toán lớp 1 cơ bản

Bài luyện Toán lớp 1

Bạn đang xem: toán lớp 1 cơ bản

Trọn cỗ Bài luyện Toán cơ phiên bản lớp 1 bao hàm những dạng Toán 1 cơ phiên bản gom những thầy cô rời khỏi Bài luyện Toán lớp 1 cho những em học viên ôn luyện, tập luyện gia tăng kiến thức và kỹ năng lớp 1.

Tài liệu Toán lớp 1

 • Toán lớp 1 Cánh diều MỚI
 • Toán lớp 1 Kết nối trí thức với cuộc sống thường ngày Mới
 • Toán lớp 1
 • Giải Toán lớp 1
 • Giải vở bài xích luyện Toán lớp 1
 • Lý thuyết Toán lớp 1
 • Toán Song Ngữ Lớp 1
 • Toán Lớp 1 Nâng Cao
 • Trắc nghiệm Toán lớp 1 Online

Bài luyện vào cuối tuần lớp 1

 • Bài luyện vào cuối tuần Tiếng Việt lớp 1 Cánh diều
 • Bài luyện vào cuối tuần Tiếng Việt lớp 1 Chân trời sáng sủa tạo
 • Bài luyện vào cuối tuần Tiếng Việt lớp 1 Kết nối tri thức

A. Các dạng Toán lớp 1

Chuyên đề 1: SO SÁNH

Bài 1: Viết lốt <, >, = vô khu vực chấm.

1 …. 23 … 13 ... 4
3 … 35 … 25 ... 2
5 … 42 … 31 ... 5
2 … 54 … 14 ... 4
4 … 35 … 52 ... 3
3 .... 51 .... 43 .... 1

Bài 2 . Viết lốt <, >, = vô khu vực chấm.

3 .... 25 ... 62 ... 0
7 .... 40 .... 18 ... 5
8 .... 88 ... 77 .... 9
0 .... 29 ... 96 .... 8
6 .... 52 .... 69 .... 5
9 .... 89 .... 97 .... 7
7 .... 1010 .... 810 ... 6

Bài 3. Điền số tương thích vô khu vực chấm.

3 < … < 5

6 < ...... < 8

6 > … > 4

10 > … > 8

8 > … > 6

5 < … < 7

4 < ..... < 6

1 < … < 3

3 > … > 1

0 < ..... < 2

9 > … > 7

8 < … < 10

6 > ..... > 4

2 < … < 4

5 > … > 3

Bài 4 *. Số?

7 < .......... > 81 > .....
4 < .....6 > .....8 < .....
7 > .....9 > .....5 > .....
8 = .......... < 3..... < 8
..... < 4..... < 29 > ....

Bài 5: Viết lốt <, >, = vô khu vực chấm.

10 ….1213 … 83 ... 16
13 … 167 … 1215 ... 2
15 … 192 … 131 ... 15
12 … 159 … 1114 ... 14
14 … 1315 … 512 ... 3
18 .... 1511 .... 43 .... 11

Bài 6. Điền số tương thích vô khu vực chấm.

13 < … < 15

16 < ...... < 18

16 > … > 14

20 > … > 18

18 > … > 16

15 < … < 17

14 < ..... < 16

11 < … <1 3

13 > … > 11

10 < ..... < 12

19 > … > 17

18 < … < 15

16 > ..... > 14

12 < … < 14

15 > … > 13

Bài 7: > < =

16......18

19...........18

14 ..........17

20...............10

16..........15

20......15

13..............15

10.............6

15...............18

14..........13

11...........14

8.............10

5.............15

13................14

12...........12

12............10

9 .............12

18..........12

7................11

0 .............10

Bài 8. Số?

17 < .......... > 1811 > .....
14 < .....16 > .....18 < .....
17 > .....19 > .....15 > .....
18 = .......... < 13..... < 18

Bài 9. < , > , = ?

3 + 1 .... 4

4 ..... 2 + 1

1 + 3 ..... 2

4 + 1 ..... 1 + 4

6 + 0 ..... 4

1 + 2 ..... 2 + 2

1 + 2 ..... 2

5 ..... 1 + 3

6 + 2 ..... 9

Bài 10. > , =, <?

10 - 2 .... 8 + 1

8 + 2 .... 8 - 2

6 + 3 .... 9 - 0

10 + 0 .... 8 + 2

7 + 3 .... 5 + 3

10 - 5 .... 10 – 3

Bài 11. > , < , =?

Bài ôn luyện trong nhà vô thời hạn ngủ dịch

Bài 12. Điền lốt >, < , = tương thích vô dù trống không.

Bài ôn luyện trong nhà vô thời hạn ngủ dịch Covid-19

Bài 13: Dấu <, =, >

10 … 10 + 3

11 + 2…. 2 + 11

9 … 10 + 9

10 … 10 + 0

17 – 4 … 14 - 3

18 – 4 … 12

15 … 15 – 1

17 + 1… 17 + 2

12+ 5 … 16

16 … 19 - 3

15 – 4 … 10 + 1

19 – 3 … 11

Chuyên đề 2: Viết mặt hàng số, Sắp xếp những số:

Bài 1. Số?

1

5

9

8

2

10

12

5

19

20

18

12

Bài 2. Viết những số: 5 , 2 , 8 , 4 , 9 , 0

- Theo trật tự kể từ nhỏ nhắn cho tới lớn: .............................................................

- Theo trật tự kể từ rộng lớn cho tới bé: ..............................................................

Bài 3. Xếp những số sau: 1, 5, 9, 6, 3, 8

- Theo trật tự kể từ nhỏ nhắn cho tới lớn: ………………..........................

- Theo trật tự kể từ rộng lớn cho tới bé: ………………..........................

Bài 4. Viết những số: 16, 18, 13, 11, 10, 15.

 • Theo trật tự kể từ nhỏ nhắn cho tới lớn: .......................................................
 • Theo trật tự kể từ rộng lớn cho tới bé: ....................................................

Bài 5. Viết những số 13, 7, 11, 10, 18, 5

 • Theo trật tự kể từ nhỏ nhắn cho tới lớn: .....................................................
 • Theo trật tự kể từ rộng lớn cho tới bé: ....................................................

Bài 6. Viết những số: 12, 19, 11, 17, 10, 14.

- Theo trật tự kể từ nhỏ nhắn cho tới lớn: ...................................................

- Theo trật tự kể từ rộng lớn cho tới bé:......................................................

Bài 7. Viết những số 7, 15, 19, trăng tròn, 13, 10 bám theo loại tự:

Từ nhỏ nhắn cho tới lớn: ………………………………………………………………………

Từ rộng lớn cho tới bé: ……………………………………………………

Chuyên đề 3: Tìm số lớn số 1, nhỏ nhắn nhất

Bài 1.

 • Khoanh tròn trặn vô số rộng lớn nhất: 10 ; 7 ; 12 ; 19 ; 15
 • Khoanh tròn trặn vô số nhỏ nhắn nhất: 13 ; 8 ; 14 ; 16 ; 20

Bài 2

 • Khoanh tròn trặn vô số rộng lớn nhất: 15 ; trăng tròn ; 11 ; 8 ; 19
 • Khoanh tròn trặn vô số nhỏ nhắn nhất: 10 ; 16 ; 18 ; 19 ; 12
 • Khoanh tròn trặn vô số rộng lớn nhất: 19 ; 7 ; 14 ; 10 ; 12
 • Khoanh tròn trặn vô số nhỏ nhắn nhất: 13 ; 8 ; 14 ; 16 ; 20

Chuyên đề 4: Các quy tắc tính

Bài 1. Tính.

3 - 1 = ......

0 + 5 = .....

1 + 1 + 3 = .....

2 + 3 = ......

3 - 2 = ......

2 + 2 + 1 = .....

1 + 4 = ......

4 + 0 = ......

3 + 1 + 0 = ......

Bài 2. Tính:

3 + 3 - 2 =.........

6 - 1 + 0 =........

5 - 2 + 3 =.......

2 + 4 - 1 =........

5 - 0 + 1 =........

5 + 0 - 4 =......

4 + 3 - 5 = .....

2 + 6 - 3 = .....

7 - 2 + 3 = .....

6 - 4 + 2 = .....

8 - 6 + 3 = ......

4 + 2 + 3 = ......

3 + 2 + 4 = ....

9 - 4 + 5 = ....

10 - 8 + 6 = ....

5 + 5 - 3 = ....

9 + 1 - 7 = ....

10 - 6 + 4 = ....

Bài 3. Số?

5 - 3 = 1 + .....

6 - 3 = .......+ 0

3 - 1 = 0 + .......

6 - 2 = ...... + 2

.... - 2 = 4 - 1

4 + 2 = ..... + 0

Bài 4. Số?

..... + 5 = 8

7 - 3 = ......

7 - .... = 6

.... + 1 = 8

6 + .... = 7

2 + ..... = 7

Bài 5: Số?

18 = ... + 3

19 = 17 + ....

17 = 14 + ....

15 = .... + 13

19 = ... + 15

16 = 11 + ....

Bài 6. Điền số?

.... = 17 + 3

18 = 13 + ....

19 = .... + 2

10 = .... + 4

10 - ... = 2

... + 2 = 2 + 8

Bài 7. Đặt tính rồi tính.

9 - 6

.........

.........

.........

10 + 0

.........

.........

.........

8 - 5

.........

.........

.........

6 + 4 10 - 2

......... .........

......... .........

.......... .........

5 + 5

.........

.........

.........

5 + 4

.........

.........

.........

10 - 9

.........

.........

.........

7 + 3 9 - 3

.......... .........

........... .........

........... .........

Bài 8. Đặt tính rồi tính.

17 + 2

.........

.........

.........

10 + 6

.........

.........

Xem thêm: Cách làm bánh Tro dịp Tết Đoan Ngọ đơn giản dễ làm tại nhà

.........

18 + 1

.........

.........

.........

16 + 3 12 + 4

......... .........

......... .........

.......... .........

12 + 5

.........

.........

.........

14 + 4

.........

.........

.........

13 + 5

.........

.........

.........

13 + 3 16 + 3

.......... .........

........... .........

........... .........

Chuyên đề 5: Giải toán sở hữu điều văn

Bài 1. Viết quy tắc tính tương thích.

Có: 6 quyển vở.

Mua thêm: 2 quyển vở

Có vớ cả: ..... quyển vở?

Bài 2 . Viết quy tắc tính tương thích.

a) Có:12 kiểu kẹo

thêm: 3 kiểu kẹo

Có vớ cả: .... kiểu kẹo?

b) Có: 9 con cái lợn

Bán: 6 con cái lợn

Còn lại: ..... con cái lợn?

Bài 3. Viết quy tắc tính tương thích.

a, Có: 6 trái ngược cam

Cho đi: 3 trái ngược cam

Tất cả có: .... trái ngược cam?

Có: 10 kiểu kẹo

Đã ăn: 4 kiểu kẹo

Còn lại: ..... kiểu kẹo?

Bài 4:

Bóng xanh: 10 quả……………

Bóng đỏ: 8 quả……………

Tất cả: ……quả……………

Bài 5. Giải vấn đề bám theo tóm lược sau:

Có: 15 cây hoa

Trồng thêm: 4 cây

Có vớ cả: ……cây hoa

Bài 6:

Có: 10 kiểu kẹo

Rơi mất: 8 kiểu kẹo

Còn lại ….. kiểu kẹo?

Bài 7.

Thùng loại nhất: trăng tròn gói bánh

Thùng loại hai: 10 gói bánh

Cả nhì thúng sở hữu toàn bộ ….. gói bánh?

Bài 8.

Nam có: 50 viên bi

Cho bạn: trăng tròn viên bi

Nam còn sót lại …….. viên bi?

B. Tổng phù hợp phiếu bài xích luyện lớp 1

1. Phiếu bài xích luyện lớp 1 môn Toán - Số 1

Bài 1: Viết toàn bộ những số:

a, Từ 1 cho tới 10:

…………………………………………………………………………………..

b, Từ 10 cho tới 20:

…………………………………………………………………………………..

c, Từ trăng tròn cho tới 30:

…………………………………………………………………………………..

Bài 2: Chọn đáp án đúng:

1, Số lớn số 1 trong những số: 10, 12, 15, 17 là:

A. 10

B. 12

C. 15

D. 17

2, Số nhỏ nhắn nhất trong những số: 10 , 12, 15, 17 là:

A. 10

B. 12

C. 15

D. 17

3, Số ngay lập tức trước của số 16 là số nào?

A. 14

B. 15

C. 17

D. 18

4, Số ngay lập tức sau của số 10 là số nào?

A. 8

B. 9

C. 11

D. 12

5, quý khách Lan sở hữu 2 kiểu cây bút chì, u mua sắm thêm vào cho Lan 3 kiểu cây bút chì nữa. Hỏi Lan sở hữu toàn bộ bao nhiêu kiểu cây bút chì? ( lựa chọn quy tắc tính đích nhất)

A. 2 + 3 = 5 ( kiểu cây bút chì)

B. 3 – 2 = 1 ( kiểu cây bút chì)

C. 2 + 2 = 4 ( kiểu cây bút chì).

2. Phiếu bài xích luyện lớp 1 môn Toán - Số 2

Bài 1: Viết những số:

Mười ba: ……

Mười tám: ………

Mười một: …….

Chín: …….

Mười bảy: ………

Mười bốn: …….

Mười lăm: …..

Hai mươi: ………

Tám: …………..

Sáu: ……..

Mười chín: ……..

Mười hai: ……..

Bài 2: Điền vô khu vực trống:

a, Số 15 bao gồm …. chục và …. đơn vị chức năng.

Số trăng tròn bao gồm …. chục và …. đơn vị chức năng.

Số 17 bao gồm …. chục và …. đơn vị chức năng.

Số 9 bao gồm …. chục và …. đơn vị chức năng.

b, Số ….bao gồm một chục và 0 đơn vị chức năng.

Số ….bao gồm một chục và 8 đơn vị chức năng.

Số ….bao gồm một chục và 2 đơn vị chức năng.

Số ….bao gồm 2 chục và 0 đơn vị chức năng.

Bài 3: Tính:

4 + 2 = ....

10 – 6 = ....

3 + 4 = ....

14 + 4 = ....

8 – 5 = ....

19 + 0 = ....

2 + 8 =....

18 – 5 =....

3 + 6 = ....

17 – 6 =....

10 – 7 =....

12 + 7 =....

Bài 4: Cho những số: 6, 9, 19, trăng tròn, 1 bố trí những số tiếp tục mang lại

a, Theo trật tự kể từ nhỏ nhắn cho tới lớn: …………………………………………….

b, Theo trật tự kể từ rộng lớn cho tới bé: …………………………………………….

Bài 5: Tìm một số trong những hiểu được lấy số cơ cùng theo với 2 rồi trừ cút 1 thì được thành phẩm vì như thế 3?

Số cần thiết thám thính là: …...

Vì : ………………………….

3. Phiếu bài xích luyện lớp 1 môn Toán - Số 3

Bài 1: Khoanh tròn trặn vô vần âm bịa trước câu vấn đáp đúng:

1, Một con kê sở hữu bao nhiêu kiểu chân?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

2, Số ngay lập tức trước của số 18 là số nào?

A. 17

B. 16

C. 19

D. 20

3, Hình vẽ mặt mũi sở hữu bao nhiêu điểm?

Phiếu bài xích luyện lớp 1

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

4, Nam sở hữu 17 quyển vở, Nam mang lại em 2 quyển. Hỏi

Nam còn sót lại bao nhiêu quyển vở?

A. 12 quyển

B. 15 quyển

C. 13 quyển

D. 16 quyển

5, Số bao gồm 2 chục và 0 đơn vị chức năng là số nào?

A. 20

B. 12

C. 14

D. 18

Bài 2: Đặt tính rồi tính:

12 – 1 17 – 3 15 + 2 11 + 4 19 – 3

Bài 3: Viết quy tắc tính mến hợp:

Phiếu bài xích luyện lớp 1

Bài 4:
Tìm một số trong những hiểu được lấy 17 trừ cút 2 rồi nằm trong thêm một thì tiếp tục rời khỏi số đó?

….…………………………………………………………………………….

….…………………………………………………………………………….

4. Phiếu bài xích luyện lớp 1 môn Toán - Số 4

Câu 1: Dấu tương thích nhằm điền vô khu vực chấm 80 … 75 là:

Câu 2: Kết trái ngược của quy tắc tính 45 + 5 - 25 là

Câu 3: Đọc số 90

A. Chín mươiB. Chín khôngC. Không chínD. Chín chín

Bài 4: Tính

a, 43 +6

b, 60 - 20

c, 50 + 30

d, 29 - 9

Bài 5: Đoạn trực tiếp AB lâu năm 7 centimet, đoạn trực tiếp CD lâu năm 12cm. Hỏi cả nhì đoạn trực tiếp lâu năm từng nào xăng - ti - mét?

Lời giải, đáp án đề 4:

Bài 4:

a, 43 +6 = 49

b, 60 - trăng tròn = 40

c, 50 + 30 = 80

d, 29 - 9 = 20

Bài 5:

Cả nhì đoạn trực tiếp lâu năm số xăng - ti - mét là:

7 + 12 = 19 (cm)

Đáp số: 19cm.

5. Phiếu bài xích luyện lớp 1 môn Toán - Số 5

Câu 1: 2 điểm

Nói địa điểm những loài vật.

Phiếu bài xích luyện lớp 1 môn Toán - Số 5

Câu 2: (2 điểm): Đúng ghi Đ, sai ghi S vô dù trống:

45 – 12 = 14 ☐

20 + 30 = 50 ☐

34 – 22 = 11 ☐

35 + 13 = 48 ☐

Câu 3 (3 điểm): Cho những số 82, 14, 69, 0:

a) Tìm số lớn số 1 và số nhỏ nhắn nhất trong những số bên trên.

b) Sắp xếp những số bám theo trật tự kể từ rộng lớn cho tới nhỏ nhắn.

Câu 4 (3 điểm): Viết quy tắc tính tương thích và vấn đáp câu hỏi:

Một đoạn dây khá dài 87cm. quý khách Lan sút giảm đoạn chão cơ 25cm. Hỏi đoạn chão còn sót lại lâu năm từng nào xăng-ti-mét?

Lời giải:

Câu 1:

a) + Chú chim màu xanh lá cây ở phía trái chú chim red color.

+ Chú chim red color ở ở bên phải chú chim màu xanh lá cây.

b) + Con khỉ phía trên cây. Con sói ở bên dưới cây.

c) + Chú chó phía trên hỏa xa màu xanh lá cây.

+ Chú mèo phía trên hỏa xa red color.

+ Chú heo phía trên hỏa xa màu xanh lá cây nước biển cả.

d) + Gấu bông color tím ở trước gấu bông gold color.

Câu 2:

45 – 12 = 14 [S]

20 + 30 = 50 [Đ]

34 – 22 = 11 [S]

35 + 13 = 48 [Đ]

Câu 3:

a) Số lớn số 1 là số 82, số nhỏ nhắn nhất là số 0

b) Sắp xếp: 82, 14, 69, 0

Câu 4:

Phép tính: 87 – 25 = 62

Trả lời: Đoạn chão còn sót lại lâu năm 62 xăng-ti-mét.

C. Bài luyện tự động luyện Toán lớp 1

Bài 1. Điền lốt >, <, = vô khu vực chấm;

2 … 3 + 3

5 … 3 + 2

6 … 4 + 1

7 … 1 + 5

6 + 1 … 3 + 5

2 + 3 … 4 + 2

Bài 2. Viết những số 0, 3, 9, 6, 4:

a) Theo trật tự kể từ nhỏ nhắn cho tới lớn: .........................................................................................

b) Theo trật tự kể từ rộng lớn cho tới bé: ..........................................................................................

Bài 3: Điền lốt và số vô lốt …

7 … 2 = 5

8 - … = 8

3 + 5 … 9 - 1

10 – 6 + … = 6

Bài 4: Giải bài xích Toán

Có: 10 cây cam

Thêm: 5 cây cam

Có vớ cả: ... cây cam?

Đáp án: 

Có toàn bộ số kilomet cam là:

10 + 5 = 15 cây cam

Câu 5: Mẹ phân chia kẹo mang lại nhì bằng hữu. Em được 8 kiểu kẹo, anh được thấp hơn em 3 kiểu kẹo. Hỏi anh được bao nhiêu kiểu kẹo?

Đáp án: Anh được u phân chia mang lại 5 kiểu kẹo.

Bài 6: Tìm nhì số sao mang lại khi nằm trong lại được thành phẩm vì như thế 9, lấy số rộng lớn trừ số nhỏ nhắn cũng có thể có thành phẩm vì như thế 9.

Đáp án bài xích 6:

Ta có: 9 = 0 + 9 = 1 + 8 = 2 + 7 = 3 + 6 = 4 + 5

Vì 9 - 0 = 9 nên nhì số cần thiết thám thính là 9.

Bài 7:

Điền số tương thích vô khu vực chấm:

Toán lớp 1

Bút dạ có tính lâu năm vì như thế ….cm.

Đáp án: 16cm

Bài 8: Viết quy tắc tính rồi thưa câu trả lời:

Bạn Hoa sở hữu 10 trái ngược táo. quý khách Hà sở hữu 15 trái ngược táo. Hai chúng ta sở hữu toàn bộ từng nào trái ngược táo?

Đáp án: Cả nhì chúng ta có: 10 + 15 = 25 trái ngược táo

Bài 9: Viết quy tắc tính rồi thưa câu trả lời:

Bạn Lan sở hữu 11 viên kẹo. quý khách Hùng sở hữu 14 viên kẹo. Hỏi nhì chúng ta sở hữu toàn bộ từng nào viên kẹo?

Đáp án: 25 viên kẹo

Bài 10: Viết quy tắc tính rồi thưa câu trả lời:

Mẹ sở hữu 48 trái ngược táo. Mẹ mang lại Lan 11 trái ngược táo. Hỏi u còn sót lại từng nào trái ngược táo?

Đáp án: 48 - 12 = 36 trái ngược táo

Bài 11: Hình bên:

Bài Toán lớp 1

 • Có.......hình tam giác
 • Có ......hình chữ nhật.

Đáp án:

 • Có 2 hình tam giác
 • Có 1 hình chữ nhật.

Bài 12: Viết quy tắc tính mến hợp:

Toán lớp 1

Đáp án:  4 + 1 = 5

Bài 13: Lan căn vặn Hoa: “Năm ni chị chúng ta từng nào tuổi?” Hoa đáp: “Tuổi bản thân là 7 tuổi hạc. Mình tầm thường chị bản thân 2 tuổi hạc.” Hỏi chị của người sử dụng Hoa trong năm này từng nào tuổi?

Đáp án: 

Chị của người sử dụng Hoa trong năm này sở hữu số tuổi hạc là: 7 + 2 = 9 (tuổi)

Bài 14: Hùng căn vặn Hà: “Năm ni chúng ta bao nhiêu tuổi” ? Hà đáp: Anh tôi vừa tròn trặn chục tuổi hạc. Anh bản thân rộng lớn bản thân 4 tuổi”. Hỏi Hà bao nhiêu tuổi?.......................................................

Đáp án: Anh vừa phải tròn trặn chục tuổi hạc tức là anh 10 tuổi hạc Vậy tuổi hạc Hà trong năm này là: 10 – 4 = 6 (tuổi)

Bài 15: Hùng căn vặn Dũng: “Em nhỏ nhắn của người sử dụng bao nhiêu tuổi hạc rồi”? Dũng đáp: “Nếu quăng quật chữ số là số nhỏ nhất sở hữu một chữ số ở số nhỏ nhất sở hữu nhì chữ số thì được tuổi hạc em mình”. Hỏi em nhỏ nhắn của Dũng bao nhiêu tuổi?

Đáp án: 

Số nhỏ nhất có một chữ số là: 0 Số nhỏ nhất sở hữu nhì chữ số là: 10

Bỏ cút chữ số 0 của số 10 thì còn số 1. Vậy em nhỏ nhắn của Dũng 1 tuổi

Bài 16: Năm phô trương với Bốn: “Ba năm nữa thì bản thân sở hữu số tuổi hạc ngay số lớn số 1 sở hữu một chữ số”. Hỏi chúng ta Năm bao nhiêu tuổi?

Đáp án:

Số lớn số 1 có một chữ số là: 9

Tuổi của người sử dụng NĂm là: 9 – 3 = 6 (tuổi)

..................................

Các bậc bố mẹ nên lên kế hoạch dậy con những khả năng học tập toán lớp 1. Trên trên đây là: Trọn cỗ Bài luyện Toán cơ phiên bản lớp 1 sở hữu không thiếu những dạng vấn đề lớp 1 và những phiếu ôn luyện lớp 1 cho những em thực hiện thẳng. Các chúng ta cũng có thể xem thêm tư liệu Tổng phù hợp những dạng bài xích luyện toán lớp 1 kể từ cơ phiên bản cho tới nâng lên sở hữu đáp án:

 • 272 vấn đề lớp 1 ôn luyện bám theo ngôi nhà đề
 • 20 đề ôn luyện học viên xuất sắc môn Toán lớp 1 Có đáp án
 • Trọn cỗ Bài luyện Toán lớp 1 kể từ cơ phiên bản cho tới nâng cao
 • Các dạng Bài luyện Toán cơ phiên bản lớp 1
 • Bài luyện kiểm điểm và đối chiếu giành cho lớp 1
 • Đề ôn luyện môn Toán nâng lên lớp 1

Trọn cỗ Bài luyện Toán cơ phiên bản lớp 1 bao hàm những dạng kể từ cơ phiên bản cho tới nâng lên gom những bố mẹ rời khỏi bài xích luyện Toán lớp 1 mang lại con cái ôn luyện, tập luyện gia tăng kiến thức và kỹ năng lớp 1. Các bố mẹ chuyển vận về nhằm nằm trong con cái ôn luyện thường ngày nhé!

Ngoài Trọn cỗ Bài luyện Toán cơ phiên bản lớp 1 trên, những em học viên hoàn toàn có thể xem thêm môn Toán lớp 1 nâng lên và bài xích luyện vào cuối tuần môn Toán lớp 1 không thiếu không giống, nhằm học tập chất lượng tốt môn Toán rộng lớn và sẵn sàng cho những bài xích đua đạt thành phẩm cao. Chúc những em học tập tốt!

Xem thêm: Cách làm bánh gạo nếp Hàn Quốc nhân kem sữa chua dâu tây bằng lò vi sóng