thời tiết đà nẵng 7 ngày tới

Ban ngày

Nhiều mây. Cao 34°C. Gió TB ở vận tốc 15 cho tới 30 km/giờ.

Bạn đang xem: thời tiết đà nẵng 7 ngày tới

Hướng gió: 324°TB

Tốc phỏng gió: 22km/h

Độ ẩm: 61%

Chỉ số UV: 9

Bức xạ UV: Rất Cao


Ban đêm

Phần này với mây. Thấp 25°C. Gió TTB ở vận tốc 10 cho tới 15 km/giờ.

Hướng gió: 291°TTB

Tốc phỏng gió: 10km/h

Độ ẩm: 79%

Chỉ số UV: 0

Bức xạ UV: Thấp

Ban ngày

Phần này với mây. Cao 35°C. Gió TB ở vận tốc 15 cho tới 30 km/giờ.

Hướng gió: 322°TB

Tốc phỏng gió: 25km/h

Độ ẩm: 57%

Chỉ số UV: 11

Bức xạ UV: Rất nghiêm trang trọng


Ban đêm

Phần này với mây. Thấp 26°C. Gió TTB ở vận tốc 10 cho tới 15 km/giờ.

Hướng gió: 284°TTB

Tốc phỏng gió: 10km/h

Độ ẩm: 78%

Chỉ số UV: 0

Bức xạ UV: Thấp

Ban ngày

Chủ Yếu Trời Trong. Cao 35°C. Gió TB ở vận tốc 15 cho tới 25 km/giờ.

Hướng gió: 325°TB

Tốc phỏng gió: 20km/h

Độ ẩm: 55%

Chỉ số UV: 11

Bức xạ UV: Rất nghiêm trang trọng


Ban đêm

Phần này với mây. Thấp 26°C. Gió T ở vận tốc 10 cho tới 15 km/giờ.

Hướng gió: 281°T

Tốc phỏng gió: 12km/h

Độ ẩm: 78%

Chỉ số UV: 0

Bức xạ UV: Thấp

Ban ngày

Phần này với mây. Cao 35°C. Gió TB ở vận tốc 15 cho tới 25 km/giờ.

Hướng gió: 325°TB

Tốc phỏng gió: 20km/h

Độ ẩm: 57%

Chỉ số UV: 11

Bức xạ UV: Rất nghiêm trang trọng


Ban đêm

Giông bão kể từ sáng sủa sớm. Thấp 26°C. Gió T ở vận tốc 10 cho tới 15 km/giờ. Khả năng với mưa 40%.

Hướng gió: 265°T

Tốc phỏng gió: 10km/h

Độ ẩm: 80%

Chỉ số UV: 0

Bức xạ UV: Thấp

Ban ngày

Giông bão. Cao 34°C. Gió BTB ở vận tốc 10 cho tới 15 km/giờ. Khả năng với mưa 70%.

Hướng gió: 334°BTB

Tốc phỏng gió: 16km/h

Độ ẩm: 63%

Chỉ số UV: 11

Bức xạ UV: Rất nghiêm trang trọng


Ban đêm

Giông bão kể từ sáng sủa sớm. Thấp 26°C. Gió T và rất có thể thay cho thay đổi. Khả năng với mưa 40%.

Hướng gió: 269°T

Tốc phỏng gió: 7km/h

Độ ẩm: 83%

Chỉ số UV: 0

Bức xạ UV: Thấp

Ban ngày

Giông bão. Cao 33°C. Gió BTB ở vận tốc 10 cho tới 15 km/giờ. Khả năng với mưa 70%.

Hướng gió: 329°BTB

Tốc phỏng gió: 16km/h

Độ ẩm: 66%

Chỉ số UV: 11

Bức xạ UV: Rất nghiêm trang trọng


Ban đêm

Chủ yếu đuối với mây. Thấp 26°C. Gió TTN và rất có thể thay cho thay đổi.

Hướng gió: 254°TTN

Tốc phỏng gió: 6km/h

Độ ẩm: 84%

Chỉ số UV: 0

Bức xạ UV: Thấp

Ban ngày

Giông bão. Cao 33°C. Gió BTB ở vận tốc 15 cho tới 25 km/giờ. Khả năng với mưa 60%.

Hướng gió: 337°BTB

Tốc phỏng gió: 17km/h

Độ ẩm: 65%

Chỉ số UV: 11

Bức xạ UV: Rất nghiêm trang trọng


Ban đêm

Giông bão rải rác rưởi. Thấp 26°C. Gió T và rất có thể thay cho thay đổi. Khả năng với mưa 50%.

Hướng gió: 260°T

Tốc phỏng gió: 7km/h

Độ ẩm: 82%

Chỉ số UV: 0

Bức xạ UV: Thấp

Ban ngày

Giông bão. Cao 33°C. Gió BTB ở vận tốc 10 cho tới 15 km/giờ. Khả năng với mưa 60%.

Xem thêm: 2 cách làm bánh que cay (sợi cay) Trung Quốc bằng cơm nguội hấp dẫn cực hot

Hướng gió: 348°BTB

Tốc phỏng gió: 17km/h

Độ ẩm: 66%

Chỉ số UV: 11

Bức xạ UV: Rất nghiêm trang trọng


Ban đêm

Giông bão rải rác rưởi. Thấp 26°C. Gió T và rất có thể thay cho thay đổi. Khả năng với mưa 50%.

Hướng gió: 264°T

Tốc phỏng gió: 7km/h

Độ ẩm: 83%

Chỉ số UV: 0

Bức xạ UV: Thấp

Ban ngày

Giông bão. Cao 33°C. Gió BTB ở vận tốc 10 cho tới 15 km/giờ. Khả năng với mưa 60%.

Hướng gió: 344°BTB

Tốc phỏng gió: 17km/h

Độ ẩm: 67%

Chỉ số UV: 9

Bức xạ UV: Rất Cao


Ban đêm

Giông bão rải rác rưởi. Thấp 26°C. Gió TTN và rất có thể thay cho thay đổi. Khả năng với mưa 50%.

Hướng gió: 255°TTN

Tốc phỏng gió: 7km/h

Độ ẩm: 84%

Chỉ số UV: 0

Bức xạ UV: Thấp

Ban ngày

Giông bão. Cao 33°C. Gió BTB ở vận tốc 10 cho tới 15 km/giờ. Khả năng với mưa 60%.

Hướng gió: 334°BTB

Tốc phỏng gió: 16km/h

Độ ẩm: 68%

Chỉ số UV: 9

Bức xạ UV: Rất Cao


Ban đêm

Giông bão. Thấp 26°C. Gió T và rất có thể thay cho thay đổi. Khả năng với mưa 60%.

Hướng gió: 274°T

Tốc phỏng gió: 7km/h

Độ ẩm: 84%

Chỉ số UV: 0

Bức xạ UV: Thấp

Ban ngày

Giông bão. Cao 33°C. Gió BTB ở vận tốc 10 cho tới 15 km/giờ. Khả năng với mưa 60%.

Hướng gió: 342°BTB

Tốc phỏng gió: 15km/h

Độ ẩm: 68%

Chỉ số UV: 9

Bức xạ UV: Rất Cao


Ban đêm

Giông bão. Thấp 26°C. Gió TB và rất có thể thay cho thay đổi. Khả năng với mưa 60%.

Hướng gió: 318°TB

Tốc phỏng gió: 7km/h

Độ ẩm: 84%

Chỉ số UV: 0

Bức xạ UV: Thấp

Ban ngày

Giông bão. Cao 33°C. Gió BTB ở vận tốc 10 cho tới 15 km/giờ. Khả năng với mưa 60%.

Hướng gió: 345°BTB

Tốc phỏng gió: 13km/h

Độ ẩm: 68%

Chỉ số UV: 9

Bức xạ UV: Rất Cao


Ban đêm

Giông bão rải rác rưởi. Thấp 26°C. Gió TTN và rất có thể thay cho thay đổi. Khả năng với mưa 50%.

Hướng gió: 256°TTN

Tốc phỏng gió: 6km/h

Độ ẩm: 84%

Chỉ số UV: 0

Bức xạ UV: Thấp

Ban ngày

Giông bão. Cao 33°C. Gió BTB ở vận tốc 10 cho tới 15 km/giờ. Khả năng với mưa 60%.

Hướng gió: 340°BTB

Tốc phỏng gió: 14km/h

Độ ẩm: 66%

Chỉ số UV: 9

Bức xạ UV: Rất Cao


Ban đêm

Giông bão rải rác rưởi. Thấp 26°C. Gió TTN và rất có thể thay cho thay đổi. Khả năng với mưa 50%.

Hướng gió: 258°TTN

Tốc phỏng gió: 7km/h

Độ ẩm: 84%

Chỉ số UV: 0

Bức xạ UV: Thấp

Ban ngày

Giông bão. Cao 33°C. Gió BTB ở vận tốc 10 cho tới 15 km/giờ. Khả năng với mưa 60%.

Hướng gió: 343°BTB

Tốc phỏng gió: 15km/h

Độ ẩm: 67%

Chỉ số UV: 9

Bức xạ UV: Rất Cao


Ban đêm

Giông bão rải rác rưởi. Thấp 26°C. Gió TTB và rất có thể thay cho thay đổi. Khả năng với mưa 50%.

Hướng gió: 290°TTB

Tốc phỏng gió: 7km/h

Độ ẩm: 84%

Chỉ số UV: 0

Bức xạ UV: Thấp

Xem thêm: Cách nấu canh gà quay siêu đơn giản, nhanh chóng mới lạ