hành tinh nào gần mặt trời nhất

  • Trở lại Giáo dục
  • Giáo dục
  • Trắc nghiệm

Thứ nhì, 19/9/2022, 19:30 (GMT+7)

Bạn đang xem: hành tinh nào gần mặt trời nhất

Trong tía hành tinh: sao Thủy (Mercury), sao Kim (Venus) và sao Hỏa (Mars), hành tinh ma này ngay gần Mặt trời nhất?

Câu 1:

Hành tinh ma này ngay gần Mặt trời nhất?

>Đáp án" href="https://nguyendupleiku.edu.vn/hanh-tinh-nao-gan-mat-troi-nhat-4512820-p2.html">>>Đáp án

Câu 2: Trái khu đất nằm trong vũ trụ Andromeda, Triangulum hoặc Milky Way?

Hành tinh ma này ngay gần Mặt trời nhất? - 1

>Đáp án" href="https://nguyendupleiku.edu.vn/hanh-tinh-nao-gan-mat-troi-nhat-4512820-p3.html">>>Đáp án

Câu 3: Hành tinh ma này không tồn tại vòng bao quanh: sao Hải Vương (Neptune), sao Kim (Venus), sao Mộc (Jupiter) hoặc sao Thiên Vương (Uranus)?

>Đáp án" href="https://nguyendupleiku.edu.vn/hanh-tinh-nao-gan-mat-troi-nhat-4512820-p4.html">>>Đáp án

Câu 4: Nhà chưng học tập này vẫn sáng tạo rời khỏi kính thiên văn: Newton, Tesla, Gallileo hoặc Einstein?

Hành tinh ma này ngay gần Mặt trời nhất? - 3

>Đáp án" href="https://nguyendupleiku.edu.vn/hanh-tinh-nao-gan-mat-troi-nhat-4512820-p5.html">>>Đáp án

Theo Genius Test

  Trở lại Giáo dụcTrở lại Giáo dục

Chia sẻ