điểm chuẩn lớp 10 năm 2023 2024

Chi tiết tin

Bạn đang xem: điểm chuẩn lớp 10 năm 2023 2024

Công tía điểm chuẩn chỉnh tuyển chọn sinh lớp 10 trung học phổ thông năm học tập 2023 - 2024

10/07/2023

Thực hiện tại Công văn số 746/UBND-KGVX ngày 01/3/2023 của Ủy ban quần chúng. # tỉnh Trà Vinh về sự plan tuyển chọn sinh nhập những lớp thiếu nhi, mầm non và những lớp đầu cung cấp phổ thông năm học tập 2023 - 2024; Thực hiện tại Công văn số 606/SGDĐT-KT ngày 11/04/2023 của Sở Giáo dục đào tạo và Đào tạo nên về sự chỉ dẫn tổ chức triển khai Kỳ ganh đua tuyển chọn sinh lớp 10 năm học tập 2023 - 2024;

Căn cứ nhập thành phẩm chấm ganh đua của Ban chấm ganh đua tuyển chọn sinh lớp 10 THPT;

Sở Giáo dục đào tạo và Đào tạo nên phê duyệt điểm chuẩn chỉnh tuyển chọn sinh nhập lớp 10 trung học phổ thông của những ngôi trường như sau:

TT

Trường

Điểm chuẩn

Ghi chú

1

THPT Nguyễn Đáng

24.50

2

THPT Nguyễn Văn Hai

20.00

3

THPT Hồ Thị Nhâm

19.25

4

THPT Dương Háo Học

18.75

5

THPT Bùi Hữu Nghĩa

18.50

6

THPT Cầu Kè

19.00

7

THPT Phong Phú

15.00

8

THPT Tam Ngãi

16.50

9

THPT Tiểu Cần

16.50

10

THPT Cầu Quan

21.75

11

THPT Hiếu Tử

16.00

12

THPT Vũ Đình Liệu

15.75

13

THPT Hòa Lợi

20.00

14

THCS và trung học phổ thông Lương Hòa A

17.25

15

THPT Trần Văn Long

18.50

16

THPT Đại An

19.75

Xem thêm: Cách làm bánh dày đậu xanh bằng bột nếp, chuẩn vị xứ Quảng

17

THPT Long Hiệp

11.50

18

THPT Hàm Giang

16.75

19

THPT Tập Sơn

17.75

20

THPT Dương Quang Đông

20.50

21

THPT Cầu Ngang A

14.00

22

THPT Cầu Ngang B

14.00

23

THPT Nhị Trường

10.50

24

THPT Đôn Châu

15.50

25

THPT Duyên Hải

27.75

26

THPT Long Hữu

18.00

27

THCS và trung học phổ thông Dân Thành

19.00

28

Thực hành sư phạm

34.75

Nguyện vọng 1

36.00

Nguyện vọng 2

29

THPT Phạm Thái Bường

31.00

Nguyện vọng 1

36.00

Nguyện vọng 2

30

THPT TP. Hồ Chí Minh Trà Vinh

17.00

Nguyện vọng 1

22.50

Nguyện vọng 2

- Hiệu trưởng những ngôi trường trung học phổ thông, PTDTNT, trung học phổ thông Chuyên Nguyễn Thiện Thành, Thực hành sư phạm xây dựng hội đồng tuyển chọn sinh, họp Hội đồng tuyển chọn sinh và xét tuyển chọn sinh theo đòi quy quyết định. Hội đồng tuyển chọn sinh cần thiết lưu ý: giới hạn tuổi sỹ tử trúng tuyển; điểm xét tuyển chọn kể từ điểm chuẩn chỉnh trở lên trên và không tồn tại môn ganh đua nào là bị điểm 00; tuyệt đối ko xét tuyển chọn những sỹ tử ko tham dự cuộc thi tuyển chọn sinh bên trên trường.

- Đối với ngôi trường trung học phổ thông Chuyên Nguyễn Thiện Thành, ngôi trường Thực hành sư phạm, những ngôi trường PTDTNT xét tuyển chọn theo đòi tiêu chuẩn.

- Đối với học viên học tập ngôi trường PTDTNT trung học cơ sở thị trấn Châu Thành, thị trấn Càng Long với điểm thông thường trú bên trên những xã Nguyệt Hóa, Lương Hòa, Hòa Thuận nằm trong thị trấn Châu Thành; xã, phường nằm trong TP. Hồ Chí Minh Trà Vinh được nộp làm hồ sơ nhập ngôi trường trung học phổ thông TP. Hồ Chí Minh Trà Vinh hoặc ngôi trường trung học phổ thông Phạm Thái Bường theo đòi diện tuyển chọn thẳng;

- Đối với học viên ko trúng tuyển chọn bên trên những ngôi trường PTDTNT, trung học phổ thông thường xuyên Nguyễn Thiện Thành, Thực hành sư phạm được nộp làm hồ sơ nhập ngôi trường trung học phổ thông theo đòi địa phận tuyển chọn sinh.

Thực hiện: Chí Quang

Xem thêm: Cách làm bánh hạnh nhân ngàn lớp béo bùi giòn tan đơn giản thơm ngon