chú lăng nghiêm tiếng phạn

Thần chú Lăng Nghiêm sẽ là thần chú uy thế nhất vô Phật giáo. Thần chú được tin yêu tưởng rằng với công suất và diệu dụng ko thể suy nghĩ bàn, gom hành fake tiêu xài trừ quỷ chướng nhằm an trụ đại tấp tểnh, phá vỡ si ám nhằm trở thành tựu trí tuệ, công đức.

Nguồn gốc của chú ấy Lăng Nghiêm 

Bạn đang xem: chú lăng nghiêm tiếng phạn

Lăng Nghiêm, giờ Phạn là Suramgama, phát biểu đầy đủ là “Thủ Lăng Nghiêm”. Chú Lăng Nghiêm (tiếng phạn: Shurangama Mantra) là một trong những thần chú lâu năm và lâu lăm của Phật giáo Trung Quốc, Nhật Bản và Nước Hàn.

Theo chương mở màn của Kinh Lăng Nghiêm, thì xuất xứ Chú Lăng Nghiêm với kể từ khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cứu vãn Tôn fake A Nan. Vì sao Đức Phật phát biểu thần chú Lăng Nghiêm? Là cũng chính vì Tôn fake A nan vướng nàn Ma đăng già cả. Ngài A nan bị nường Ma đăng già cả người sử dụng chú thuật Ta tỳ ca la tiên Phạm thiên xay buộc tình duyên…

Chú Lăng Nghiêm là hành trang, tư lương lậu, luôn luôn phải có của những người tu Phật.

Chú Lăng Nghiêm là hành trang, tư lương lậu, luôn luôn phải có của những người tu Phật.

A Nan, người tu hành phải gìn giữ bốn điều luật nghi cần yếu: dâm, sát, đạo, vọng cho trong sạch sẽ, gần giống băng tuyết, nơi tâm không khởi vọng niệm duyên theo ngoại cảnh, thì bọn chúng quỷ cơ ko làm thế nào sinh được (vì vô tâm vọng động, nên ngoại ma mới ứng).

Nếu người nào nghiệp chướng nặng nề, ko thể trừ được, ông nên dạy dỗ họ chí tâm trì chú Lăng nghiêm ngặt này, thì các nghiệp chướng đều tiêu khử. Bằng hội chứng là ông cùng theo với nàng Ma Đăng Già, tình ân ái chồng phu nhân đang được khắn khít với nhau từ nhiều kiếp, đâu nên mới một đời này; nhờ thần chú Lăng Nghiêm nhưng mà nàng Ma Đăng Già nguồn tình thô cạn và được thành A La Hán. 

Ma Đăng Già là kẻ dâm nữ giới, không tồn tại tâm tu hành còn được ngược thánh, huống chi những ông là bực Thinh Văn, với chí cầu đạo vô thượng, lại trì tụng chú này, thì quyết định thành Phật rất dễ dàng, cũng như thuận gió tung những vết bụi, chẳng với khó khăn gì.

Cách trì tụng chú Lăng Nghiêm

Thần chú Lăng Nghiêm sẽ là vua trong số chú. Chú Lăng Nghiêm được tin yêu tưởng rằng với công suất và diệu dụng ko thể suy nghĩ bàn. Link cụ thể.

Chú Lăng Nghiêm phiên bản giờ Phạn

chu-lang-nghiem-0900

ĐẠI PHẬT ĐẢNH THỦ LĂNG NGHIÊM THẦN CHÚ

Âm nước Việt Nam theo đòi phiên bản giờ sanscrit (chữ Phạn).

Sư cụ Thích Tuệ Nhuận dịch, xuất phiên bản ở Hà Thành năm 1949.

1 - Nam tế bào sát tát buông tha, sô ga nhiều domain authority, a rời khỏi ha bại, sam muya sam bô nhiều sê.

2 - Nam tế bào sát tát buông tha, bu nhiều cô ti, si ni sam.

3 - Nam tế bào sát chạm, bu nhiều bu ti, sát tớ bê bại.

4 - Nam tế bào sát tớ phái mạnh, sam muya sam bô nhiều cô ti phái mạnh.

5 - Sa sê rời khỏi page authority ca, săng ga phái mạnh.

6 - Nam tế bào lu kê a rời khỏi han tớ phái mạnh.

7 - Nam tế bào su ru tớ page authority mãng cầu phái mạnh.

8 - Nam tế bào rơi khít ri tớ ca mi phái mạnh.

9 - Nam tế bào lu kê sam mya ca tớ phái mạnh.

10 - Sam mya ca page authority rời khỏi, ti page authority tớ mãng cầu phái mạnh.

11 - Nam tế bào đê chạm li si nan.

12 - Nam tế bào si tớ domain authority pi ti domain authority, tớ rời khỏi li si nan.

13 - Sê page authority nu, gơ rời khỏi ha, sô ha rơi rời khỏi quỷ buông tha phái mạnh.

14 - Nam tế bào pát rời khỏi ha quỷ ni.

15 - Nam tế bào in nhiều rời khỏi domain authority.

16 - Nam tế bào tía ga chạm bại.

17 - Ru nhiều rời khỏi domain authority.

18 - U quỷ pun ti.

19 - Sô hê domain authority domain authority.

20 - Nam tế bào tía ga chạm bại.

21 - Na rời khỏi domain authority, mãng cầu domain authority.

22 - Phun phụ thân quỷ ha, sam mu tớ rời khỏi.

23 - Nam tế bào si khít ri tớ domain authority.

24 - Nam tế bào tía ga chạm bại.

25 - Ma ha ca rời khỏi domain authority.

26 - Ti ri page authority rời khỏi mãng cầu ga rời khỏi.

27 - Pi tớ rời khỏi, page authority mãng cầu ca rời khỏi domain authority.

28 - A ti mu bại.

29 - Si quỷ rơi mãng cầu ni, tía si ni.

30 - Ma tát ri ga mãng cầu.

31 - Nam tế bào si khít ri tớ domain authority.

32 - Nam tế bào tía ga chạm bại.

33 - Ta buông tha ga tớ cô rời khỏi domain authority.

34 - Nam tế bào pát tâu quỷ cô rời khỏi domain authority.

35 - Nam tế bào pát phụ thân rời khỏi cô rời khỏi domain authority.

36 - Nam tế bào quỷ sư ni rời khỏi domain authority.

37 - Nam tế bào ga phụ thân cô rời khỏi domain authority.

38 - Nam tế bào tía ga chạm bại.

39 - Ti ri nhiều su rời khỏi si mãng cầu.

40 - Pa rời khỏi ha rời khỏi mãng cầu rời khỏi phụ thân domain authority.

41 - Ta buông tha ga tớ domain authority.

42 - Nam tế bào tía ga chạm bại.

43 - Nam tế bào a mi tớ tía domain authority.

44 - Ta buông tha ga tớ domain authority.

45 - A rời khỏi ha bại.

46 - Sam mya sam bô nhiều domain authority.

47 - Nam tế bào tía ga chạm bại.

48 - A sô bi domain authority.

49 - Ta buông tha ga tớ domain authority.

50 - A rời khỏi ha bại.

51 - Sam mya sam bô nhiều domain authority.

52 - Nam tế bào tía ga chạm bại.

53 - Bi rơi phụ thân domain authority, cu ru phi chu ri domain authority.

54 - Pa rời khỏi bà rời khỏi phụ thân domain authority.

55 - Ta buông tha ga tớ domain authority.

56 - Nam tế bào tía ga chạm bại.

57 - Sam pu su pi tớ.

58 - Sát lin nai rời khỏi si phụ thân domain authority.

59 - Ta buông tha ga tớ domain authority.

60 - A rời khỏi ha bại.

61 - Sam mya sam bô nhiều domain authority.

62 - Nam tế bào tía ga chạm bại.

63 - Sê kê dê mu mãng cầu chão.

64 - Ta buông tha ga tớ domain authority.

65 - A rời khỏi ha bại.

66 - Sam mya sam bô nhiều domain authority.

67 - Nam tế bào tía ga chạm bại.

68 - Si tát mãng cầu kê tu rời khỏi phụ thân domain authority.

69 - Ta buông tha ga tớ domain authority.

70 - A rời khỏi ha bại.

71 - Sam mya sam bô nhiều domain authority.

72 - Ti piêu, phái mạnh tế bào sát khít ri tớ.

73 - Ê đam, tía ga chạm tớ.

74 - Sát tát buông tha, ga tu si ni sam.

75 - Sát tát tớ, pát tát lam.

76 - Nam tế bào a tía rời khỏi si đam.

77 - Paùt rời khỏi ti, dang ky rời khỏi.

78 - Sát rời khỏi tía, pu tớ gơ rời khỏi ha.

79 - Ni gơ rời khỏi ha, khít ca rời khỏi ha ni.

80 - Pát rời khỏi, pi ti domain authority, phụ thân nhiều ni.

81 - A ca rời khỏi, mớt ri chu.

82 - Pát ri tát rời khỏi domain authority, nang khít ri.

83 - Sát rời khỏi tía, pun nhiều mãng cầu, mu rơi ni.

84 - Sát rời khỏi tía, tát si phụ thân.

85 - Tát si pháp, pun quỷ ni, phân phát rời khỏi ni.

86 - Chê tu rời khỏi, si ti phái mạnh.

87 - Gơ rời khỏi ha, sô ha sát rời khỏi nha phụ thân.

88 - Pi tớ pang rơi mãng cầu khít ri.

89 - A si phụ thân pinh sê ti phái mạnh.

90 - Na rơi sát tát rời khỏi nha phụ thân.

91 - Pa rời khỏi sát buông tha mãng cầu khít ri.

92 - A si phụ thân phái mạnh.

93 - Ma ha gơ rời khỏi ha nha phụ thân.

94 - Pi tớ pang sát mãng cầu khít ri.

95 - Sát chạm sê tu ru, ni tía rời khỏi nha phụ thân.

96 - Hu lam tát si pháp, nan phụ thân mãng cầu sê ni.

97 - Pi rơi sê, si tát rời khỏi.

98 - A kít ni, u nhiều ca rời khỏi nha phụ thân.

99 - A pát rời khỏi si tớ quần thể rời khỏi.

100 - Ma ha pát rời khỏi chên chi.

101 - Ma ha típ tớ.

102 - Ma ha ti phụ thân.

103 - Ma ha suê tớ phụ thân tía rời khỏi.

104 - Ma ha pát rời khỏi pun nhiều rời khỏi, tía si ni.

105 - A ri domain authority tớ rời khỏi.

106 - Pi ri cô ti.

107 - Si chạm pi phụ thân domain authority.

108 - Pát phụ thân rời khỏi, quỷ ly ty.

109 - Pi sê ru tớ.

110 - Pút tang đem ca.

111 - Pát phụ thân rời khỏi, chi hô mãng cầu a phụ thân.

112 - Ma rời khỏi chi tía, pát rời khỏi chi tớ.

113 - Pát phụ thân rời khỏi sin chi.

114 - Pi sê rời khỏi phụ thân.

115 - Sin tớ sê, bê đê chạm, pu si tớ.

116 - Su quỷ ru page authority.

117 - Ma ha suê tớ.

118 - A ri domain authority tớ rời khỏi.

119 - Ma ha tía rời khỏi, a pát rời khỏi.

120 - Pát phụ thân rời khỏi, xương khít rời khỏi chê tía.

121 - Pát phụ thân rời khỏi, cu quỷ ri.

122 - Cu lam tớ ri.

123 - Pát phụ thân rời khỏi, hốt sát tớ phụ thân.

124 - Pi ti domain authority khin chê mãng cầu, quỷ ri ca.

125 - Quát su mu, tía khít rời khỏi tớ mãng cầu.

126 - Vê rô phụ thân mãng cầu, cu ri domain authority.

127 - Da rời khỏi thâu, si ni sam.

128 - Pi chi lam tía quỷ ni phụ thân.

129 - Pát phụ thân rời khỏi, ca mãng cầu, ca page authority rời khỏi tía.

130 - Rô phụ thân mãng cầu, pát phụ thân rời khỏi, tân chi phụ thân.

131 - Suê tớ phụ thân, ca quỷ rời khỏi.

132 - Sát rơi si, page authority rời khỏi tía.

133 - Ê bại di bại.

134 - Mu tớ rời khỏi, kít mãng cầu.

135 - Sô bê rời khỏi sam.

136 - Quát pham tu.

137 - In thâu mãng cầu, quỷ ma sê.

*- II -

138 - U hum,

139 - Ry si kít mãng cầu.

140 - Pa rời khỏi, sê si tớ.

141 - Sát tát buông tha, ga tu si ni sam.

142 - Hu hum,

143 - Tu ru ung,

144 - Chim tía mãng cầu.

145 - Hu hum,

146 - Tu ru ung,

147 - Si đam tía mãng cầu.

148 - Hu hum,

149 - Tu ru ung,

150 - Pa rời khỏi si cút domain authority, sam pát soa, mãng cầu khít rời khỏi.

151 - Hu hum,

152 - Tu ru ung,

153 - Sát chạm dác rơi, hát rời khỏi sát rơi.

154 - Gơ rời khỏi ha nha phụ thân.

155 - Pi tang pang sát, mãng cầu khít rời khỏi.

156 - Hu hum,

157 - Tu ru ung,

158 - Chê tu rời khỏi, si ti phái mạnh.

159 - Gơ rời khỏi ha, rơi ha sát rời khỏi phái mạnh.

160 - Pi tang pang sát mãng cầu rời khỏi.

161 - Hu hum,

162 - Tu ru ung,

163 - Ra soa,

164 - Ba ga chạm.

165 - Sát tát buông tha, ga tu si ni sam.

166 - Pa rời khỏi tim, phụ thân kít ri.

167 - Ma ha, sô ha sát rời khỏi.

168 - Bút su rơi, ha sát rời khỏi, si ri rơi.

169 - Cô ti, sô ha sát ni, ti lê.

170 - A pi cút si, tía ri tớ.

171 - Cha phụ thân ang ca.

172 - Ma ha pát phụ thân ru tớ rời khỏi.

173 - Ti ri bô tía mãng cầu.

174 - Man tớ rời khỏi.

175 - U hum,

176 - Sa si ti, bô tía tu.

177 - Ma quỷ,

178 - In thâu mãng cầu, quỷ ma sê.

- III -

179 - Ra phụ thân tía domain authority.

180 - Chu rời khỏi pát domain authority.

181 - A chi ni tía domain authority.

182 - U nhiều ca tía domain authority.

183 - Pi rơi tía domain authority.

184 - Sê sát tớ rời khỏi tía domain authority.

185 - Ba rời khỏi chước khiết rời khỏi tía domain authority.

186 - Tát sít soa tía domain authority.

187 - A sê ni tía domain authority.

188 - A ca rời khỏi mơ ri chu tía domain authority.

189 - Đa rời khỏi ni, pu mi kim, tía ga chạm tớ tía domain authority.

190 - U rời khỏi ca, tía nhiều tía domain authority.

191 - Rát phụ thân than vãn nhiều tía domain authority.

192 - Na ga tía domain authority.

193 - Pi thiêu tát tía domain authority.

194 - Sô page authority rời khỏi mãng cầu tía domain authority.

195 - Dác soa gơ rời khỏi ha.

196 - Ra soa si gơ rời khỏi ha.

197 - Pê ri tớ gơ rời khỏi ha.

198 - Pi rơi phụ thân gơ rời khỏi ha.

199 - Pu tớ gơ rời khỏi ha.

200 - Cu ban nhiều gơ rời khỏi ha.

201 - Pu tan mãng cầu gơ rời khỏi ha.

202 - Ca phụ thân pu tan mãng cầu gơ rời khỏi ha.

203 - Si kin tu gơ rời khỏi ha.

204 - A page authority si quỷ rời khỏi gơ rời khỏi ha.

205 - U than vãn quỷ tớ gơ rời khỏi ha.

206 - Sa domain authority gơ rời khỏi ha.

207 - Hê ri tía ti gơ rời khỏi ha.

208 - Sê tớ ha ri phái mạnh.

209 - Khít tía ha ri phái mạnh.

Xem thêm: Cách làm bánh mì cua phô mai thơm ngon đơn giản tiện lợi cho bữa sáng

210 - Ru ti rời khỏi ha ri phái mạnh.

211 - Mang rơi ha ri phái mạnh.

212 - Mê tớ ha ri phái mạnh.

213 - Ma phụ thân ha ri phái mạnh.

214 - Cha tớ ha ri nu.

215 - Si pi tớ ha ri phái mạnh.

216 - Pi tớ ha ri phái mạnh.

217 - Ba nhiều ha ri phái mạnh.

218 - A su phụ thân ha ri nu.

219 - Chít tớ ha ri nu.

220 - Ti sam sát bi sam.

221 - Sát chạm gơ rời khỏi ha phái mạnh.

222 - Pi nhiều domain authority phụ thân, san nhiều domain authority mi

223 - Kê rời khỏi domain authority mi,

224 - Pa ri pát rời khỏi chê ca, cát ri tam.

225 - Pi nhiều domain authority phụ thân, san nhiều domain authority mi

226 - Kê rời khỏi domain authority mi,

227 - Đa din ni, cát ri tam.

228 - Pi nhiều domain authority phụ thân, san nhiều domain authority mi

229 - Kê rời khỏi domain authority mi,

230 - Ma ha pát su pát tát domain authority,

231 - Ru nhiều rời khỏi, cát ri tam.

232 - Pi nhiều domain authority phụ thân, san nhiều domain authority mi

233 - Kê rời khỏi domain authority mi,

234 - Na rời khỏi domain authority mãng cầu, cát ri tam.

235 - Pi nhiều domain authority phụ thân, san nhiều domain authority mi

236 - Kê rời khỏi domain authority mi,

237 - Tát toa ga ru nhiều si, cát ri tam.

238 - Pi nhiều domain authority phụ thân, san nhiều domain authority mi

239 - Kê rời khỏi domain authority mi,

240 - Ma ha ca rời khỏi, quỷ tát ri ga mãng cầu, cát ri tam.

241 - Pi nhiều domain authority phụ thân, san nhiều domain authority mi

242 - Kê rời khỏi domain authority mi,

243 - Ca page authority ri ca, cát ri tam.

244 - Pi nhiều domain authority phụ thân, san nhiều domain authority mi

245 - Kê rời khỏi domain authority mi,

246 - Cha domain authority khít rời khỏi, quỷ tu khít rời khỏi.

247 - Sát chạm rời khỏi buông tha rơi tát mãng cầu, cát ri tam.

248 - Pi nhiều domain authority phụ thân, san nhiều domain authority mi

249 - Kê rời khỏi domain authority mi,

250 - Chư chát rời khỏi, tía ky ni, cát ri tam.

251 - Pi nhiều domain authority phụ thân, san nhiều domain authority mi

252 - Kê rời khỏi domain authority mi,

253 - Pi ri dang cát ri chi

254 - Nan nhiều kê rơi rời khỏi, ga mãng cầu phun ti.

255 - Sát hê domain authority, cát ri tam.

256 - Pi nhiều domain authority phụ thân, san nhiều domain authority mi

257 - Kê rời khỏi domain authority mi,

258 - Na khít mãng cầu rơi rời khỏi tía mãng cầu, cát ri tam.

259 - Pi nhiều domain authority phụ thân, san nhiều domain authority mi

260 - Kê rời khỏi domain authority mi,

261 - A rời khỏi han, cát ri tam, pi nhiều domain authority phụ thân, san nhiều domain authority mi,

262 - Kê rời khỏi domain authority mi,

263 - Pi tớ rời khỏi ga, cát ri tam.

264 - Pi nhiều domain authority phụ thân, san nhiều domain authority mi

265 - Kê rời khỏi domain authority mi, pát phụ thân rời khỏi page authority mi,

266 - Cu hê domain authority cu hê domain authority,

267 - Ca cút pát ti cát ri tam.

268 - Pi nhiều domain authority phụ thân, san nhiều domain authority mi

269 - Kê rời khỏi domain authority mi,

270 - Ra soa đem,

271 - Ba ga chạm,

272 - In thâu mãng cầu quỷ ma sê.

- IV -

273 - Ba ga chạm,

274 - Si tớ tớ, page authority tơ rời khỏi.

275 - Nam tế bào suy tu bại.

276 - A si tớ mãng cầu rời khỏi chi ca.

277 - Pa rời khỏi chạm, si phu phụ thân.

278 - Pi ca sát tát tớ pát ti ri.

279 - Sập bụt rời khỏi sập bụt rời khỏi,

280 - Đa rời khỏi nhiều rời khỏi,

281 - Văn nhiều rời khỏi, văn nhiều rời khỏi, san nhiều san nhiều.

282 - Hu hum,

283 - Hu hum.

284 - Phun phụ thân,

285 - Phun phụ thân, phun phụ thân, phun phụ thân, phun phụ thân.

286 - Sô ha,

287 - Hê hê phun.

288 - A mâu ca domain authority phun.

289 - A page authority rời khỏi đê ha tớ phun.

290 - Ba rời khỏi page authority rời khỏi tớ phun.

291 - A sô rời khỏi, pi tớ rời khỏi, page authority ca phun.

292 - Sát chạm đê bê pi phun.

293 - Sát chạm mãng cầu ga pi phun.

294 - Sát chạm dác rơi pi phun.

295 - Sát chạm gan góc nhiều chạm pi phun.

296 - Sát chạm pu tớ mãng cầu pi phun.

297 - Ca phụ thân pu tớ mãng cầu pi phun.

298 - Sát chạm tát lương y chi ti pi phun.

299 - Sát chạm tát sít pi lây, cát si ti pi phun.

300 - Sát chạm sấp tía lắc pi phun.

301 - Sát chạm a page authority si tế bào lắc pi phun.

302 - Sát chạm sê rời khỏi tía mãng cầu pi phun.

303 - Sát chạm ti bại kê pi phun.

304 - Sát chạm tát quỷ tớ ky pi phun.

305 - Sát chạm pi tớ domain authority rời khỏi si phụ thân lây pi phun.

306 - Cha domain authority khít rời khỏi, quỷ tu khít rời khỏi,

307 - Sát chạm rời khỏi buông tha rơi nhiều kê pi phun.

308 - Pi ti domain authority phụ thân lây pi phun.

309 - Chê tu rời khỏi, phác hoạ ky ni pi phun.

310 - Pát phụ thân rời khỏi, cu quỷ ri,

311 - Pi tớ domain authority, rời khỏi si pi phun.

312 - Ma ha page authority rời khỏi tinh anh dang, soa ky ri pi phun.

313 - Pát phụ thân rời khỏi lịch sự khít rời khỏi domain authority,

314 - Pa rời khỏi chang ky rời khỏi phụ thân domain authority phun.

315 - Ma ha ca rời khỏi domain authority,

316 - Ma ha mút tát ri ca mãng cầu,

317 - Nam tế bào rơi khít ri tớ domain authority phun.

318 - Pi si mãng cầu phi chão phun.

319 - Pu rời khỏi ha mâu ni chão phun.

320 - A ky ni chão phun.

321 - Ma ha khít ri chão phun.

322 - Khít rời khỏi than vãn chi chão phun.

323 - Mít tát ri chão phun.

324 - Ru tát ri chão phun.

325 - Cha man nhiều chão phun.

326 - Khít la rời khỏi tát ri chão phun.

327 - Ca phun ri chão phun.

328 - A ti mu chít tớ, ca si quỷ rơi mãng cầu,

329 - Ba su ni chão phun.

330 - Din kít chít,

331 - Sát tô chạm sê,

332 - Ma quỷ in thâu mãng cầu quỷ ma sê.

- V -

333 - Tát si phụ thân chít tớ.

334 - A mút tát ri chít tớ.

335 - U phụ thân ha rời khỏi.

336 - Ga tía ha rời khỏi.

337 - Rô ti rời khỏi ha rời khỏi.

338 - Ba rơi ha rời khỏi.

339 - Ma phụ thân ha rời khỏi.

340 - Cha tớ ha rời khỏi.

341 - Si pi tớ ha rời khỏi.

342 - Pát lác domain authority ha rời khỏi.

343 - Khin tớ ha rời khỏi.

344 - Pu sư page authority ha rời khỏi.

345 - Phô rời khỏi ha rời khỏi.

346 - Ba sê ha rời khỏi.

347 - Pún page authority chít tớ.

348 - Tát si phụ thân chít tớ.

349 - Lu tớ rời khỏi chít tớ.

350 - Dác rơi gơ rời khỏi ha.

351 - Ra sát rơi gơ rời khỏi ha.

352 - Pay lê tớ gơ rời khỏi ha.

353 - Pi rơi phụ thân gơ rời khỏi ha.

354 - Pu tớ gơ rời khỏi ha.

355 - Cu ban nhiều gơ rời khỏi ha.

356 - Si khin tớ gơ rời khỏi ha.

357 - U tát quỷ tớ gơ rời khỏi ha.

358 - Sê dê gơ rời khỏi ha.

359 - A page authority sát quỷ rời khỏi gơ rời khỏi ha.

360 - Chác quần thể cát, nhiều ky ni gơ rời khỏi ha.

361 - Ri pút ti gơ rời khỏi ha.

362 - Cha mi ca gơ rời khỏi ha.

363 - Sa cu ni gơ rời khỏi ha.

364 - Mu tớ rời khỏi, nan ti ca gơ rời khỏi ha.

365 - A lam tía gơ rời khỏi ha.

366 - Khin tu page authority ni gơ rời khỏi ha.

367 - Sập trừng trị rời khỏi, in ca hê ca.

368 - Chuy ti dác ca.

369 - Tát lê ti dác ca.

370 - Chê tát thác ca.

371 - Ni đê sập trừng trị rời khỏi, pi sam quỷ sập trừng trị rời khỏi.

372 - Pô ti ca,

373 - Pi ti ca,

374 - Sít lê si mi ca.

375 - Sa ni pun ti ca.

376 - Sát chạm sập trừng trị rời khỏi.

377 - Sít ru kít bại.

378 - Mút nhiều bi tát ru chê kim.

379 - A hắn ru khim.

380 - Mu quần thể ru khim.

381 - Khít ri tát ru khim.

382 - Khít rời khỏi ha, khít lam.

383 - Khít mãng cầu su lam.

384 - Tan tớ su lam.

385 - Ngát ri domain authority su lam.

386 - Mát quỷ su lam.

387 - Pát ri si tía su lam.

388 - Pi lát si phụ thân su lam.

389 - U tớ rời khỏi su lam.

390 - Khít chi su lam.

391 - Pát si ti su lam.

392 - U ru su lam.

393 - Sang ca su lam.

394 - Hát si tớ su lam.

395 - Pát tớ su lam.

396 - Sa phang ang ca pát rời khỏi, chang kha su lam.

397 - Pu tớ bi tớ nhiều.

398 - Đa ky ni sấp tía rời khỏi.

399 - Ta tát ru ca, kin chát ru kít chi, tía lu tớ pi.

400 - Sát pát ru ha lương y ca.

401 - Su rơi tát rời khỏi, rơi mãng cầu khít rời khỏi.

402 - Pi rơi du ca.

403 - A ky ni, u tớ ca.

404 - Mát rời khỏi bê rời khỏi, kin tớ rời khỏi.

405 - A ca rời khỏi, mít ri chát, than vãn lim pu ca.

406 - Ti lất chi phụ thân.

407 - Pi ri sít chít ca.

408 - Sát chạm mãng cầu quần thể rời khỏi.

409 - Si dan ga pi, khít rời khỏi ri dác rơi, tát rời khỏi sô.

410 - Mát rời khỏi si, phê ti sam rơi bê sam.

411 - Si tớ tớ, page authority tơ rời khỏi.

412 - Ma ha pát phụ thân ru, sít ni sam.

413 - Ma ha page authority rời khỏi chang ky lam.

414 - Da page authority tát nhiều rơi du phụ thân mãng cầu.

415 - Sạc tan ly mãng cầu.

416 - Pi nhiều domain authority, ban đam ca ru mi.

417 - Ti su, ban đam ca ru mi.

418 - Pát rời khỏi pi nhiều, ban đam ca ru mi.

419 - Ta đya buông tha.

420 - A ôm,

421 - A mãng cầu lê,

422 - Bi su đê,

423 - Bê rời khỏi, pát phụ thân rời khỏi, nhiều ri.

424 - Pun nhiều pun nhiều ni,

425 - Pát phụ thân rời khỏi pang ni phun.

426 - Hu hum tu ru ung phun,

427 - Sô chạm ha.

Xem thêm: Cách nướng bánh bông lan siêu tốc bằng lò vi sóng mà vẫn siêu ngon