thời tiết hà nội 7 ngày

Mưa

0.89 mm

Áp suất

755.31 mmhg

Độ ẩm

69 %

Gió

7.67 km/h

Mặt trời mọc/lặn

05:41 18:09

Mưa

2.48 mm

Áp suất

755.31 mmhg

Độ ẩm

71 %

Gió

8.24 km/h

Mặt trời mọc/lặn

05:41 18:08

Mưa

1.78 mm

Áp suất

755.31 mmhg

Độ ẩm

75 %

Gió

6.08 km/h

Mặt trời mọc/lặn

05:41 18:07

Mưa

0.47 mm

Độ ẩm

63 %

Gió

6.8 km/h

Mặt trời mọc/lặn

05:42 18:06

Mưa

3.72 mm

Áp suất

751.56 mmhg

Độ ẩm

69 %

Gió

6.66 km/h

Mặt trời mọc/lặn

05:42 18:05

Mưa

15.7 mm

Áp suất

752.31 mmhg

Độ ẩm

78 %

Gió

8.17 km/h

Mặt trời mọc/lặn

05:42 18:04

Mưa

124.67 mm

Áp suất

753.06 mmhg

Độ ẩm

98 %

Gió

16.92 km/h