toán lớp 4 trang 175

Lựa lựa chọn câu nhằm coi lời nói giải thời gian nhanh hơn

Bạn đang xem: toán lớp 4 trang 175

Bài 1

Video chỉ dẫn giải

Tìm số tầm nằm trong của những số sau:

a) \(137 \,; \;248\) và \(395\).                                  b) \(348\,; \; 219\,; \;560\) và \(725\).

Phương pháp giải:

Muốn tính số tầm nằm trong của không ít số, tao tính tổng của những số tê liệt, rồi phân chia tổng tê liệt mang lại số những số hạng.

Lời giải chi tiết:

a) Số tầm nằm trong của những số tê liệt là:

         \((137 + 248 + 395 ) : 3 = 260\)

b) Số tầm nằm trong của những số tê liệt là:

      \((348 + 219 + 560 + 725) : 4 = 463\)

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

Trong \(5\) năm ngay lập tức số dân của một phường tăng thứu tự là: \(158\) người, \(147\) người, \(132\) người, \(103\) người, \(95\) người, Hỏi trong \(5\) năm tê liệt, tầm số dân tăng từng năm là từng nào ?

Phương pháp giải:

Tính tầm số dân tăng từng năm tao lấy tổng số dân tăng nhập \(5\) năm phân chia mang lại \(5\).

Lời giải chi tiết:

Số người tăng nhập \(5\) năm là:

\(158 + 147 + 132 + 103 + 95 = 635\) (người)

Số người tăng tầm từng năm là:

\(635 : 5 = 127\) (người)

              Đáp số: \(127\) người.

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

Tổ Một gom được \(36\) quyển vở. Tổ Hai gom được nhiều hơn thế tổ Một \(2\) quyển tuy nhiên lại thấp hơn tổ Ba \(2\) quyển. Hỏi tầm từng tổ gom được từng nào quyển vở ?

Phương pháp giải:

- Số vở tổ Hai gom được = số vở tổ Một gom được \(+\;2\) quyển.

- Số vở tổ Ba gom được = số vở tổ Hai gom được \(+\;2\) quyển.

- Số vở tầm từng tổ gom được = Tổng số vở tía tổ gom được \(:3\).

Lời giải chi tiết:

Tổ Hai gom được số quyển vở là:

\(36 + 2 = 38\) (quyển)

Tổ Ba gom được số quyển vở là:

\(38 + 2 = 40\) (quyển) 

Trung bình từng tổ gom được số quyển vở là:

\((36 + 38 + 40 ) : 3 = 38\) (quyển)

             Đáp số: \(38\) quyển vở.

Bài 4

Xem thêm: Cách làm vỏ bánh xèo bằng cơm nguội cực đơn giản tại nhà

Video chỉ dẫn giải

Một công ti gửi máy bơm bởi vì xe hơi. Lần đầu có \(3\) ô tô, từng xe hơi chở được \(16\) máy. Lần sau có \(5\) ô tô, từng xe hơi chở được \(24\) máy. Hỏi tầm từng xe hơi chở được từng nào máy bơm ?

Phương pháp giải:

- Số máy \(3\) ô tô chở được lần thứ nhất = số máy từng xe hơi chở được lần thứ nhất \(\times \;3 \).

- Số máy \(5\) ô tô chở được lần thứ nhất = số máy từng xe hơi chở được chuyến sau \(\times\;5 \).

- Số máy tầm từng xe hơi chở được = tổng số máy \(:\) tổng số xe pháo xe hơi.

Lời giải chi tiết:

Lần đầu \(3\) ô tô chở được số máy bơm là: 

\(16 × 3 = 48\) (máy)

Lần sau \(5\)  xe hơi chở được số máy bơm là:

\(24 × 5 = 120\) (máy)

Số xe hơi nhập cuộc chở máy bơm là:

\(3 + 5 = 8\) (ô tô)

Trung bình từng xe hơi chở được là số máy bơm là:

\((48 + 120) : 8 = 21\) (máy)

            Đáp số: \(21\) máy bơm.

Bài 5

Video chỉ dẫn giải

Trung bình nằm trong của nhì số bởi vì \(15\). Tìm nhì số tê liệt, biết số rộng lớn gấp hai số nhỏ nhắn.  

Phương pháp giải:

- Tổng nhì số = tầm nằm trong \(\times\;2\).

- Tìm nhì số theo mô hình toán thăm dò nhì số lúc biết tổng và tỉ số của nhì số tê liệt.

Lời giải chi tiết:

Tổng của nhì số cần thiết thăm dò là:

           \(15 × 2 = 30\) 

Ta đem sơ đồ:

Theo sơ trang bị, tổng số phần đều nhau là:

\(2 + 1 = 3\) (phần)

Số nhỏ nhắn là:

\(30 : 3 × 1 = 10\)

Số rộng lớn là:

\(30 - 10 = 20\) 

                     Đáp số: Số lớn: \(20\);

                                 Số bé: \(10\). 

Loigiaihay.com

Xem thêm: 2 cách làm bánh bao nhân cadé (nhân trứng sữa) thơm ngon, béo ngậy tại nhà