chất nào sau đây là amin bậc 2

Câu hỏi:

24/08/2019 115,333

Bạn đang xem: chất nào sau đây là amin bậc 2

C. CH3NHC2H5.

Đáp án chủ yếu xác

Chọn đáp án C

Chỉ sở hữu CH3NHC2H5 là amin bậc 2.

Đối với những đáp án còn lại:

A. (CH3)2CHNH2 là amin bậc 1.

B. C6H5NH2 là amin bậc 1.

D. (CH3)3N là amin bậc 3

Lưu ý:

Bậc của amin là số nguyên vẹn tử hiđro nhập phân tử amoniac bị thay cho thế vày gốc hiđrocacbon.

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trong những hóa học tiếp sau đây, hóa học nào là sở hữu lực bazơ mạnh nhất?

A. CH3NH2

B. C6H5NH2 (anilin)

C. C2H5NH2

D. NH3

Câu 2:

Trong những tên thường gọi tiếp sau đây, thương hiệu nào là phù phù hợp với hóa học CH3CH(CH3)NH2?

A. Isopropanamin.

B. Metyletylamin.

C. Isopropylamin.

D. Etylmetylamin.

Câu 3:

Amin nào là sau đấy là amin bậc hai?

A. đimetylamin.

B. phenylamin.

C. propan-1-amin.

Xem thêm: Cách làm bánh tart yến mạch bằng nồi chiên không dầu thơm ngon dễ làm

D. propan-2-amin.

Câu 4:

Chất nào là sau đấy là aminoaxit?

A. H2NCH2COOH.

B. C2H5OH.

C. CH2COOH.

D. C6H5NH2.

Câu 5:

Cho những đánh giá sau:

(1) Tại ĐK thông thường, những amino axit là hóa học rắn kết tinh nghịch, dễ dàng tan nội địa.

(2) Các amino axit sở hữu sức nóng nhiệt độ chảy không hề nhỏ, khi rét chảy thì bị phân diệt.

(3) Các amino axit đều nhập cuộc phản xạ trùng dừng.

(4) Các amino axit đều phải có tính lưỡng tính.  

(5) Tại dạng kết tinh nghịch, những amino axit tồn bên trên ở dạng ion lưỡng vô cùng, nhập hỗn hợp dạng ion lưỡng vô cùng gửi 1 phần nhỏ trở thành dạng phân tử.

(6) Các amin thơm sực đều độc. Số đánh giá đích thị là:

A. 4

B. 3

C. 6

D. 5

Câu 6:

Chất sở hữu phản xạ màu sắc biure là

A. Tinh bột.

B. Saccarozơ.

C. Protein.

D. Chất mập.