toán nâng cao lớp 3

Bài tập dượt Toán lớp 3 nâng cao

Bạn đang xem: toán nâng cao lớp 3

Những Việc hoặc và khó khăn lớp 3 tổ hợp những bài xích tập dượt toán nâng cao lớp 3, những đề ganh đua học viên chất lượng tốt lớp 3 môn toán. Tài liệu nhằm học tập chất lượng tốt môn Toán nâng lên lớp 3 này được xem là tư liệu tiếp thu kiến thức hoặc giành cho những em học viên gia tăng và nâng lên kỹ năng và kiến thức, tu dưỡng học viên tương đối tốt. Mời những em nằm trong tìm hiểu thêm những Việc lớp 3 nâng lên tiếp sau đây.

I. Các bài xích tập dượt học viên chất lượng tốt Toán 3

Bài 1: Không tính thành phẩm rõ ràng, hãy sánh sánh:

A = abc + mn + 352

B = 3bc + 5n + am2

a) A = a x (b + 1)

B = b x (a + 1) (với a > b)

b) A = 28 x 5 x 30

B = 29 x 5 x 29

Bài 2: Không tính độ quý hiếm của biểu thức hãy điền vệt (>; <; =) phù hợp vô khu vực trống:

a) (156 + 78) x 6 .............156 x 6 + 79 x 6

b) (1923 - 172) x 8.............1923 x 8 - 173 x 8

c) (236 - 54) x 7................237 x 7 - 54 x 7

Bài 3: Tính nhanh chóng những độ quý hiếm biểu thức bên dưới đây:

a) 576 + 678 + 780 – 475 - 577 - 679

b) (126 + 32) x (18 - 16 - 2)

c) 36 x 17 x 12 x 34 + 6 x 30

Bài 4: Tìm X:

a) X x 6 = 3048 : 2

b) 56 : X = 1326 – 1318

Bài 5: Với 8 chữ số 8, hãy lập những sao mang lại tổng những số bại liệt vày 1000.

Bài 6: Tìm một số với 4 chữ số, hiểu được rằng chữ số hàng ngàn tất tả 3 chuyến chữ số hàng trăm và gấp rất nhiều lần chữ số sản phẩm ngàn, đôi khi số này là số lẻ phân tách không còn mang lại 5.

Bài 7: Tìm số với 2 chữ số, hiểu được nếu như ghi chép những chữ số theo đòi trật tự ngược lại tao sẽ sở hữu được số mới mẻ tuy nhiên tổng của số cần dò thám và số mới mẻ vày 77.

Bài 8: Từ 3 chữ số 2, 3, 8 tao lập được một số với 3 chữ số là A. Từ 2 chữ số 2,8 tao lập được một số với 2 chữ số khau nhau là B. Tìm số A và B biết hiệu thân ái A và B vày 750.

Bài 9: Từ 3 chữ số 3, 4, 5 ghi chép toàn bộ những số với thân phụ chữ số (mỗi chữ số ko được lặp lại)

Bài 10: Viết số gồm:

a) 5 chục và 5 đơn vị

6 chục và 0 đơn vị

3 ngàn và 3 đơn vị

b) 5 trăm 5 chục và 5 đơn vị

6 trăm 1 chục và 3 đơn vị

60 ngàn 6 trăm và 6 đơn vị

a trăm b chục c đơn vị chức năng (a; b; c là chữ số, a không giống 0)

Bài 11: Số 540 thay cho thay đổi ra sao nếu:

a) Xoá vứt chữ số 0

b) Xoá vứt chữ số 5

c) Thay chữ số 4 vày chữ số 8

d) Đổi chữ số 4 và chữ số 0 mang lại nhau

Bài 12:

a) Trường phù hợp này tổng của nhì số vày một trong các nhì số hạng của nó?

b) Hai số này với tổng thông qua số nhỏ nhắn nhất không giống 0?

c) Hai số không giống 0 này với tổng nhỏ nhắn nhất?

Bài 13: Hãy ghi chép thêm nữa những sản phẩm số tại đây sao cho từng sản phẩm với đầy đủ 10 số hạng.

a) 1, 3, 5, 7,...

b) 1, 3, 9, 27,...

c) 1, 4, 5, 9, 14,...

Bài 14: Cho sản phẩm số 1, 4, 7, 10,... Có toàn bộ 25 số hạng. Em hãy tính coi số hạng sau cuối là số nào?

Bài 15: Dãy số tại đây với bao số hạng:

1, 6, 11, 16, 21,........................101.

Bài 16: Có 5 vỏ hộp bi vô như là nhau tuy nhiên có một vỏ hộp bi loại phẩm và 1 viên bi loại phẩm nhẹ nhõm rộng lớn 1 viên bi chủ yếu phẩm là 4g. Hỏi thực hiện thế này chỉ sang một chuyến cân nặng là hoàn toàn có thể hiểu rằng vỏ hộp bi loại phẩm. (cho biết trước lượng của một viên bi chủ yếu phẩm)

Bài 17: Có 2 kệ sách, kệ loại nhất nhiều hơn nữa kệ loại nhì 15 quyển, người tao gửi 6 quyển kể từ kệ loại nhất sang trọng kệ loại nhì. Hỏi kệ loại nhất còn nhiều hơn nữa kệ loại nhì từng nào quyển sách?

Bài 18: Tuổi Hoa vày 1/4 tuổi tác u và vày 1/7 tuổi tác ông. Ông rộng lớn u 27 tuổi tác. Hỏi Hoa từng nào tuổi?

Bài 19: Tuổi của thân phụ Mai, u Mai và tuổi tác của Mai nằm trong lại là 70 tuổi tác. Mẹ và Mai với toàn bộ 35 tuổi tác. Thầy rộng lớn Mai 30 tuổi tác. Hỏi tuổi tác của từng người là bao nhiêu?

Bài 20: Một cửa hàng vô nhì ngày bán tốt 120 kilogam gạo, ngày loại nhất nếu như bán tốt 5 kilogam gạo nữa thì tiếp tục tất tả 4 chuyến ngày loại nhì. Hỏi ngày loại nhất bán tốt từng nào kilogam gạo?

Bài 21: Một hình chữ nhật với chiều nhiều năm tất tả 3 chuyến chiều rộng lớn và với diện tịch vày 48cm2. Tính chu vi của hình chữ nhật bại liệt.

1. Đề ganh đua học viên chất lượng tốt Toán 3 - Đề 1

Bài 1: Tìm x

a/ x - 452 = 77 + 48

b/ x + 58 = 64 + 58

c/ x - 1 – 2 – 3 – 4 = 0

Bài 2: Thứ năm tuần này là ngày 25 mon 3. Hỏi loại năm tuần sau là ngày nào?

Bài 3: Khối lớp 3 với 169 các bạn được phân tách vô những lớp 3A, 3B, 3C, 3 chiều, 3E sao cho từng lớp với nhiều hơn nữa 32 các bạn. Hỏi từng lớp với từng nào các bạn, hiểu được lớp 3A với không nhiều các bạn rộng lớn từng lớp sót lại.

Bài 4: Một quãng đàng AB nhiều năm 102 km. ở A với cột mốc ghi số 0 km là cột mốc loại nhất và cứ sau 1 km lại sở hữu một cột mốc theo thứ tự ghi 1km, 2km … cho tới B với cột mốc ghi số 102 km. Hỏi với từng nào cột mốc bên trên quãng đàng AB? Cột mốc ở trung tâm quãng đàng AB là cột mốc loại bao nhiêu và ghi số nào?

Bài 5: Một thửa vườn hình chữ nhật với chiều rộng lớn 30m, chiều nhiều năm tất tả 3 chuyến chiều rộng lớn. Người tao ham muốn thực hiện một sản phẩm rào xung xung quanh thửa ruộng bại liệt (có nhằm 2 cửa chính, từng thoáng cửa 3 m). Hỏi sản phẩm rào bại liệt nhiều năm từng nào m?

Bài 6: An, Bình, Hoà được gia sư mang lại một vài nhãn vở. Nếu An mang lại Bình 6 nhãn vở, Bình lại mang lại Hoà 4 nhãn vở thì số nhãn vở của từng các bạn đều vày 12 dòng sản phẩm. Hỏi khi đầu từng các bạn với bao nhiêu nhãn vở?

2. Đề ganh đua học viên chất lượng tốt Toán 3 - Đề 2

Bài 1: Viết biểu sau kết quả 2 quá số rồi tính độ quý hiếm của biểu thức đó:

a) 5 x 5 + 3 x 5 + 5 x 2 – 10 x 5

b) (24 + 6 x 5 + 6 ) – (12 + 6 x 3)

c) 23 + 39 + 37 + 21 + 34 + 26

Bài 2: Quý khách hàng An ghi chép sản phẩm số : 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1…(Bắt đầu là số 1, tiếp cho tới 2 số 0 rồi lại cho tới số 1, …) Hỏi:

a. Số hạng loại 31 là số 1 hoặc số 0?

b. Khi ghi chép cho tới số hạng loại 100 thì tao ghi chép từng nào số 1, từng nào số không?

Bài 3: Tích của nhì số là 75. Quý khách hàng A ghi chép thêm thắt chữ số 0 vô phía bên phải quá số loại nhất và không thay đổi quá số loại nhì rồi nhân nhì số cùng nhau. Hỏi tích mới mẻ là bao nhiêu?

Bài 4: Người tao cần thiết xe pháo xe hơi với 40 ghế ngồi nhằm chở 195 người chuồn tham dự buổi tiệc nghị. Hỏi tối thiểu cần điều bao nhiêu xe pháo xe hơi nằm trong loại nhằm chở không còn số người chuồn tham dự buổi tiệc nghị?

Bài 5: Một hình chữ nhật với chiều rộng lớn 12 centimet. tường chu vi tất tả 6 chuyến chiều rộng lớn, tính chiều nhiều năm hình chữ nhật bại liệt.

Bài 6: Anh chuồn kể từ mái ấm cho tới ngôi trường không còn \frac{1}{6} giờ. Em chuồn kể từ mái ấm cho tới ngôi trường không còn \frac{1}{3} giờ. Hỏi ai chuồn nhanh chóng hơn? Nếu em tới trường tuy nhiên chuồn trước anh 5 phút thì anh với theo kịp em không? Nếu với, thì theo kịp ở đâu bên trên quãng đàng đó?

3. Đề ganh đua học viên chất lượng tốt Toán 3 - Đề 3

Bài 1: Tính độ quý hiếm của biểu thức :

2 + 4 + 6 + 8 + … + 34 + 36 + 38 + 40

1 + 3 + 5 + 7 + … + 35 + 37 + 39

Bài 2: Hiện bên trên en học tập lớp 1, còn anh học tập lớp 6. Hỏi sau 5 năm nữa anh học tập rộng lớn em bao nhiêu lớp, tường rằng hàng năm từng người đều được lên lớp?

Bài 3: mái ấm các bạn Bình với 3 người thì trung bình từng người thu nhập được 250 ngàn đồng một mon. Nếu mái ấm gia đình các bạn Bình thêm thắt 3 người nữa tuy nhiên tổng thu nhập không bao giờ thay đổi thì trung bình từng người thu nhập được từng nào ngàn đồng một tháng?

Xem thêm: Cách nấu bào ngư hầm thuốc bắc bổ dưỡng tăng sức đề kháng cho sức khỏe

Bài 4: Một hình chữ nhật với gấp đôi chiều rộng lớn thì rộng lớn chiều nhiều năm 5m. Nhưng gấp đôi chiều nhiều năm lại rộng lớn gấp đôi chiều rộng lớn 10m.

Tính chu vi hình chữ nhật bại liệt.

Bài 5: Lúc đầu mái ấm ngôi trường mướn 3 xe pháo xe hơi nhằm chở một vừa hai phải đầy đủ 120 học viên khối lớp 3 chuồn tham ô quan lại. Sau bại liệt nhận thêm 80 học viên khối lớp 4 chuồn nằm trong. Hỏi cần mướn toàn bộ từng nào xe hơi nằm trong loại nhằm chở học viên khối lớp 3 và khối lớp 4 chuồn tham ô quan lại.

Bài 6: tường \frac{1}{3} tấm vải vóc đỏ lòm nhiều năm vày \frac{1}{4} tấm vải vóc xanh rờn, cả nhì tấm vải vóc nhiều năm 84m. Hỏi từng tấm vải vóc nhiều năm từng nào m?

4. Đề ganh đua học viên chất lượng tốt Toán 3 - Đề 4

Bài 1: Tính độ quý hiếm của biểu thức:

Đề ganh đua học viên chất lượng tốt Toán 3 - Đề 4

Bài 2: Hiệu nhì số vày 76. Nếu thêm nữa số bị trừ 12 và không thay đổi số trừ thì hiệu nhì số thay cho thay đổi như vậy nào? Tính hiệu bại liệt.

Bài 3: Hãy nêu “qui luật” ghi chép những số vô sản phẩm số sau rồi ghi chép tiếp 3 số nữa:

a) 1, 4, 7, 10, …

b) 45, 40, 35, 30, …

c) 1, 2, 4, 8, 16, …

Bài 4: Cô giáo với 5 gói kẹo, từng gói với 24 cái. Cô chia đều cho các phía cho những con cháu ở lớp mầm non, từng con cháu được 5 dòng sản phẩm kẹo. Hỏi lớp bại liệt với từng nào cháu?

Bài 5: Tìm thương của nhì số biết thương bại liệt tất tả gấp đôi số nhỏ nhắn tuy nhiên chỉ vày nửa số rộng lớn.

Bài 6: Một hình chữ nhật với chu vi 72cm. Nếu hạn chế chiều rộng lớn chuồn 6cm và không thay đổi chiều nhiều năm thì diện tích S giảm sút 120cm2.

Tính chiều nhiều năm và chiều rộng lớn hình chữ nhật bại liệt.

5. Đề ganh đua học viên chất lượng tốt Toán 3 - Đề 5

Bài 1: Tìm x:

x + 175 = 1482 – 1225

x – 850 = 1000 – 850

999 – x = 999 - 921

Bài 2: Quý khách hàng An đem số bi của tớ phân tách mang lại một vài em thì từng em được 3 hòn bi. Quý khách hàng Bình đem phân tách số bi của tớ với phân tách mang lại nằm trong một vài em bại liệt thì từng em được 6 hòn bi. Hỏi số bi của Bình tất tả bao nhiêu chuyến số bi của An?

Bài 3: Một mảnh đất nền hình chữ nhật với chiều nhiều năm 12m, hiểu được 3 chuyến chiều rộng lớn thì vày gấp đôi chiều nhiều năm. Tính chu vi mảnh đất nền bại liệt.

Bài 4: Trong vườn với 35 cây bao gồm vải vóc, nhãn, hồng xiêm. Số cây hồng xiêm vày \frac{1}{7} số lượng kilomet vô vườn. Số cây nhãn vày \frac{1}{2} số lượng kilomet vải vóc. Hỏi từng loại với từng nào cây?

Bài 5: Mẹ với 32 viên kẹo, u mang lại Hồng \frac{1}{4} số kẹo, mang lại Huệ \frac{1}{3} số kẹo sót lại sau thời điểm mang lại Hồng. Hỏi sau cuối u còn từng nào viên kẹo?

Bài 6: Có 2 thùng dầu, thùng loại nhất khi đầu với 24 lít tiếp sau đó người tao thêm nữa thùng loại nhất 14 lít dầu nên số dầu của thùng loại nhì vày \frac{1}{2} số dầu của thùng loại nhất. Hỏi thùng thứ hai với từng nào lít dầu?

II. Bài tập dượt nâng lên Toán lớp 3

Bài tập dượt Toán nâng lên lớp 3 là tư liệu tìm hiểu thêm hoặc giành cho quý thầy cô và chúng ta học viên lớp 3 nhằm mục đích gia tăng kỹ năng và kiến thức và rèn luyện môn Toán với những dạng bài xích tập dượt đặt điều ẩn, những Việc cuộc... Các em test thực hiện thêm thắt những bài xích Toán không dễ này nhé! Chúc chúng ta học tập chất lượng tốt, ôn ganh đua học viên chất lượng tốt hiệu suất cao.

Bài tập 1: Một hình tam giác có chu vi là đôi mươi centimet. Biết cạnh thứ nhất gấp song cạnh thứ thứ nhì. Cạnh thứ 3 bằng 2 centimet. Tính cạnh thứ 2 và cạnh thứ 1của tam giác đó?

Bài tập 2: Một hình tam giác có chu vi là 10 centimet. Biết cạnh thứ nhất rộng lớn cạnh thứ thứ nhì là 5 centimet . Cạnh thứ 3 bằng 7 centimet. Tính cạnh thứ 2 và cạnh thứ 1 của tam giác đó?

Bài 3: Tìm x, biết:

a) X là số ngay tắp lự sau của số 999.

b) X là số ngay tắp lự sau của số a.

Bài 4. Trong một phép tắc trừ, tổng của số bị trừ, số trừ và hiệu là 100. Tìm số trừ?

Bài 5. Tích của nhì số là 645. Tìm quá số loại nhất, hiểu được thêm thắt 5 đơn vị chức năng vô số loại nhì thì tích mới mẻ được xem là 860.

Bài 6. Tổng của nhì số là 64, nếu như lấy số rộng lớn phân tách mang lại số nhỏ nhắn thì được thương là 5 và dư là 4. Tìm hiệu nhì số đó?

Bài 7. Tính nhanh

a. 4 x 126 x 25

b. (9 x 8 – 12 – 5 x 12) x (1 + 2 + 3 + 4 + 5)

Bài 8. Thư viện mái ấm ngôi trường với 95 quyển chuyện tranh và 65 quyển truyện cổ tích. Cô Thư viện phân tách toàn bộ số truyện bên trên về thư viên những lớp, từng lớp 5 quyển truyện. Hỏi với từng nào lớp được phân tách truyện?

Bài 9. Phép phân tách với thương vày 102 và số dư vày 4 thì số bị phân tách nhỏ nhắn nhất của phép tắc phân tách là bao nhiêu?

Bài 10: Một hình chữ nhật với chu vi 80 centimet. Nếu tăng chiều nhiều năm 5 centimet thì diện tích S tăng 75 cm2. Tìm chiều nhiều năm, chiều rộng lớn hình chữ nhật đó

Bài 11: Có 48 kilogam gạo chia đều cho các phía vô 8 túi. Hỏi cần thiết từng nào túi loại bại liệt nhằm đựng không còn 84 kilogam gạo?

Đáp án

Bài 7:

a. 4 x 126 x 25

= (4 x 25) x 126

= 100 x 126

= 12600

b. (9 x 8 – 12 – 5 x 12) x (1 + 2 + 3 + 4 + 5)

= (72 – 12 – 60) x (1 + 2 + 3 + 4 + 5)

= 0 x (1 + 2 + 3 + 4 + 5)

= 0

Bài 8:

Tổng số truyện của tủ sách mái ấm ngôi trường là

95 + 65 = 160 (quyển)

Số lớp được phân tách truyện là

160 : 5 = 32 (lớp)

Đáp số: 32 lớp

Bài 9.

Số bị phân tách nhỏ nhắn nhất lúc số phân tách là nhỏ nhắn nhất. Ta với số phân tách nhỏ nhắn nhất vày 1

Khi bại liệt, số bị phân tách là

102 x 1 + 4 = 106

Đáp số: 106

Bài 10.

Chiều rộng lớn hình chữ nhật là

75 : 5 = 15 (cm)

Nửa chu vi hình chữ nhật là

80 : 2 = 40 (cm)

Chiều nhiều năm hình chữ nhật là

40 – 15 = 25 (cm)

Đáp số: chiều dài: 25 centimet, chiều rộng: 15 cm

Bài 11.

Một túi đựng được số kilogam gạo là

48 : 8 = 6 (kg)

Để đựng không còn 84 kilogam gạo cần thiết số túi là

84 : 6 = 14 (túi)

Đáp số: 14 túi

............................................

Như vậy, VnDoc.com vẫn gửi cho tới chúng ta Những Việc hoặc và khó khăn lớp 3. Trong khi, những em học viên hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm thêm thắt giải Toán lớp 3.

Các Việc khó khăn và hoặc sẽ hỗ trợ học viên thích nghi với những thách thức cao hơn nữa và sẵn sàng mang lại bài xích ganh đua học viên chất lượng tốt. Vấn đề này gom kiến thiết năng lực kiên trì, sự kiên trì và năng lực vượt lên trở ngại vô tiếp thu kiến thức. Chúc những em học tập chất lượng tốt môn Toán 3.

Xem thêm: bài văn tả cây bàng