thời tiết hà nội cuối tuần

Ban ngày

Chủ Yếu Trời Trong. Cao 34°C. Gió B ở vận tốc 10 cho tới 15 km/giờ.

Bạn đang xem: thời tiết hà nội cuối tuần

Hướng gió: 11°B

Tốc chừng gió: 15km/h

Độ ẩm: 55%

Chỉ số UV: 11

Bức xạ UV: Rất nghiêm chỉnh trọng


Ban đêm

Chủ Yếu Trời Trong. Thấp 24°C. Gió B và rất có thể thay cho thay đổi.

Hướng gió: B

Tốc chừng gió: 8km/h

Độ ẩm: 76%

Chỉ số UV: 0

Bức xạ UV: Thấp

Ban ngày

Chủ Yếu Trời Trong. Cao 34°C. Gió B ở vận tốc 10 cho tới 15 km/giờ.

Hướng gió: 351°B

Tốc chừng gió: 14km/h

Độ ẩm: 59%

Chỉ số UV: 11

Bức xạ UV: Rất nghiêm chỉnh trọng


Ban đêm

Phần nào là với mây. Thấp 25°C. Gió TB và rất có thể thay cho thay đổi.

Hướng gió: 325°TB

Tốc chừng gió: 10km/h

Độ ẩm: 75%

Chỉ số UV: 0

Bức xạ UV: Thấp

Ban ngày

Phần nào là với mây. Cao 35°C. Gió B ở vận tốc 10 cho tới 15 km/giờ.

Hướng gió: 350°B

Tốc chừng gió: 15km/h

Độ ẩm: 58%

Chỉ số UV: 11

Bức xạ UV: Rất nghiêm chỉnh trọng


Ban đêm

Phần nào là với mây. Thấp 25°C. Gió B và rất có thể thay cho thay đổi.

Hướng gió: 356°B

Tốc chừng gió: 8km/h

Độ ẩm: 75%

Chỉ số UV: 0

Bức xạ UV: Thấp

Ban ngày

Phần nào là với mây. Cao 35°C. Gió B ở vận tốc 10 cho tới 15 km/giờ.

Hướng gió: 9°B

Tốc chừng gió: 12km/h

Độ ẩm: 58%

Chỉ số UV: 11

Bức xạ UV: Rất nghiêm chỉnh trọng


Ban đêm

Phần nào là với mây. Thấp 25°C. Gió ĐB và rất có thể thay cho thay đổi.

Hướng gió: 35°ĐB

Tốc chừng gió: 9km/h

Độ ẩm: 73%

Chỉ số UV: 0

Bức xạ UV: Thấp

Ban ngày

Phần nào là với mây. Cao 33°C. Gió BĐB ở vận tốc 10 cho tới 15 km/giờ.

Hướng gió: 13°BĐB

Tốc chừng gió: 15km/h

Độ ẩm: 61%

Chỉ số UV: 11

Bức xạ UV: Rất nghiêm chỉnh trọng


Ban đêm

Mưa rào vô đêm tối. Thấp 25°C. Gió B và rất có thể thay cho thay đổi. Khả năng với mưa 40%.

Hướng gió: 7°B

Tốc chừng gió: 9km/h

Độ ẩm: 76%

Chỉ số UV: 0

Bức xạ UV: Thấp

Ban ngày

Mưa rào vô buổi sáng sớm. Cao 34°C. Gió B ở vận tốc 10 cho tới 15 km/giờ. Khả năng với mưa 40%.

Hướng gió: 10°B

Tốc chừng gió: 12km/h

Độ ẩm: 62%

Chỉ số UV: 11

Bức xạ UV: Rất nghiêm chỉnh trọng


Ban đêm

Phần nào là với mây. Thấp 25°C. Gió ĐĐB và rất có thể thay cho thay đổi.

Hướng gió: 66°ĐĐB

Tốc chừng gió: 8km/h

Độ ẩm: 80%

Chỉ số UV: 0

Bức xạ UV: Thấp

Ban ngày

Phần nào là với mây. Cao 34°C. Gió BĐB ở vận tốc 10 cho tới 15 km/giờ.

Hướng gió: 18°BĐB

Tốc chừng gió: 11km/h

Độ ẩm: 64%

Chỉ số UV: 11

Bức xạ UV: Rất nghiêm chỉnh trọng


Ban đêm

Mưa rào. Thấp 25°C. Gió ĐĐB và rất có thể thay cho thay đổi. Khả năng với mưa 40%.

Hướng gió: 77°ĐĐB

Tốc chừng gió: 9km/h

Độ ẩm: 83%

Chỉ số UV: 0

Bức xạ UV: Thấp

Ban ngày

Mưa rào vô buổi sáng sớm. Cao 33°C. Gió BĐB ở vận tốc 10 cho tới 15 km/giờ. Khả năng với mưa 30%.

Xem thêm: 2 cách làm bánh cây thông noel thơm ngon cho tiệc Giáng Sinh thêm vui

Hướng gió: 30°BĐB

Tốc chừng gió: 10km/h

Độ ẩm: 68%

Chỉ số UV: 11

Bức xạ UV: Rất nghiêm chỉnh trọng


Ban đêm

Mưa rào. Thấp 25°C. Gió ĐĐB và rất có thể thay cho thay đổi. Khả năng với mưa 40%.

Hướng gió: 78°ĐĐB

Tốc chừng gió: 9km/h

Độ ẩm: 84%

Chỉ số UV: 0

Bức xạ UV: Thấp

Ban ngày

Mưa rào vô buổi sáng sớm. Cao 34°C. Gió BĐB ở vận tốc 10 cho tới 15 km/giờ. Khả năng với mưa 40%.

Hướng gió: 33°BĐB

Tốc chừng gió: 10km/h

Độ ẩm: 67%

Chỉ số UV: 11

Bức xạ UV: Rất nghiêm chỉnh trọng


Ban đêm

Phần nào là với mây, rất có thể với giông bão. Thấp 25°C. Gió ĐĐB và rất có thể thay cho thay đổi. Khả năng với mưa 40%.

Hướng gió: 70°ĐĐB

Tốc chừng gió: 10km/h

Độ ẩm: 84%

Chỉ số UV: 0

Bức xạ UV: Thấp

Ban ngày

Giông bão rải rác rến. Cao 33°C. Gió ĐB ở vận tốc 10 cho tới 15 km/giờ. Khả năng với mưa 60%.

Hướng gió: 38°ĐB

Tốc chừng gió: 10km/h

Độ ẩm: 70%

Chỉ số UV: 11

Bức xạ UV: Rất nghiêm chỉnh trọng


Ban đêm

Giông bão rải rác rến. Thấp 25°C. Gió ĐB và rất có thể thay cho thay đổi. Khả năng với mưa 60%.

Hướng gió: 56°ĐB

Tốc chừng gió: 9km/h

Độ ẩm: 85%

Chỉ số UV: 0

Bức xạ UV: Thấp

Ban ngày

Giông bão rải rác rến. Cao 33°C. Gió ĐB ở vận tốc 10 cho tới 15 km/giờ. Khả năng với mưa 60%.

Hướng gió: 41°ĐB

Tốc chừng gió: 11km/h

Độ ẩm: 71%

Chỉ số UV: 11

Bức xạ UV: Rất nghiêm chỉnh trọng


Ban đêm

Giông bão. Thấp 25°C. Gió ĐĐB và rất có thể thay cho thay đổi. Khả năng với mưa 60%.

Hướng gió: 61°ĐĐB

Tốc chừng gió: 10km/h

Độ ẩm: 86%

Chỉ số UV: 0

Bức xạ UV: Thấp

Ban ngày

Giông bão. Cao 32°C. Gió ĐB ở vận tốc 10 cho tới 15 km/giờ. Khả năng với mưa 60%.

Hướng gió: 40°ĐB

Tốc chừng gió: 10km/h

Độ ẩm: 72%

Chỉ số UV: 11

Bức xạ UV: Rất nghiêm chỉnh trọng


Ban đêm

Giông bão. Thấp 25°C. Gió ĐĐB và rất có thể thay cho thay đổi. Khả năng với mưa 60%.

Hướng gió: 60°ĐĐB

Tốc chừng gió: 9km/h

Độ ẩm: 86%

Chỉ số UV: 0

Bức xạ UV: Thấp

Ban ngày

Giông bão. Cao 31°C. Gió ĐB ở vận tốc 10 cho tới 15 km/giờ. Khả năng với mưa 60%.

Hướng gió: 45°ĐB

Tốc chừng gió: 10km/h

Độ ẩm: 75%

Chỉ số UV: 11

Bức xạ UV: Rất nghiêm chỉnh trọng


Ban đêm

Giông bão. Thấp 25°C. Gió ĐĐB và rất có thể thay cho thay đổi. Khả năng với mưa 60%.

Hướng gió: 60°ĐĐB

Tốc chừng gió: 9km/h

Độ ẩm: 89%

Chỉ số UV: 0

Bức xạ UV: Thấp

Ban ngày

Giông bão. Cao 31°C. Gió ĐB ở vận tốc 10 cho tới 15 km/giờ. Khả năng với mưa 60%.

Hướng gió: 41°ĐB

Tốc chừng gió: 11km/h

Độ ẩm: 76%

Chỉ số UV: 9

Bức xạ UV: Rất Cao


Ban đêm

Giông bão. Thấp 25°C. Gió ĐB và rất có thể thay cho thay đổi. Khả năng với mưa 60%.

Hướng gió: 34°ĐB

Tốc chừng gió: 10km/h

Độ ẩm: 88%

Chỉ số UV: 0

Bức xạ UV: Thấp

Xem thêm: 2 cách làm bánh xèo kim chi Hàn quốc, bánh xèo Nhật Bản ăn là ghiền

Thời tiết những vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam