du bao thoi tiet ha nam

Ban ngày

Nhiều mây. Cao 31°C. Gió BĐB ở vận tốc 15 cho tới 25 km/giờ.

Bạn đang xem: du bao thoi tiet ha nam

Hướng gió: 14°BĐB

Tốc phỏng gió: 19km/h

Độ ẩm: 66%

Chỉ số UV: 8

Bức xạ UV: Rất Cao


Ban đêm

Mưa. Thấp 24°C. Gió BTB ở vận tốc 10 cho tới 15 km/giờ. Khả năng với mưa 90%. Lượng mưa khoảng tầm 12 milimet.

Hướng gió: 338°BTB

Tốc phỏng gió: 15km/h

Độ ẩm: 87%

Chỉ số UV: 0

Bức xạ UV: Thấp

Ban ngày

Mưa. Cao 27°C. Gió BTB ở vận tốc 15 cho tới 25 km/giờ. Khả năng với mưa 70%. Lượng mưa khoảng tầm 6 milimet.

Hướng gió: 339°BTB

Tốc phỏng gió: 18km/h

Độ ẩm: 85%

Chỉ số UV: 6

Bức xạ UV: Cao


Ban đêm

Mưa rào. Thấp 25°C. Gió BTB ở vận tốc 10 cho tới 15 km/giờ. Khả năng với mưa 50%.

Hướng gió: 335°BTB

Tốc phỏng gió: 10km/h

Độ ẩm: 88%

Chỉ số UV: 0

Bức xạ UV: Thấp

Ban ngày

Giông bão rải rác rến. Cao 32°C. Gió BĐB ở vận tốc 10 cho tới 15 km/giờ. Khả năng với mưa 60%.

Hướng gió: 13°BĐB

Tốc phỏng gió: 14km/h

Độ ẩm: 75%

Chỉ số UV: 9

Bức xạ UV: Rất Cao


Ban đêm

Giông bão rải rác rến. Thấp 25°C. Gió TTB và hoàn toàn có thể thay cho thay đổi. Khả năng với mưa 50%.

Hướng gió: 288°TTB

Tốc phỏng gió: 7km/h

Độ ẩm: 90%

Chỉ số UV: 0

Bức xạ UV: Thấp

Ban ngày

Giông bão rải rác rến. Cao 34°C. Gió BĐB ở vận tốc 10 cho tới 15 km/giờ. Khả năng với mưa 60%.

Hướng gió: 22°BĐB

Tốc phỏng gió: 13km/h

Độ ẩm: 71%

Chỉ số UV: 10

Bức xạ UV: Rất Cao


Ban đêm

Phần này với mây, hoàn toàn có thể với giông bão. Thấp 26°C. Gió T và hoàn toàn có thể thay cho thay đổi. Khả năng với mưa 30%.

Hướng gió: 259°T

Tốc phỏng gió: 7km/h

Độ ẩm: 88%

Chỉ số UV: 0

Bức xạ UV: Thấp

Ban ngày

Giông bão rải rác rến. Cao 34°C. Gió ĐB ở vận tốc 10 cho tới 15 km/giờ. Khả năng với mưa 50%.

Hướng gió: 34°ĐB

Tốc phỏng gió: 11km/h

Độ ẩm: 69%

Chỉ số UV: 11

Bức xạ UV: Rất ngặt trọng


Ban đêm

Phần này với mây, hoàn toàn có thể với giông bão. Thấp 26°C. Gió T và hoàn toàn có thể thay cho thay đổi. Khả năng với mưa 30%.

Hướng gió: 269°T

Tốc phỏng gió: 8km/h

Độ ẩm: 88%

Chỉ số UV: 0

Bức xạ UV: Thấp

Ban ngày

Giông bão rải rác rến. Cao 33°C. Gió BĐB và hoàn toàn có thể thay cho thay đổi. Khả năng với mưa 50%.

Hướng gió: 32°BĐB

Tốc phỏng gió: 10km/h

Độ ẩm: 71%

Chỉ số UV: 11

Bức xạ UV: Rất ngặt trọng


Ban đêm

Giông bão rải rác rến. Thấp 26°C. Gió ĐĐN và hoàn toàn có thể thay cho thay đổi. Khả năng với mưa 50%.

Hướng gió: 113°ĐĐN

Tốc phỏng gió: 8km/h

Độ ẩm: 90%

Chỉ số UV: 0

Bức xạ UV: Thấp

Ban ngày

Giông bão. Cao 33°C. Gió ĐB và hoàn toàn có thể thay cho thay đổi. Khả năng với mưa 60%.

Hướng gió: 49°ĐB

Tốc phỏng gió: 9km/h

Độ ẩm: 74%

Chỉ số UV: 11

Bức xạ UV: Rất ngặt trọng


Ban đêm

Giông bão. Thấp 26°C. Gió Đ và hoàn toàn có thể thay cho thay đổi. Khả năng với mưa 60%.

Hướng gió: 80°Đ

Tốc phỏng gió: 8km/h

Độ ẩm: 90%

Chỉ số UV: 0

Bức xạ UV: Thấp

Ban ngày

Giông bão rải rác rến. Cao 33°C. Gió ĐB ở vận tốc 10 cho tới 15 km/giờ. Khả năng với mưa 60%.

Xem thêm: Cách làm bánh Papparoti Mexican Buns Coffee Buns đơn giản tại nhà

Hướng gió: 51°ĐB

Tốc phỏng gió: 11km/h

Độ ẩm: 75%

Chỉ số UV: 10

Bức xạ UV: Rất Cao


Ban đêm

Giông bão rải rác rến. Thấp 25°C. Gió ĐĐB và hoàn toàn có thể thay cho thay đổi. Khả năng với mưa 50%.

Hướng gió: 71°ĐĐB

Tốc phỏng gió: 8km/h

Độ ẩm: 90%

Chỉ số UV: 0

Bức xạ UV: Thấp

Ban ngày

Giông bão. Cao 32°C. Gió ĐB ở vận tốc 10 cho tới 15 km/giờ. Khả năng với mưa 60%.

Hướng gió: 42°ĐB

Tốc phỏng gió: 10km/h

Độ ẩm: 74%

Chỉ số UV: 10

Bức xạ UV: Rất Cao


Ban đêm

Giông bão. Thấp 25°C. Gió B và hoàn toàn có thể thay cho thay đổi. Khả năng với mưa 60%.

Hướng gió: 5°B

Tốc phỏng gió: 7km/h

Độ ẩm: 89%

Chỉ số UV: 0

Bức xạ UV: Thấp

Ban ngày

Giông bão. Cao 32°C. Gió BĐB ở vận tốc 10 cho tới 15 km/giờ. Khả năng với mưa 60%.

Hướng gió: 19°BĐB

Tốc phỏng gió: 12km/h

Độ ẩm: 73%

Chỉ số UV: 10

Bức xạ UV: Rất Cao


Ban đêm

Giông bão. Thấp 25°C. Gió B và hoàn toàn có thể thay cho thay đổi. Khả năng với mưa 60%.

Hướng gió: 9°B

Tốc phỏng gió: 9km/h

Độ ẩm: 86%

Chỉ số UV: 0

Bức xạ UV: Thấp

Ban ngày

Giông bão. Cao 32°C. Gió ĐB ở vận tốc 10 cho tới 15 km/giờ. Khả năng với mưa 60%.

Hướng gió: 35°ĐB

Tốc phỏng gió: 12km/h

Độ ẩm: 74%

Chỉ số UV: 8

Bức xạ UV: Rất Cao


Ban đêm

Giông bão. Thấp 25°C. Gió BĐB và hoàn toàn có thể thay cho thay đổi. Khả năng với mưa 60%.

Hướng gió: 14°BĐB

Tốc phỏng gió: 8km/h

Độ ẩm: 89%

Chỉ số UV: 0

Bức xạ UV: Thấp

Ban ngày

Giông bão. Cao 32°C. Gió BĐB ở vận tốc 10 cho tới 15 km/giờ. Khả năng với mưa 60%.

Hướng gió: 15°BĐB

Tốc phỏng gió: 12km/h

Độ ẩm: 73%

Chỉ số UV: 10

Bức xạ UV: Rất Cao


Ban đêm

Giông bão. Thấp 25°C. Gió B và hoàn toàn có thể thay cho thay đổi. Khả năng với mưa 60%.

Hướng gió: 3°B

Tốc phỏng gió: 7km/h

Độ ẩm: 87%

Chỉ số UV: 0

Bức xạ UV: Thấp

Ban ngày

Giông bão. Cao 32°C. Gió BĐB ở vận tốc 10 cho tới 15 km/giờ. Khả năng với mưa 60%.

Hướng gió: 23°BĐB

Tốc phỏng gió: 11km/h

Độ ẩm: 72%

Chỉ số UV: 10

Bức xạ UV: Rất Cao


Ban đêm

Giông bão. Thấp 25°C. Gió BĐB và hoàn toàn có thể thay cho thay đổi. Khả năng với mưa 60%.

Hướng gió: 12°BĐB

Tốc phỏng gió: 7km/h

Độ ẩm: 86%

Chỉ số UV: 0

Bức xạ UV: Thấp

Ban ngày

Giông bão. Cao 32°C. Gió BĐB ở vận tốc 10 cho tới 15 km/giờ. Khả năng với mưa 60%.

Hướng gió: 27°BĐB

Tốc phỏng gió: 12km/h

Độ ẩm: 70%

Chỉ số UV: 10

Bức xạ UV: Rất Cao


Ban đêm

Mưa và sấm chớp. Thấp 25°C. Gió BĐB và hoàn toàn có thể thay cho thay đổi. Khả năng với mưa 60%.

Hướng gió: 20°BĐB

Tốc phỏng gió: 8km/h

Độ ẩm: 85%

Chỉ số UV: 0

Bức xạ UV: Thấp

Xem thêm: Cách gói bánh lá dừa Bến Tre đúng chuẩn dẻo thơm chắc tay

Thời tiết những vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam