tư bản bất biến là gì

Bách khoa toàn thư cởi Wikipedia

Bạn đang xem: tư bản bất biến là gì

Một phần của loạt bài xích về
Chủ nghĩa Marx
Karl Marx và Friedrich Engels

Công trình lý luận

 • Các bạn dạng thảo
  kinh tế và triết học tập 1844

 • Luận cương về Feuerbach
 • Hệ tư tưởng Đức
 • Lao động thực hiện mướn và Tư bản
 • Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản
 • Ngày 18 mon sương quáng gà
  của Louis Bonaparte

 • Grundrisse der Kritik
  der Politischen Ökonomie

 • Đóng gom phê bình
  kinh tế chủ yếu trị

 • Das Kapital
 • Phê phán Cương lĩnh Gotha
 • Biện bệnh của tự động nhiên

Triết học

 • Chủ nghĩa duy vật biện chứng
  • Tất lăm le luận tham lam số
 • Biện bệnh duy vật
  • Chủ nghĩa duy vật biện chứng
 • Phương pháp Marx

Phê phán tài chính chủ yếu trị

 • Tư bạn dạng (tích lũy)
 • Thuyết xịn hoảng
 • Hàng hóa
 • Kinh tế học tập Marx
 • Lao động ví dụ và trừu tượng
 • Yếu tố sản xuất
 • Xu phía hạn chế của tỉ trọng lợi nhuận
 • Phương tiện sản xuất
 • Phương thức sản xuất
  • Châu Á
  • Tư bạn dạng căn nhà nghĩa
  • Xã hội căn nhà nghĩa
 • Lực lượng sản xuất
 • Chủ nghĩa xã hội khoa học
 • Sản xuất thặng dư
 • Thời gian trá làm việc xã hội cần thiết thiết
 • Lượng độ quý hiếm của mặt hàng hóa
 • Làm công ăn lương

Xã hội học

 • Tha hóa lao động
 • Cơ sở hạ tầng và bản vẽ xây dựng thượng tầng
 • Tư sản
 • Giai cấp
 • Ý thức giai cấp
 • Thuyết xung đột
  • Xung đột giai cấp
 • Xã hội phi giai cấp
 • Sùng bái mặt hàng hóa
 • Xã hội nằm trong sản
 • Phê phán tài chính chủ yếu trị
 • Bá quyền văn hóa
 • Dân chủ
 • Chuyên chủ yếu vô sản
 • Bóc lột lao động
 • Liên tưởng tự động do
 • Bản hóa học như thể loài
 • Hệ tư tưởng
 • Giai cung cấp vô sản lưu manh
 • Giai cung cấp vô sản
 • Tư hữu
 • Quan hệ sản xuất
 • Vật hóa
 • Thuyết về căn nhà nước
 • Giai cung cấp công nhân

Lịch sử

 • Triết học tập ở Liên Xô
 • Tích lũy tư bạn dạng vẹn toàn thủy
 • Cách mạng vô sản
 • Chủ nghĩa quốc tế vô sản
 • Cách mạng thế giới
 • Marx Trẻ

Bình diện

 • Mỹ học
 • Khảo cổ học
 • Tội phạm học
 • Phân tích văn hóa
 • Chủ nghĩa nữ giới quyền
 • Lí thuyết phim
 • Địa lí học
 • Phê bình văn học
 • Tôn giáo

Biến thể kinh điển

 • Marx-Hegel
 • Neue Marx-Lektüre
 • Marx Tây phương
 • Marx nhân văn
  • Học phái Praxis

Biến thể chủ yếu thống

 • Chủ nghĩa Lenin
  • Chủ nghĩa Bolshevik
   • Tả khuynh
   • Chủ nghĩa Marx-Lenin
   • Chủ nghĩa Trotsky
    • Chính thống
    • Chủ nghĩa Pablo
    • Chủ nghĩa Posadas
    • Phe loại ba
  • Chủ nghĩa Bordiga
  • Chủ nghĩa Nkrumah
  • Hữu khuynh
 • Chủ nghĩa Luxemburg
 • Chủ nghĩa Menshevik
Chủ nghĩa Marx-Lenin
 • Chủ nghĩa phản xét lại
 • Chủ nghĩa Castro
 • Chủ nghĩa Guevara
 • Tư tưởng Hồ Chí Minh
 • Chủ nghĩa Hoxha
 • Chủ nghĩa Husák
 • Juche
 • Chủ nghĩa Kádár
 • Chủ nghĩa Khrushchev
 • Chủ nghĩa Mao
  • Chủ nghĩa Marx-Lenin-Mao
   • Tư tưởng Gonzalo
   • Chủ nghĩa Mao toàn cầu loại ba
   • Đường Prachanda
 • Chủ nghĩa xã hội rực rỡ Trung Quốc
  • Lý luận Đặng Tiểu Bình
  • Quan điểm cải tiến và phát triển khoa học
  • Ba đại diện
  • Tư tưởng Tập Cận Bình
 • Chủ nghĩa Stalin
 • Chủ nghĩa Tito
 • Công hữu hóa
 • Chủ nghĩa Bolshevik mô tả khuynh
 • Chủ nghĩa Bordiga
 • Chủ nghĩa nằm trong sản hội đồng
 • Chủ tình nghĩa huống
 • Chủ nghĩa tự động trị

Biến thể tự tại cá nhân

 • Chủ nghĩa tự động trị
 • Chủ nghĩa nằm trong sản hội đồng
 • Chủ nghĩa De Leon
 • Lettrism
 • Mao-Spontex
 • Chủ nghĩa Marx mới
  • Chủ nghĩa Marx phân tích
  • Chủ nghĩa Marx-Freud
   • Trường phái Frankfurt
  • Chủ nghĩa Marx mở
  • Chủ nghĩa Marx cấu trúc
 • Chủ tình nghĩa huống

Biến thể khác

 • Trường phái Budapest
 • Chủ nghĩa Marx trung dung
  • Chủ nghĩa Marx-Áo
 • Chủ nghĩa xã hội dân chủ
 • Chủ nghĩa Marx Tây Âu
 • Chủ nghĩa Marx nữ giới quyền
 • Chủ nghĩa Gramsci mới
 • Chủ nghĩa Marx chủ yếu trị
 • Chủ nghĩa Hậu Marx
 • Chủ nghĩa xét lại
 • Chủ nghĩa Shachtman

Nhân vật

 • Karl Marx
 • Engels
 • Bernstein
 • De Leon
 • Kautsky
 • Eleanor Marx
 • Debs
 • Plekhanov
 • Zetkin
 • Gorky
 • Connolly
 • Lenin
 • Luxemburg
 • Liebknecht
 • Kollontai
 • Pannekoek
 • Bukharin
 • Stalin
 • Trotsky
 • Borochov
 • Lukács
 • Korsch
 • Hồ Chí Minh
 • Gramsci
 • Benjamin
 • Mao Trạch Đông
 • Horkheimer
 • Ibárruri
 • Aragon
 • Brecht
 • Marcuse
 • Fromm
 • Lefebvre
 • Adorno
 • Mariátegui
 • Sartre
 • Rubel
 • Beauvoir
 • Allende
 • Dunayevskaya
 • Mills
 • Hobsbawm
 • Althusser
 • Pasolini
 • Zinn
 • Miliband
 • Parenti
 • Bauman
 • Guevara
 • Castro
 • Debord
 • Fanon
 • Harvey
 • Wolff
 • Sankara
 • Žižek
 • Losurdo
 • Wood

Chủ đề liên quan

 • Thuyết phê phán
 • Phê phán căn nhà nghĩa Marx
 • Chủ nghĩa nằm trong sản
 • Thuyết thủ đoạn căn nhà nghĩa Marx văn hóa
 • Quyết lăm le luận kinh tế
 • Lịch sử căn nhà nghĩa nằm trong sản
 • Chính trị mô tả khuynh
  • Cánh mô tả Mới
  • Cánh mô tả Cũ
 • Dân căn nhà xã hội
 • Chủ nghĩa vô cơ quan chính phủ xã hội
  • Chủ nghĩa nằm trong sản vô chủ yếu phủ
 • Chủ nghĩa xã hội
  • Tự tự cá nhân
  • Cách mạng
  • Không tưởng
 • Chủ nghĩa Marx thô tục
 • Hội đồng công nhân

Thể loại liên quan

Karl Marx

Triết học tập lịch sử

 •  Cổng vấn đề Chủ nghĩa nằm trong sản
 •  Cổng vấn đề Triết học
 • x
 • t
 • s
Mác - người thể hiện khái niện tư bạn dạng không bao giờ thay đổi cùng theo với định nghĩa tư bạn dạng khả biến

Tư bạn dạng bất biến là một trong những định nghĩa của tài chính chủ yếu trị Marx-Lenin dùng làm duy nhất thành phần tư bạn dạng dùng làm mua sắm tư liệu phát hành và độ quý hiếm được bảo toàn và tiến hành thành phầm. Tư bạn dạng không bao giờ thay đổi được Karl Marx ký hiệu là c. Tư bạn dạng không bao giờ thay đổi bao hàm cả nguyên vật liệu. Tư bạn dạng không bao giờ thay đổi là tư bạn dạng vật hóa học, nhằm phân biệt với tư bạn dạng khả biến đổi là tư bạn dạng ném ra mua sắm mức độ làm việc. Khái niệm này còn có đường nét tương tự động định nghĩa ngân sách thắt chặt và cố định vô tài chính học tập vi tế bào hoặc còn gọi lăm le phí vô sale và kế toán tài chính.

Phân tích[sửa | sửa mã nguồn]

Để tổ chức phát hành, căn nhà tư bạn dạng nên ứng chi phí rời khỏi để sở hữ tư liệu phát hành và mức độ làm việc, tức là biến đổi tư bạn dạng chi phí tệ trở nên những nhân tố của quy trình phát hành. Các nhân tố này còn có tầm quan trọng không giống nhau trong những công việc tạo nên thặng dư giá trị.

Trong phát hành, người công nhân dùng tư liệu phát hành nhằm sản xuất rời khỏi thành phầm. Tư liệu phát hành có khá nhiều loại, đem loại như xưởng sản xuất, kho báu, tranh bị, công cụ được dùng vô một thời hạn lâu năm, hao sút dần dần qua không ít chu kỳ luân hồi phát hành, nên độ quý hiếm của chính nó được đem từng phần vô thành phầm. Có loại như nguyên vật liệu nhiên liệu, vật tư phụ tiêu tốn toàn cỗ qua quýt một chu kỳ luân hồi phát hành, nên độ quý hiếm của chính nó được đem vẹn nguyên tức thì vô thành phầm mới nhất.

Dù độ quý hiếm tư liệu phát hành được đem dần dần từng phần hoặc đem vẹn nguyên tức thì vô thành phầm, thành phần tư bạn dạng tồn bên trên bên dưới kiểu dáng tư liệu phát hành đem điểm sáng công cộng là độ quý hiếm của bọn chúng được bảo đảm không tồn tại sự thay cho thay đổi về lượng và tiến hành thành phầm mới nhất vô quy trình phát hành. Sở phận tư bạn dạng này gọi là tư bạn dạng không bao giờ thay đổi (ký hiệu vì như thế c).

Bộ phận tư bạn dạng tồn bên trên bên dưới kiểu dáng mức độ làm việc đem đặc thù không giống với thành phần tư bạn dạng không bao giờ thay đổi (C). Trong quy trình phát hành, thành phần tư bạn dạng này còn có sự thay cho thay đổi về lượng, tạo thêm về con số độ quý hiếm, vì như thế điểm sáng của độ quý hiếm dùng của sản phẩm & hàng hóa mức độ làm việc là lúc được rước chi tiêu và sử dụng thì nó tạo nên một lượng độ quý hiếm mới nhất to hơn độ quý hiếm bạn dạng thân thích nó - gọi là tư bạn dạng khả biến đổi (ký hiệu vì như thế V).

Đặc điểm[sửa | sửa mã nguồn]

 • Là một thành phần tư bạn dạng tồn bên trên bên dưới kiểu dáng tư liệu phát hành và không bao giờ thay đổi lượng độ quý hiếm vô quy trình phát hành.
 • Nhằm phân tách một cơ hội khoa học tập thực chất tách lột tư bạn dạng căn nhà nghĩa, Mac là kẻ thứ nhất phân loại tư bạn dạng trở nên TBBB và tư bạn dạng khả biến đổi. Trung tâm của việc phân loại này là ko nên toàn cỗ tư bạn dạng nhưng mà có duy nhất một thành phần tư bạn dạng dùng làm trả công mang đến mức độ làm việc mới nhất là xuất xứ sinh rời khỏi thặng dư giá trị và thực hiện gia tăng tư bạn dạng.
 • Giá trị của tư bạn dạng không bao giờ thay đổi được làm việc ví dụ của người công nhân đem dần dần từng phần vô mặt hàng hoá mới nhất, theo gót cường độ hao sút của tư liệu phát hành vô quy trình làm việc.
 • Tư bạn dạng ko nên là xuất xứ của thặng dư giá trị, nhưng mà là ĐK phát hành thặng dư giá trị và nhằm căn nhà tư bạn dạng thu thặng dư giá trị.
 • Từng thành phần của tư bạn dạng không bao giờ thay đổi đem độ quý hiếm của tớ một cơ hội không giống nhau vô mặt hàng hoá vừa phải mới nhất thực hiện rời khỏi. Theo đặc thù chu đem, một thành phần tư bạn dạng không bao giờ thay đổi (nhà xưởng, tranh bị và máy móc) tạo hình nên tư bạn dạng thắt chặt và cố định được dùng trong vô số nhiều chu kì phát hành thì đem dần dần từng phần độ quý hiếm của tớ. Sở phận tư bạn dạng không bao giờ thay đổi không giống (nguyên liệu, nhiên liệu, vật tư phụ) tạo hình nên một thành phần của tư bạn dạng lưu động thì bị chi tiêu và sử dụng trọn vẹn qua quýt 1 thời kì phát hành vô quy trình phát hành mặt hàng hoá và đem toàn cỗ độ quý hiếm của tớ vô thành phầm vừa phải mới nhất thực hiện rời khỏi.

Ý nghĩa[sửa | sửa mã nguồn]

Theo căn nhà nghĩa Mác-Lênin thì việc vạc sinh ra tính nhị mặt mũi của làm việc thể hiện nay vô mặt hàng hoá đã hỗ trợ Marx xác lập sự không giống nhau thân thích tư bạn dạng không bao giờ thay đổi và tư bạn dạng khả biến đổi. Marx là kẻ thứ nhất phân tách tư bạn dạng trở nên tư bạn dạng không bao giờ thay đổi và tư bạn dạng khả biến đổi. Sự phân loại cơ phụ thuộc vào tầm quan trọng không giống nhau của những thành phần của tư bạn dạng vô quy trình phát hành thặng dư giá trị, vì thế nó vạch rõ rệt thực chất tách lột của căn nhà nghĩa tư bạn dạng, chỉ mất làm việc của người công nhân thực hiện mướn mới nhất tạo nên thặng dư giá trị mang đến căn nhà tư bạn dạng. Tư bạn dạng không bao giờ thay đổi là ĐK quan trọng không thể không có được nhằm phát hành rời khỏi thặng dư giá trị, còn tư bạn dạng khả biến đổi đem tầm quan trọng đưa ra quyết định vô quy trình cơ, vì như thế nó đó là thành phần tư bạn dạng tiếp tục phát triển.

Và cũng Từ đó, việc phân loại tư bạn dạng trở nên tư bạn dạng không bao giờ thay đổi và tư bạn dạng khả biến đổi vạch rõ rệt xuất xứ của thặng dư giá trị là vì làm việc thực hiện mướn của công tự tạo rời khỏi và bị căn nhà tư bạn dạng rung rinh ko. Giai cung cấp tư sản dùng công cụ tân tiến tự động hóa hóa quy trình phát hành so với một số trong những thành phầm. Trong ĐK phát hành vì vậy, tư bạn dạng không bao giờ thay đổi đem tầm quan trọng cần thiết đưa ra quyết định việc tăng năng suất làm việc, tuy nhiên cũng ko thể coi này là xuất xứ của thặng dư giá trị. Suy cho tới nằm trong, thành phần tư bạn dạng khả biến đổi tồn bên trên bên dưới kiểu dáng mức độ làm việc (chân tay và trí óc) mới nhất là xuất xứ sinh rời khỏi thặng dư giá trị tư bạn dạng căn nhà nghĩa.

Xem thêm: 2 cách nấu canh ngao (nghêu) với rau cải, với dứa ngon ngọt

Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]

 • Giáo trình Kinh tế học tập Chính trị Mác – Lê nin (tái bản), Hội đồng Trung ương chỉ huy biên soạn giáo trình Quốc gia những cỗ môn khoa học tập Mác – Lê nin, Tư tưởng Sài Gòn, Nhà xuất bạn dạng Chính trị vương quốc - Sự thiệt, Hà Thành, năm 2005
 • Kinh tế Chính trị Mác – Lênin (in phen thứ hai đem thay thế, bửa sung), Vũ Anh Tuấn, Phạm Quang Phân, Tô Đức Hạnh, Nhà xuất bạn dạng Tổng hợp ý, Thành phố Sài Gòn, năm 2007
 • 100 thắc mắc và bài xích tập luyện tài chính chủ yếu trị Mác – Lênin (tái bạn dạng phen loại 5), An Như Hải, Nhà xuất bạn dạng Lý luận chủ yếu trị, Hà Thành, năm 2008
 • Chính trị, Sở giáo dục và đào tạo và Đào tạo nên – Chủ biên: Lê Thế Lạng, Nhà xuất bạn dạng Chính trị vương quốc - Sự thiệt, Hà Thành, năm 2004 (tái bạn dạng đem bổ sung cập nhật, sửa chữa)

Xem thêm[sửa | sửa mã nguồn]

 • Tư bạn dạng khả biến
 • Tư bạn dạng cố định
 • Tư bạn dạng lưu động