng 1 ngày so với tình huống hưởng trọn cơ chế Lúc khám đường bầu được xem vị nút hưởng trọn cơ chế bầu sản theo đuổi mon phân chia cho tới 24 ngày.

Từ quy ấn định bên trên thì công thức tính chi phí bầu sản Lúc khám đường bầu như sau:

Tiền bầu sản = Số ngày nghỉ  x   (100% nút trung bình chi phí lương bổng mon đóng góp BHXH của 06 mon trước lúc nghỉ ngơi khám đường thai/24)

3.2. Tiền trợ cấp cho một lượt Lúc sinh con

* Mức trợ cấp cho một lượt Lúc sinh con cái theo đuổi Điều 38 Luật Báo hiểm xã hội năm trước như sau:

- Lao động nữ giới sinh con cái hoặc người làm việc nhận nuôi con cái nuôi bên dưới 06 mon tuổi hạc thì được trợ cấp cho một lượt cho từng con cái vị 02 lượt nút lương bổng cơ thường trực mon làm việc nữ giới sinh con cái hoặc mon người làm việc nhận nuôi con cái nuôi.

- Trường phù hợp sinh con cái tuy nhiên chỉ mất phụ vương nhập cuộc BHXH thì phụ vương được trợ cấp cho một lượt vị 02 lượt nút lương bổng cơ thường trực mon sinh con cái cho từng con cái.

* Theo bại, bên trên Nghị ấn định 24/2023/NĐ-CP thì nút lương bổng hạ tầng lúc bấy giờ là 1 trong những.800.000 đồng.

Từ quy ấn định bên trên thì nút trợ cấp cho một lượt Lúc sinh con cái = 1.800.000 đồng x 02 = 3.600.000 đồng.

3.3. Tiền bầu sản nhập thời hạn sinh con

* Đối với làm việc nữ giới sinh con:

- Thời gian lận hưởng trọn cơ chế bầu sản nhập thời hạn sinh con cái theo đuổi khoản 1 Điều 34 Luật Báo hiểm xã hội năm trước như sau:

Lao động nữ giới sinh con cái được nghỉ ngơi việc hưởng trọn cơ chế bầu sản trước và sau thời điểm sinh con cái là 06 mon. Trường phù hợp làm việc nữ giới sinh song trở lên trên thì tính kể từ con cái loại nhì trở chuồn, cứ từng con cái, người u được nghỉ ngơi tăng 01 mon.

Thời gian lận nghỉ ngơi hưởng trọn cơ chế bầu sản trước lúc sinh tối nhiều không thật 02 mon.

- Mức hưởng trọn cơ chế bầu sản nhập thời hạn sinh con cái theo đuổi khoản 1 Điều 39 Luật Báo hiểm xã hội năm trước như sau:

Mức thừa hưởng 1 mon vị 100% nút trung bình chi phí lương bổng mon đóng góp BHXH của 06 mon trước lúc nghỉ ngơi việc hưởng trọn cơ chế bầu sản.

- Ví dụ về tình huống hưởng trọn cơ chế bầu sản nhập thời hạn sinh con cái theo đuổi khoản 1 Điều 12 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH:

(VD1) Chị C sinh con cái vào trong ngày 16/3/2016, đem quy trình đóng góp BHXH như sau:

- Từ mon 10/2015 cho tới mon 01/2016 (4 tháng) đóng góp BHXH với nút lương bổng 5.000.000 đồng/tháng;

- Từ mon 02/2016 cho tới mon 3/2016 (2 tháng) đóng góp BHXH với nút lương bổng 6.500.000 đồng/tháng.

Mức trung bình chi phí lương bổng mon đóng góp BHXH của 6 mon ngay lập tức kề trước lúc nghỉ ngơi việc của chị ý C được xem như sau:

Mức trung bình chi phí lương bổng mon đóng góp BHXH của 6 mon ngay lập tức kề trước lúc nghỉ ngơi việc = ((5.000.000 x 4) + (6.500.000 x 2))/6 = 5.500.000 (đồng/tháng) 

Như vậy, nút trung bình chi phí lương bổng mon đóng góp BHXH của 6 mon ngay lập tức kề trước lúc nghỉ ngơi việc nhằm thực hiện hạ tầng tính hưởng trọn cơ chế bầu sản của chị ý C là 5.500.000 đồng/tháng.

Và số chi phí hưởng trọn cơ chế bầu sản nhập thời hạn sinh con cái của chị ý C = 5.500.000 đồng/tháng x 6 mon = 33.000.000 đồng.

(VD2) Chị D sinh con cái ngày 13/5/2017 (thuộc tình huống Lúc có bầu nên nghỉ ngơi việc nhằm chăm sóc bầu theo đuổi hướng dẫn và chỉ định của hạ tầng khám đường căn bệnh, chữa trị căn bệnh đem thẩm quyền), đem quy trình đóng góp BHXH như sau:

- Từ mon 5/2014 cho tới mon 4/2016 (24 tháng) đóng góp BHXH với nút lương bổng 8.500.000 đồng/tháng;

- Từ mon 5/2016 cho tới mon 8/2016 (4 tháng) đóng góp BHXH với nút lương bổng 7.000.000 đồng/tháng;

- Từ mon 9/2016 cho tới mon 4/2017 (8 tháng), nghỉ ngơi bầu, ko đóng góp BHXH.

Mức trung bình chi phí lương bổng mon đóng góp BHXH của 6 mon ngay lập tức kề trước lúc nghỉ ngơi việc của chị ý D được xem như sau:

Mức trung bình chi phí lương bổng mon đóng góp BHXH của 6 mon ngay lập tức kề trước lúc suy nghĩ việc = ((7.000.000 x 4) + (8.500.000 x 2))/6 = 7.500.000 (đồng/tháng)

Như vậy, nút trung bình chi phí lương bổng mon đóng góp BHXH của 6 mon ngay lập tức kề trước lúc nghỉ ngơi việc nhằm thực hiện hạ tầng tính hưởng trọn cơ chế bầu sản của chị ý D là 7.500.000 đồng/tháng.

Xem thêm: bài văn tả cây bàng

Và số chi phí tuy nhiên chị D thừa hưởng cơ chế bầu sản nhập thời hạn sinh con cái = 7.500.000 đồng/tháng x 6 mon = 45.000.000 đồng.

* Đối với làm việc nữ giới sau thời điểm sinh con cái tuy nhiên con cái chết:

- Thời gian lận hưởng trọn cơ chế bầu sản Lúc sinh con cái tuy nhiên con cái bị tiêu diệt theo đuổi khoản 3 Điều 34 Luật Báo hiểm xã hội năm trước như sau:

+ Trường phù hợp sau thời điểm sinh con cái, nếu như con cái bên dưới 02 mon tuổi hạc bị bị tiêu diệt thì u được nghỉ ngơi việc 04 mon tính từ thời điểm ngày sinh con; 

+ Nếu con cái kể từ 02 mon tuổi hạc trở lên trên bị bị tiêu diệt thì u được nghỉ ngơi việc 02 mon tính từ thời điểm ngày con cái bị tiêu diệt, tuy nhiên thời hạn nghỉ ngơi việc hưởng trọn cơ chế bầu sản ko vượt lên trước quá trước và sau thời điểm sinh con cái là 06 tháng; 

Thời gian lận này sẽ không tính nhập thời hạn nghỉ ngơi việc riêng rẽ theo đuổi quy ấn định của pháp lý về làm việc.

- Mức hưởng trọn cơ chế bầu sản nhập thời hạn sinh con cái theo đuổi khoản 1 Điều 39 Luật Báo hiểm xã hội năm trước như sau:

Mức thừa hưởng 1 mon vị 100% nút trung bình chi phí lương bổng mon đóng góp BHXH của 06 mon trước lúc nghỉ ngơi việc hưởng trọn cơ chế bầu sản.

* Đối với làm việc nam giới đang được đóng góp BHXH đem bà xã sinh con:

** Khi nghỉ ngơi cơ chế bầu sản trong tầm 30 ngày Tính từ lúc ngày bà xã sinh con:

- Thời gian lận hưởng trọn cơ chế bầu sản so với làm việc nam giới đang được đóng góp BHXH đem bà xã sinh con cái bên trên khoản 2 Điều 34 Luật Báo hiểm xã hội năm trước như sau:

Lao động nam giới đang được đóng góp BHXH Lúc bà xã sinh con cái được nghỉ ngơi việc hưởng trọn cơ chế bầu sản như sau:

+ 05 ngày thực hiện việc;

+ 07 ngày thao tác Lúc bà xã sinh con cái nên phẫu thuật, sinh con cái bên dưới 32 tuần tuổi;

+ Trường phù hợp bà xã sinh song thì được nghỉ ngơi 10 ngày thao tác, kể từ sinh tía trở lên trên thì cứ tăng từng con cái được nghỉ ngơi tăng 03 ngày thực hiện việc;

+ Trường phù hợp bà xã sinh song trở lên trên tuy nhiên nên phẫu thuật thì được nghỉ ngơi 14 ngày thao tác.

Thời gian lận nghỉ ngơi việc hưởng trọn cơ chế bầu sản được xem trong tầm thời hạn 30 ngày đầu Tính từ lúc ngày bà xã sinh con cái.

- Mức hưởng trọn cơ chế bầu sản trong tầm 30 ngày Tính từ lúc ngày bà xã sinh con cái so với làm việc nam giới theo đuổi điểm a và điểm b khoản 1 Điều 39 Luật Báo hiểm xã hội năm trước như sau:

+ Mức thừa hưởng 1 mon vị 100% nút trung bình chi phí lương bổng mon đóng góp BHXH của 06 mon trước lúc nghỉ ngơi việc hưởng trọn cơ chế bầu sản. 

Trường phù hợp người làm việc đóng góp BHXH ko đầy đủ 06 mon thì nút hưởng trọn cơ chế bầu sản là nút trung bình chi phí lương bổng mon của những mon tiếp tục đóng góp BHXH;

+ Mức thừa hưởng 1 ngày so với tình huống hưởng trọn cơ chế bầu sản với làm việc nam giới đem bà xã sinh con cái trong tầm 30 ngày Tính từ lúc ngày sinh tính vị nút hưởng trọn cơ chế bầu sản theo đuổi mon phân chia cho tới 24 ngày;

Theo bại, công thức tính chi phí bầu sản như sau:

Tiền bầu sản = Số ngày nghỉ ngơi   x   (100% nút trung bình chi phí lương bổng mon đóng góp BHXH của 06 mon trước lúc nghỉ ngơi /24)

** Trường phù hợp hưởng trọn cơ chế bầu sản của vợ:

Theo khoản 4, 5, 6, 7 Điều 34 và Điều 39 Luật Báo hiểm xã hội năm trước quy định  về những tình huống làm việc nam giới hưởng trọn cơ chế bầu sản của bà xã như sau:

Trường phù hợp 1: Chỉ đem u nhập cuộc BHXH tuy nhiên u bị tiêu diệt sau thời điểm sinh con cái thì phụ vương hoặc người thẳng nuôi chăm sóc thừa hưởng cơ chế bầu sản so với thời hạn còn sót lại của những người u.

+ Tiền bầu sản 01 mon = 100% nút trung bình chi phí lương bổng mon đóng góp BHXH của 06 mon trước lúc nghỉ ngơi việc hưởng trọn cơ chế bầu sản của những người mẹ

+ Tiền bầu sản một ngày nhập tình huống đem ngày lẻ = Tiền bầu sản 01 tháng/ 30

Trường phù hợp 2: Cả phụ vương và u đều nhập cuộc BHXH tuy nhiên u bị tiêu diệt sau thời điểm sinh con cái thì phụ vương được nghỉ ngơi việc hưởng trọn cơ chế bầu sản so với thời hạn còn sót lại của những người u.

+ Tiền bầu sản 01 mon = 100% nút trung bình chi phí lương bổng mon đóng góp BHXH của 06 mon trước lúc nghỉ ngơi việc hưởng trọn cơ chế bầu sản của những người phụ vương.

+ Tiền bầu sản một ngày nhập tình huống đem ngày lẻ = Tiền bầu sản 01 tháng/ 30

Trường phù hợp 3: Chỉ đem u nhập cuộc BHXH tuy nhiên ko đầy đủ ĐK hưởng trọn cơ chế bầu sản Lúc sinh con cái tuy nhiên bị tiêu diệt thì phụ vương hoặc người thẳng nuôi chăm sóc thừa hưởng cơ chế bầu sản cho tới Lúc con cái đầy đủ 06 mon tuổi hạc.

+ Tiền bầu sản 01 mon = 100% nút trung bình chi phí lương bổng mon đóng góp BHXH của 06 mon trước lúc nghỉ ngơi việc hưởng trọn cơ chế bầu sản của những người mẹ

+ Tiền bầu sản một ngày nhập tình huống đem ngày lẻ = Tiền bầu sản 01 tháng/ 30

Trường phù hợp 4: Cả phụ vương và u đều nhập cuộc BHXH tuy nhiên người u ko đầy đủ ĐK hưởng trọn cơ chế bầu sản Lúc sinh con cái tuy nhiên bị tiêu diệt thì phụ vương được nghỉ ngơi việc hưởng trọn cơ chế bầu sản cho tới Lúc con cái đầy đủ 06 mon tuổi hạc.

+ Tiền bầu sản 01 mon = 100% nút trung bình chi phí lương bổng mon đóng góp BHXH của 06 mon trước lúc nghỉ ngơi việc hưởng trọn cơ chế bầu sản của những người phụ vương.

+ Tiền bầu sản một ngày nhập tình huống đem ngày lẻ = Tiền bầu sản 01 tháng/ 30

Trường phù hợp 5: Chỉ đem phụ vương nhập cuộc BHXH tuy nhiên u bị tiêu diệt sau thời điểm sinh con cái hoặc gặp gỡ khủng hoảng rủi ro sau thời điểm sinh tuy nhiên không thể đầy đủ sức mạnh nhằm đỡ đần con cái theo đuổi xác nhận của hạ tầng khám đường căn bệnh, chữa trị căn bệnh đem thẩm quyền thì phụ vương được nghỉ ngơi việc hưởng trọn cơ chế bầu sản cho tới Lúc con cái đầy đủ 06 mon tuổi hạc.

+ Tiền bầu sản 01 mon = 100% nút trung bình chi phí lương bổng mon đóng góp BHXH của 06 mon trước lúc nghỉ ngơi việc hưởng trọn cơ chế bầu sản của những người phụ vương.

+ Tiền bầu sản một ngày nhập tình huống đem ngày lẻ = Tiền bầu sản 01 tháng/ 30

Lưu ý: Đối với tình huống người phụ vương đóng góp BHXH ko đầy đủ 06 mon thì nút hưởng trọn cơ chế bầu sản được xem bên trên hạ tầng nút trung bình chi phí lương bổng mon của những mon tiếp tục đóng góp BHXH.

4. Tiền chăm sóc mức độ sau sinh

- Thời gian lận hưởng trọn cơ chế bầu sản chăm sóc mức độ hậu sinh nở theo đuổi khoản 1 và khoản 2 Điều 41 Luật Báo hiểm xã hội năm trước như sau:

+ Lao động nữ giới tức thì sau thời hạn hưởng trọn cơ chế bầu sản, trong tầm thời hạn 30 ngày đầu thao tác tuy nhiên sức mạnh ko hồi phục thì được nghỉ ngơi mức độ, hồi phục mức độ khoẻ kể từ 05 ngày cho tới 10 ngày.

+ Thời gian lận nghỉ ngơi mức độ, hồi phục sức mạnh bao hàm một ngày dài nghỉ ngơi lễ, nghỉ ngơi Tết, ngày nghỉ ngơi hằng tuần. Trường phù hợp đem thời hạn nghỉ ngơi mức độ, hồi phục sức mạnh từ lúc cuối năm vừa qua đem tiếp lịch sự đầu năm mới sau thì thời hạn nghỉ ngơi này được tính cho tới năm vừa qua.

+ Số ngày nghỉ ngơi mức độ, hồi phục sức mạnh bởi người tiêu dùng làm việc và Ban Chấp hành công đoàn hạ tầng đưa ra quyết định, tình huống đơn vị chức năng dùng làm việc ko xây dựng công đoàn hạ tầng thì bởi người tiêu dùng làm việc đưa ra quyết định. Thời gian lận nghỉ ngơi mức độ, hồi phục sức mạnh được quy ấn định như sau:

++ Tối nhiều 10 ngày so với làm việc nữ giới sinh một lượt kể từ nhì con cái trở lên;

++ Tối nhiều 07 ngày so với làm việc nữ giới sinh con cái nên phẫu thuật;

++ Tối nhiều 05 ngày so với những tình huống không giống.

- Mức hưởng trọn cơ chế bầu sản chăm sóc mức độ sau sinh  một ngày vị 30% nút lương bổng hạ tầng theo đuổi khoản 3 Điều 41 Luật Báo hiểm xã hội năm trước với công thức như sau:

Tiền chăm sóc mức độ hậu sinh nở = Số ngày nghỉ ngơi mức độ * 30% * 1.800.000

>>> Xem thêm: Điều khiếu nại hưởng trọn cơ chế bầu sản năm 2023

Xem thêm: mã số thuế cá nhân là gì

Nội dung nêu bên trên là phần trả lời, tư vấn của công ty chúng tôi giành cho quý khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách hàng còn vướng giắt, vui mừng lòng gửi về E-Mail [email protected].