thủ tục rút bảo hiểm xã hội 1 lần

Thủ tục rút bảo đảm xã hội một đợt online năm 2023

Bạn đang xem: thủ tục rút bảo hiểm xã hội 1 lần

Thủ tục rút BHXH một đợt online năm 2023

Về yếu tố này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT trả lời như sau:

Điều khiếu nại, giấy tờ thủ tục rút BHXH một đợt online năm 2023 được quy quyết định bên trên Quyết quyết định 3612/QĐ-BHXH ngày 09/12/2022 như sau:

1. Điều khiếu nại rút BHXH một đợt online

Điều khiếu nại rút BHXH một đợt online bao gồm:

- Đủ ĐK bảo đảm xã hội một lần;

Xem thêm: BHXH một đợt năm 2023: Cập nhật tiên tiến nhất ĐK, nấc hưởng

- Đã được cấp cho buột BHXH theo đuổi quy quyết định bên trên Quyết quyết định 1188/QĐ-BHXH và Quyết quyết định 505/QĐ-BHXH;

- Có thông tin tài khoản bên trên Cổng Dịch Vụ Thương Mại công Quốc gia và chữ ký số tích phù hợp nhập phần mềm bên trên khí giới địa hình, với đòi hỏi tiến hành giấy tờ thủ tục hành chủ yếu bên trên Cổng Dịch Vụ Thương Mại công.

2. Thủ tục rút BHXH một đợt online năm 2023

* Cách 1: Kê khai và nộp hồ nước sơ

- Người làm việc kê khai không thiếu thốn, đúng chuẩn vấn đề theo đuổi Mẫu số 14A-HSB được cung ứng bên trên Cổng công ty công, tiến hành ký số nhập Mẫu số 14A-HSB, đăng lên những làm hồ sơ năng lượng điện tử hoặc dẫn mối cung cấp tư liệu kể từ Kho vận hành tài liệu năng lượng điện tử của cá thể và nộp làm hồ sơ bên trên Cổng Dịch Vụ Thương Mại công.

- Người làm việc ko cần khai, nộp lại tài liệu, làm hồ sơ, sách vở tiếp tục với nhập hạ tầng tài liệu vì thế ban ngành BHXH đang được vận hành hoặc đang được ban ngành với thẩm quyền số hóa, lưu lưu giữ, liên kết, share vấn đề với Cổng công ty công, Hệ thống vấn đề một cửa ngõ năng lượng điện tử.

* Cách 2: Tiếp nhận hồ nước sơ

- Cán cỗ thành phần Một cửa ngõ truy vấn ứng dụng Tiếp nhận và vận hành làm hồ sơ nhận làm hồ sơ đem tới từ Cổng Dịch Vụ Thương Mại công và đánh giá nội dung kê khai bên trên Mẫu số 14A-HSB, bộ phận làm hồ sơ, tính đúng chuẩn của làm hồ sơ, vấn đề bên trên làm hồ sơ nhằm thực hiện:

+ Trường phù hợp làm hồ sơ ko chính, ko đầy đủ bộ phận thì gửi thông tin Mẫu số 03/TB-GDĐT phát hành tất nhiên Quyết quyết định 838/QĐ-BHXH cho những người làm việc bên trên Cổng Dịch Vụ Thương Mại công nhằm hoàn hảo làm hồ sơ theo đuổi quy quyết định.

+ Trường phù hợp làm hồ sơ hợp thức thì thông tin giải quyết và xử lý làm hồ sơ thanh toán năng lượng điện tử và trả thành quả so với làm hồ sơ thanh toán năng lượng điện tử (Mẫu số 03/TB-GDĐT phát hành tất nhiên Quyết quyết định 838/QĐ-BHXH) cho những người làm việc và phản hồi hiện trạng xử lý cho tới Cổng công ty công Quốc gia.

+ Chuyển toàn cỗ làm hồ sơ tiếp tục tiêu thụ cho tới Sở phận/Phòng Chế phỏng BHXH nhằm giải quyết và xử lý.

- Nhận buột BHXH phiên bản giấy má vì thế người làm việc gửi cho tới Lúc đang được giải quyết và xử lý tận hưởng BHXH một đợt, tiến hành tàng trữ hoặc đem chống Quản lý làm hồ sơ tàng trữ theo đuổi quy quyết định nằm trong làm hồ sơ đang được giải quyết và xử lý tận hưởng kể từ Sở phận/Phòng Chế phỏng BHXH.

* Cách 3: Giải quyết và lập list chi trả

Cán cỗ Sở phận/Phòng Chế phỏng BHXH thực hiện:

- Tiếp nhận làm hồ sơ kể từ ứng dụng Tiếp nhận và vận hành làm hồ sơ, tiến hành đánh giá, so sánh vấn đề theo đuổi quy quyết định bên trên tiết 1.1.một điểm 1.1 khoản 1 Điều 7 Chương III Quyết quyết định 166/QĐ-BHXH.

- Truy cập Hệ thống vận hành quyết sách (TCS) nhằm xét duyệt và trình điều khiển phê duyệt Quyết quyết định về sự tận hưởng BHXH một đợt (Mẫu số 07B-HSB), Bản quy trình đóng góp BHXH (Mẫu số 04-HSB).

Xem thêm: Cách làm bánh trung thu trà xanh phô mai bằng sandwich siêu ngon, dễ làm

Sau Lúc được điều khiển phê duyệt, đem phát triển về thành phần Một cửa ngõ phiên bản giấy má (nếu cá thể đề xuất trả thành quả là phiên bản giấy) và phiên bản năng lượng điện tử hoặc chỉ phiên bản năng lượng điện tử (nếu cá thể đề xuất chỉ trả phiên bản năng lượng điện tử) Quyết quyết định về sự tận hưởng BHXH một đợt, Bản quy trình đóng góp BHXH.

- Lập list chi trả BHXH một đợt theo đuổi quy quyết định bên trên khoản 4 Điều 1 Quyết quyết định 3503/QĐ-BHXH.

- Thời hạn giải quyết: Tối nhiều 05 ngày thao tác, Tính từ lúc ngày nhận đầy đủ làm hồ sơ hợp thức theo đuổi quy quyết định.

* Cách 4: Chi trả

Cán cỗ Sở phận/Phòng Kế hoạch tài chủ yếu tiêu thụ list C97-HD kể từ Sở phận/Phòng Chế phỏng BHXH và tiến hành chi trả theo đuổi quy quyết định bên trên khoản 6 Điều 1 Quyết quyết định 3503/QĐ-BHXH.

Chỉ tiến hành trả chi phí giải quyết và xử lý tận hưởng BHXH một đợt (bằng chi phí mặt mày hoặc qua loa thông tin tài khoản cá nhân) sau thời điểm người đề xuất giải quyết và xử lý chính sách đã nhận được được Quyết quyết định tận hưởng trợ cấp cho BHXH một đợt, buột BHXH còn thời hạn nhập cuộc BHTN ko tận hưởng (nếu có) và tiếp tục nộp lại buột BHXH phiên bản giấy má.

Thực hiện nay đánh giá, so sánh Lúc chi trả BHXH một đợt như sau:

- Trường phù hợp người tận hưởng ĐK nhận chính sách BHXH một đợt thẳng vày chi phí mặt mày bên trên ban ngành BHXH: bên trên hạ tầng CMND/CCCD/Hộ chiếu đang được thành phần Một cửa ngõ so sánh, xác thực nhân thân thuộc. Sở phận/Phòng Kế hoạch tài chủ yếu tiến hành đánh giá so sánh chữ ký của những người tận hưởng bên trên Đơn đề xuất tận hưởng trợ cấp cho BHXH một đợt (Mẫu số 14A-HSB) với chữ ký bên trên list chi trả trợ cấp cho BHXH một đợt (Mẫu số C97-HD).

- Đối với tình huống trả qua loa thông tin tài khoản cá nhân: Trả theo đuổi thông tin tài khoản của cá thể người làm việc, trước lúc đem chi phí nhập thông tin tài khoản, cán cỗ Sở phận/Phòng Kế hoạch tài chủ yếu tương tác với những người tận hưởng theo đuổi số điện thoại cảm ứng thông minh nhằm ra soát vấn đề và thông tin việc đem chi phí chính sách BHXH một đợt nhằm xác nhận.

* Cách 5: Trả thành quả giải quyết

Bộ phận Một cửa ngõ thực hiện:

- Tiếp nhận: Hồ sơ đang được giải quyết và xử lý kể từ Sở phận/Phòng Chế phỏng BHXH nhằm trả cho những người nộp gồm:

+ Quyết quyết định về sự tận hưởng BHXH một đợt (Mẫu số 07B-HSB), Bản quy trình đóng góp BHXH (Mẫu số 04-HSB);

+ Sổ BHXH phiên bản năng lượng điện tử hoặc buột BHXH phiên bản giấy má theo đuổi công thức tiếp tục ĐK so với tình huống tận hưởng BHXH một đợt còn thời hạn đóng góp BHTN ko tận hưởng kể từ Sở phận/Phòng vận hành thu, buột thẻ.

- Trả kết quả

Sau Lúc với thành quả giải quyết và xử lý giấy tờ thủ tục hành chủ yếu, cán cỗ bên trên thành phần Một cửa ngõ điện thoại cảm ứng thông minh thẳng và thông tin cho những người tận hưởng nhận thành quả theo như hình thức tiếp tục ĐK và chỉ dẫn người tận hưởng nộp lại buột BHXH phiên bản giấy má. Trường phù hợp nhận thành quả bên trên thành phần một cửa ngõ ban ngành BHXH thì lúc đến nhận thành quả đem theo đuổi CMND/CCCD/Hộ chiếu nhằm so sánh và buột BHXH phiên bản giấy má nhằm nộp lại cho tới ban ngành BHXH.

+ Trường phù hợp người tận hưởng ĐK nhận thành quả thẳng bên trên ban ngành BHXH

Cán cỗ trả thành quả tiến hành so sánh CMND/CCCD/Hộ chiếu/Thông tin yêu thông tin tài khoản cá thể (nếu nhận qua loa thông tin tài khoản cá nhân) theo đuổi những vấn đề của những người tận hưởng bên trên hồ nước sơ; scan CMND/CCCD/Hộ chiếu, ký số phiên bản scan nhằm lưu làm hồ sơ, đề xuất người tận hưởng ký nhận bên trên buột theo đuổi dõi trả thành quả.

Sau ê vấn đề cho tới Sở phận/Phòng Kế hoạch tài chủ yếu nhằm tiến hành trả vày chi phí mặt mày hoặc đem chi phí nhập thông tin tài khoản người tận hưởng (trường phù hợp trả vày chi phí mặt mày, hướng dẫn cho những người tận hưởng nhận trực tiếp; tình huống chuyển sang thông tin tài khoản cá thể, vấn đề kịp lúc về sự tiếp tục trả thành quả cho những người tận hưởng nhằm Sở phận/Phòng Kế hoạch tài chủ yếu tiến hành việc đem tiền).

+ Trường phù hợp người tận hưởng chỉ ĐK nhận thành quả phiên bản năng lượng điện tử: Bản năng lượng điện tử được gửi nhập kho vận hành tài liệu năng lượng điện tử của cá thể bên trên Cổng Dịch Vụ Thương Mại công.

Xem thêm: Cách làm bánh mì lá dứa dai mềm thơm ngon tuyệt hảo cho bữa sáng

Nội dung nêu bên trên là phần trả lời, tư vấn của Cửa Hàng chúng tôi giành riêng cho người sử dụng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách hàng còn vướng vướng, vui vẻ lòng gửi về Thư điện tử [email protected].