hiện tượng đoản mạch xảy ra khi

Câu hỏi:

09/10/2019 86,673

Bạn đang xem: hiện tượng đoản mạch xảy ra khi

A. dùng những thừng dẫn ngắn ngủn nhằm vướng mạch năng lượng điện.

B. nối nhì đặc biệt của mối cung cấp vày thừng dẫn với năng lượng điện trở đặc biệt nhỏ.

Đáp án chủ yếu xác

C. ko vướng cầu chì cho 1 mạch năng lượng điện kín

D. người sử dụng pin hoặc acquy nhằm vướng một mạch năng lượng điện kín.

Đáp án là B

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Số điểm của công tơ năng lượng điện mái ấm gia đình mang đến biết

A. Công suất năng lượng điện mái ấm gia đình dùng.

B. Thời gian giảo dùng năng lượng điện của mái ấm gia đình.

C. Điện năng mái ấm gia đình dùng.

D. Số công cụ, trang bị mái ấm gia đình dùng.

Câu 2:

Đối với mạch năng lượng điện kín bao gồm mối cung cấp năng lượng điện và mạch ngoài là năng lượng điện trở thì dòng sản phẩm năng lượng điện qua chuyện mạch chính

A. với độ mạnh tỉ lệ thành phần thuận với hiệu năng lượng điện thế mạch ngoài và tỉ lệ thành phần nghịch tặc với năng lượng điện trở toàn mạch.

B. với độ mạnh tỉ lệ thành phần thuận với suất năng lượng điện động của mối cung cấp và tỉ lệ thành phần nghịch tặc với năng lượng điện trở toàn mạch.

C. ra đi kể từ đặc biệt âm và tiếp cận đặc biệt dương của mối cung cấp năng lượng điện.

D. với độ mạnh tỉ lệ thành phần nghịch tặc với năng lượng điện trở  mạch ngoài.

Câu 3:

Công suất của mối cung cấp năng lượng điện được xác lập bằng

A. Lượng năng lượng điện tuy nhiên mối cung cấp năng lượng điện sinh đi ra vô một giây.

Xem thêm: 2 Cách nấu canh đủ đủ hầm xương và thịt ngon ngọt, thanh mát

B. Công tuy nhiên lực kỳ lạ tiến hành được Khi mối cung cấp năng lượng điện sinh hoạt.

C. Công của dòng sản phẩm năng lượng điện vô mạch kín sinh đi ra vô một giây.

D. Công thực hiện dịch mang trong mình 1 đơn vị chức năng năng lượng điện dương.

Câu 4:

Công suất tấp tểnh nấc của những công cụ năng lượng điện là

A. Công suất lớn số 1 tuy nhiên công cụ cơ rất có thể đạt được.

B. Công suất ít nhất tuy nhiên công cụ cơ rất có thể đạt được

C. Công suất tuy nhiên công cụ cơ đạt được Khi sinh hoạt thông thường.

D. Công suất tuy nhiên công cụ cơ rất có thể đạt được bất kể khi nào là.

Câu 5:

Một mối cung cấp năng lượng điện với suất năng lượng điện động 12 V và năng lượng điện trở vô 2 Ω. Nối năng lượng điện trở R vô nhì đặc biệt của mối cung cấp năng lượng điện trở nên mạch kín thì năng suất dung nạp bên trên năng lượng điện trở R vày 16 W. sành độ quý hiếm của năng lượng điện trở R > 2Ω. Hiệu suất của mối cung cấp là

A. 66,7 %.

B. 75 %.

C. 47,5 %.

D. 33,3 %.

Câu 6:

Đối với toàn mạch thì suất năng lượng điện động của mối cung cấp năng lượng điện luôn luôn có mức giá trị bằng

A. phỏng rời năng lượng điện thế mạch ngoài.

B. phỏng rời năng lượng điện thế mạch vô.

C. tổng những phỏng rời năng lượng điện thế ở mạch ngoài và mạch vô.

D. hiệu năng lượng điện thế thân ái nhì đặc biệt của chính nó.