công thức câu tường thuật

Câu tường thuật (Reported speech) là một trong trong mỗi cấu tạo ngữ pháp phổ cập và hữu dụng vô cả văn viết lách và văn thưa. Cấu trúc câu tường thuật thông thường được sử dụng Khi người thưa, người viết lách ham muốn kể lại hoặc thuật lại điều thưa của một ai tê liệt.

Bạn đang xem: công thức câu tường thuật

Vậy câu trần thuật sở hữu bao nhiêu dạng? Thông thông thường sở hữu 3 dạng câu trần thuật giờ đồng hồ Anh chính: câu trần thuật ở dạng câu kể, câu trần thuật ở dạng thắc mắc và câu trần thuật ở dạng câu khẩu lệnh. Bài viết lách sau đây tiếp tục giúp cho bạn nắm rõ rộng lớn về cấu tạo và cơ hội dùng của từng loại câu tường thuật bên trên. 

Đây là loại câu trần thuật vô giờ đồng hồ Anh được sử dụng phổ cập nhất, dùng để làm thuật lại những điều thưa, mẩu truyện của một người không giống đang được thưa. Hãy coi cơ hội viết lách lại câu tường thuật ở dạng câu kể tại đây.

Cấu trúc:  

  • S + say(s)/said hoặc tell/told + (that) + S + V

VD: She said, “I lượt thích my house very much”.

⇒ She said that she liked her house very much.

  • said to tướng + O -> told+O

VD: He said to tướng bu, “I lượt thích this tuy nhiên.” => He told bu he liked that song 

  • says/say to tướng + O -> tells/tell + O

VD: She says to tướng bu ‘’ The sky is blue’’ => She tells bu the sky is blue

2. Câu trần thuật ở dạng câu hỏi

  • Yes/No questions

Câu chất vấn Yes/No question là dạng thắc mắc giản dị vô giờ đồng hồ anh, thông thường chính thức bắt động kể từ TOBE hoặc trợ động kể từ. Đây là một trong trong mỗi công thức câu tường thuật khá giản dị và dễ dàng phát hiện.

Cấu trúc: 

S+asked/wanted to tướng know/wondered+if/whether+S+V

VD: ”Are you angry?” he asked -> He asked if/whether I was angry.

Lưu ý: Khi trần thuật thắc mắc Yes – No questions, tớ cần đem thắc mắc thẳng quý phái dạng xác định, rồi triển khai thay cho thay đổi thì, trạng kể từ chỉ thời hạn, trạng kể từ chỉ xứ sở, đại kể từ chỉ định và hướng dẫn, và công ty ngữ, tân ngữ, đại kể từ chiếm hữu cho tới tương thích.

  • Wh-questions:

Câu trần thuật dạng thắc mắc Wh- là loại câu chính thức bắt những kể từ nghi ngờ vấn như Who, When, What,…

Cấu trúc: 

S + asked(+O)/wanted to tướng know/wondered + Wh-words + S + V.

VD: We asked them: “Where are you going on holiday?”

=> We asked them where they were going on holiday.

says/say to tướng + O  -> asks/ask + O

said to tướng + O  -> asked + O.

3. Câu trần thuật ở dạng câu mệnh lệnh

Câu trần thuật dạng khẩu lệnh thông thường được dùng nhằm thuật lại một khẩu lệnh của người nào tê liệt dành riêng cho một người không giống. Vậy làm thế nào nhằm trần thuật câu mệnh lệnh? Hãy nằm trong coi công thức câu tường thuật khẩu lệnh bên dưới đây:

  • Khẳng định: S + told + O + to-infinitive.

VD: ”Please wait for bu here, Mary.

”Tom said -> Tom told Mary to tướng wait for him there.

VD: “ Please cook a meal for bu, Mary.” Mary’s boyfriend said

=>  Mary’s boyfriend told her to tướng cook a meal for him.

  • Phủ định: S + told + O + not to-infinitive.

VD: ”Don’t talk in class”, the teacher said to tướng us. 

=> The teacher told us not to tướng talk in class.

Một số động kể từ thông thường sử dụng Khi trần thuật câu mệnh lệnh: tell, ask, order, advise, warn, beg, command, remind, instruct, ….

4. Một số câu trần thuật ở dạng quánh biệt

Bên cạnh những loại câu trần thuật cơ phiên bản thì vô ngữ pháp giờ đồng hồ anh còn tồn tại một vài dạng câu trần thuật đặc trưng không giống.

SHALL/ WOULD dùng để làm trình diễn mô tả ý kiến đề nghị, điều mời:

VD: Tom asked: ‘Shall I bring you some tea?’

 -> Tom offered to tướng bring bu some tea.

VD: Tom asked: ‘Shall we meet at the theatre?’

 => Tom suggested meeting at the theatre. 

WILL/ WOULD/ CAN/ COULD dùng để làm trình diễn mô tả sự yêu thương cầu:

Xem thêm: 2 cách làm bánh pie táo bất bại thơm ngon đơn giản vạn người mê

VD: Tom asked: ‘Will you help bu, please?’

 => Tom asked bu to tướng help him.

VD: Jane asked Tom: ‘Can you open the door for bu, Tom?’

 =>  Jane asked Tom to tướng open the door for her.

Cách đem kể từ câu thẳng quý phái câu tường thuật

Bước 1: Xác lăm le động kể từ trần thuật say/said hoặc tell/told

VD: He told bu (that) he didn’t love bu anymore.

Bước 2: Lùi thì của động từ 

Câu trực tiếp Câu tường thuật 
Simple present tense – Thì lúc này đơn Simple past tense – Thì quá khứ đơn
Present continuous tense – Thì lúc này tiếp diễn Past continuous tense -Thì quá khứ tiếp diễn
Simple past tense – Thì quá khứ đơn Past perfect tense – Thì quá khứ trả thành
Present perfect tense – Thì lúc này trả thành Past perfect tense – Thì quá khứ trả thành
Past perfect tense – Thì quá khứ trả thành Past perfect tense – Thì quá khứ trả thành
Present perfect continuous tense – Thì lúc này hoàn thiện tiếp diễn Past perfect continuous tense – Thì quá khứ hoàn thiện tiếp diễn
Past continuous tense – Thì quá khứ tiếp diễn Past perfect continuous tense – Thì quá khứ hoàn thiện tiếp diễn
Future tense – Thì sau này đơn Future in the past tense – Thì sau này vô quá khứ
Future continuous tense – Thì sau này tiếp diễn Future continuous in the past tense – Thì sau này tiếp tục vô quá khứ

Bước 3: Đổi đại kể từ nhân xưng, đại kể từ chiếm hữu và tính kể từ sở hữu

  Câu trực tiếp Câu tường thuật
Đại kể từ nhân xưng I

We

You

He, She

They

I, we

Đại kể từ sở hữu Mine

Ours

Yours

His, hers

Theirs

Mine, Ours

Tính kể từ sở hữu My

Our

Your

His, her

Their

My, Our

Tân ngữ Me

Us

You

Him, her

Them

Me, us

Bước 4: Đổi những kể từ chỉ xứ sở, thời gian

Câu trực tiếp Câu con gián tiếp 
here there
now then/ at that moment
today/ tonight that day/ that night
tomorrow the next day
next week the following week
yesterday the previous day

the day before

last week the week before
ago before

Lưu ý: 

  • Nếu động kể từ trần thuật phân tách ở những thì lúc này tất cả chúng ta không thay đổi thì của động kể từ chủ yếu, đại kể từ chỉ định và hướng dẫn và những trạng kể từ chỉ xứ sở rưa rứa trạng kể từ chỉ thời hạn vô câu thẳng Khi đem quý phái câu trần thuật.

Ví dụ: 

   –  He says: “I’m going to tướng Ha Noi next week.”

   ⇒ He says he is going to tướng Ha Noi next week.

  • Một số động kể từ bất biến Khi đem quý phái điều thưa con gián tiếp : would => would, could => could, might => might, should => should, ought to tướng => ought to

Vậy là tất cả chúng ta một vừa hai phải mò mẫm hiểu những kỹ năng và kiến thức vô nằm trong cụ thể về cấu trúc câu tường thuật rồi. Hy vọng sau bài bác này chúng ta học viên rất có thể dùng thạo những cấu tạo câu tường thuật vô giao tiếp giờ đồng hồ Anh sản phẩm ngày cũng tựa như những bài bác đánh giá bên trên ngôi trường lớp.

Bitu chúc bàn sinh hoạt tập luyện chất lượng tốt và sớm trở thành công!

Alice Nguyen là một trong mái ấm dạy dỗ và ưng ý ngôn từ với trên 15 năm kinh nghiệm tay nghề giảng dạy dỗ giờ đồng hồ Anh tiếp xúc cho tới sản phẩm ngàn học tập viên. Như vậy đang được xúc tiến cô theo dõi xua đuổi vì thế Cử nhân Ngôn ngữ học tập và vì thế thạc sĩ của Teaching English as a Second Language (TESOL)

Xem thêm: 2 cách làm bánh bao nhân cadé (nhân trứng sữa) thơm ngon, béo ngậy tại nhà